A 10.B osztály órarendje a 2021/2022-es tanévben

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

8.00

8.45

ném
ének

Heim
ném


tör

ném
ném

tes

8.55

9.40

biol

magy

ném
Heim

fiz

ném
ném

9.50

10.35

tör
ném

ném
föl

mat
mat

föl
tör

mat
mat

10.55

11.40

iny2

mat
mat

tes

tes

iny2

11.50

12.35

fiz

kém

biol

rajz

magy

12.45

13.30

inf
inf

fiz

tör
ném

magy

magy

13.40

14.25

ének

tes

iny2

ofi

kém

Share This