A 10.C osztály órarendje a 2020/2021-es tanévben

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

8.00

8.45

magy

ofi

103

info
info

iny1

iny1

8.55

9.40

kém

fiz

info
info

iny1

tör

9.55

10.40

mat
mat

mat
mat

rajz

föl

magy

10.55

11.40

iny2

magy

ének

mat
mat

magy

11.50

12.35

iny1

tör

kém

tes

tes

12.50

13.35

tes

biol

iny1

fiz

info
info

13.45

14.30

biol

föl

tes

iny2

iny2

Share This