A 11.A osztály órarendje a 2020/2021-es tanévben

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

8.00

8.45

2.sáv

iny1

2.sáv

magy

magy

8.55

9.40

műv

tör

tes

magy

fiz

9.55

10.40

iny1

tes

biol

fiz

tes

10.55

11.40

tes

magy

mat

mat
mat

iny2

11.50

12.35

biol

mat
mat

mat

iny2

ofi

203

12.50

13.35

mat
mat

mat
mat

tör

tör

mat
mat

13.45

14.30

iny2

méd

iny1

tes

etika

Share This