A 9/Ny.B osztály órarendje a 2021/2022-es tanévben

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

8.00

8.45

mat
mat

úsz(F)
tesi(L)
1. félév

ofi

tes

ném
ném

8.55

9.40

ném
ném

X

mat
mat

mat
ném

ném
mat

9.50

10.35

inf
inf

ném
ném

iny21

ném
inf

tan
magy

10.55

11.40

inf
inf

iny22

ném
ném

ném
ném

inf
ném

11.50

12.35

tes

iny21

iny22

ném
tan

iny21

12.45

13.30

ném
ném

ném
ném

magy
ném

iny22

tes

13.40

14.25

iny22


tes

iny21


Share This