A 9.A osztály órarendje a 2020/2021-es tanévben

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

8.00

8.45

fiz

mat
mat

tes

tör

info
info

8.55

9.40

biol

iny2

rajz

tes

tes

9.55

10.40

mat
mat

tör

info
info

biol

mat
mat

10.55

11.40

iny1

tes

kém

mat
mat

mat
mat

11.50

12.35

iny2

iny1

biol

föl

ofi

214

12.50

13.35

magy

magy

iny2

fiz

magy

13.45

14.30

tes

föl

ének

iny1

iny1

Share This