A 9.B osztály órarendje a 2022/2023-as tanévben

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

8.00

8.45

biol

magy

évf. tes

ném
Heim

magy

8.55

9.40

inf
ném

ének
info

ném
föld

magy

tes

9.50

10.35

mat
tör

mat
mat

inf
mat

évf. tes

föld
tör

10.55

11.40

rajz

iny2

kém

biol

tör
ének

11.50

12.35

ném
mat

ném
ném

iny2

tör
inf

iny2

12.45

13.30

ofi

évf. tes

föld
ném

mat
ném

ném
ném

13.40

14.25

tes

fiz

biol

fiz

Heim
föld

Share This