A 9.B osztály órarendje a 2023/2024-es tanévben

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

8.00

8.45

ném
tör

mat

rajz

mat

kém

8.55

9.40

biol

tör
föld

tes

iny2

tes

9.50

10.35

föld
inf

fiz

ném
tör

magy

mat

10.55

11.40

tes

tes

biol

én
föld

tör
ném

11.50

12.35

inf
ném

magy

föld
ném

ném
ném

magy

12.45

13.30

iny2

iny2

inf
inf

tes

fiz

13.40

14.25

Heim
én

ném
ném

ofi

biol

ném
Heim

Share This