A 9.C osztály órarendje a 2022/2023-as tanévben

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

8.00

8.45

tör

kém

évf. tes

mat
mat

iny1

8.55

9.40

biol

biol

iny1

fiz

ének

9.50

10.35

iny2

magy

magy

évf. tes

tes

10.55

11.40

mat
mat

inf
inf

rajz

tör

inf
inf

11.50

12.35

iny1

fiz

mat
mat

biol

inf
inf

12.45

13.30

tes

évf. tes

iny2

ofi

magy

13.40

14.25

föld

iny1

föld

inf
inf

iny2

Share This