A 9.C osztály órarendje a 2020/2021-es tanévben

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

8.00

8.45

tör

ének

info
info

magy

biol

8.55

9.40

info
info

iny2

fiz

tes

tes

9.55

10.40

mat
mat

magy

tes

föl

info
info

10.55

11.40

iny1

föl

mat
mat

mat
mat

info
info

11.50

12.35

iny2

iny1

biol

tör

fiz

12.50

13.35

kém

tes

iny2

biol

magy

13.45

14.30

tes

ofi

106

rajz

iny1

iny1

Share This