A 9/Ny.B osztály órarendje a 2022/2023-as tanévben

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

8.00

8.45

tes

1ó úsz F
1ó tesi(L)

iny21

iny22

ném
ném

8.55

9.40

iny22

X

mat
magy

ném
ném

mat
ném

9.50

10.35

mat
mat

iny22

magy
ném

inf
tan

iny21

10.55

11.40

iny21

inf
ném

tes

inf
ném

tes

11.50

12.35

ném
ném

ném
ném

ném
ném

iny21

ném
inf

12.45

13.30

ném
ném

mém
mat

ném
inf

ném
mat

ofi

13.40

14.25


tan


inf

tes

iny22

Share This