Oldal kiválasztása

Az érettségi jogszabályt követve a tantestület módosította az iskola pedagógiai programjának érettségikre vonatkozó részét.
Újra több tárgyból van lehetőség előrehozott érettségit tenni.
A szaktanáraitok és az iskolavezetés is tudnak segítségét nyújtani kérdés esetén.
Jelentkezni az előrehozott érettségire – aki még eddig nem tette meg – február 13-ig tud az igazgatóhelyettesi irodában.

Érettségik szabályozása az iskolai pedagógiai programban 2020

9.1 Középszintű érettségi

A kötelező tanórákon való részvétellel vállaljuk a középszintű érettségire való felkészítést a következő vizsgatárgyakból:

 • magyar nyelv és irodalom
 • német nemzetiségi nyelv és irodalom (német nemzetiségi tagozaton)
 • történelem – a történelem és állampolgári ismeretek tantárgy teljesítésével
 • matematika
 • informatika*
 • idegen nyelvek
 • kémia
 • fizika
 • biológia – a biológia-egészségtan tantárgy teljesítésével
 • földrajz
 • népismeret
 • testnevelés – a testnevelés és sport tantárgy teljesítésével

Fizika és kémia tantárgyból a közép szintű érettségire való felkészülést az emelt szintű csoportot választók számára tudjuk biztosítani. Az informatika tagozat esetén a 12. évfolyamon a heti 2 óra délelőtti képzést 2 óra szakköri foglalkozással egészítjük ki.

A német nemzetiségi képzésre járók teljesítik a német nyelv helyi tantervi követelményeit a német nyelv és irodalom tárgy követelményeinek teljesítésével.

*Informatikából konzultációs lehetőséget biztosítunk a 11. évfolyamon az október-novemberi időszakban előrehozott érettségire készülők számára a gyakorlati vizsgát megelőző öt héten, valamint a szóbeli vizsga előtt.

9.2 Emelt szintű érettségi

A kötelező tanórákon való részvétellel vállaljuk az emelt szintű érettségire történő felkészítést a következő tantárgyakból:

 • első idegen nyelv (minden idegen nyelvi előkészítős képzés esetén)
 • második idegen nyelv (minden nyelvi előkészítős képzés esetén)
 • matematika – matematika tagozaton
 • német nemzetiségi nyelv és irodalom (német nemzetiségi tagozaton)
 • matematika és informatika – informatika tagozaton
 • Az emelt szintű csoportokban való részvétellel minden meghirdetett tantárgy esetében.*

*A matematika tagozaton tanulók számára biológia tantárgyból ehhez délutáni foglalkozást biztosítunk.

A német nemzetiségi képzésre járók teljesítik a német nyelv helyi tantervi követelményeit a német nyelv és irodalom tárgy követelményeinek teljesítésével.

9.3 Előrehozott érettségi

Előrehozott érettségit tehetnek a diákok a következő tantárgyakból:

Első idegen nyelv – 11. évfolyam május-júniusi vizsgaidőszakától kezdődően (német nemzetiségi képzésre járók, és kiemelt angol nyelvi képzésre járók kivételével)

feltétele:

 1. felsőfokú C típusú nyelvvizsga bizonyítvány bemutatása
 2. eredményes osztályozóvizsgával a tanulmányok lezárása
 3. 11. évfolyam május-júniusi vizsgaidőszak esetén április 15. és április 30. között a 11. évfolyam és a 12. évfolyam tananyagából;
 4. 12. évfolyam október-novemberi vizsgaidőszak esetén (JELENLEG A JOGSZABÁLY NEM ENGEDI MEG) a 12. évfolyam anyagából a vizsgaidőszakot megelőző augusztus 31-ig;

Második idegen nyelv – 10. évfolyam május-júniusi vizsgaidőszakától kezdődően

feltétele:

 1. felsőfokú C típusú nyelvvizsga bizonyítvány bemutatása
 2. eredményes osztályozóvizsgával a tanulmányok lezárása

Osztályozóvizsgára az általános szabályok szerint biztosítunk lehetőséget (Az iskola a tanév során két alkalommal szervez osztályozóvizsgát, a szorgalmi időszak végén, illetve augusztus végén, a rendezvénynaptárban rögzített időpontokban.)

Kémia – 11. évfolyam október-novemberi vizsgaidőszakától azoknak, akik a kémia tanulmányaikat nem emelt szinten folytatják

Fizika – 12. évfolyam október-novemberi vizsgaidőszakától azoknak, akik a fizika tanulmányaikat nem emelt szinten folytatják

Informatika – 11. évfolyam október-novemberi vizsgaidőszakától azoknak, akik nem informatika tagozatos képzésre járnak

Földrajz – 11. évfolyam október-novemberi vizsgaidőszakától

Emberismeret és etika – 12. évfolyam október-novemberi vizsgaidőszakától

Mozgóképkultúra és médiaismeret – 12. évfolyam október novemberi vizsgaidőszakától

Dráma – 10. évfolyam május-júniusi vizsgaidőszakától

Share This