Oldal kiválasztása

Érettségizett diákjaink

1947

1947 – VIII.

Osztályfőnök: Takács Dezső SchP

Bártfai László, Breila István, Dely Levente, Dervenkár György, Egerszegi Pál, Hardi Antal, Havady Endre, Hessz Jenő, Jánosi András, Koppány Tibor, Kósa András, Koszorú János, Kovács Bálint, Kovács László, Kövesy Károly, Lakó Sándor, Lampert Károly, Légrádi Ottokár, Ludvigh Károly, Mesterházy Orsolya, Mózes Gyula, Németh Péter, Ormánközi Margit, Ortutay Gábor, Pásztorfi János, Pereczes József, Rada István, Radlowszky Béla, Simon Pál, Szabó Albert, Szabó István, Szentistványi Gyula, Szüts Tamás, Tavaszy Miklós, Vizvári Károly, Zupán Emil

1946

1946 – VIII.

Osztályfőnök: Nyers Lajos SchP

Albrecht László, Böröcz József, Buváry Imre, Csertán János, Cziglányi Kálmán, Domonkos Rezső, Egry János, Erdős Géza, Feledy Ferenc, Fodor Gyula, Hernádi Bertalan, Horváth Gábor, Jeney Ferenc, Kamarás László, Kassai Lambert, Kelemen Antal, Keresztes János, Lichtenberger Endre, Moni György, Németh Endre, Németh Nándor, Németh Tibor, Orosz Béla, Osváth Károly, Pekárdy Pál, Rádly Béla, Rupert Ferenc, Simonkay Sándor, Szőllősi Ottó, Ujváry Elemér, Zimmermann István

1945

1945 – VIII.

Osztályfőnök: Nyers Lajos SchP, Santora Mihály SchP

Börzsei József, Czeczey Imre, Cséri János, Dénes Lajos, Fischl Antal, Frick Antal, Galambos László, Gazda György, György István, Györgydeák Jenő, Háber István, Hollósy László, Horácski János, Horváth János, Király Ferenc, Király Zoltán, Kiss György, Kolits Aladár, Kupecz István, Kürthy László, Létray Zoltán, Pálmai János, Patakfalvi László, Pesovár Ernő, Pleva László, Quirico Pál, Rajmonn János, Reichert Henrik, Strobl Ottó, Szántó Dénes, Szántó József, Szilas László, Varga László

1944

1944 – VIII.

Osztályfőnök: Mihályi Károly

Bakos Miklós, Benkő Ferenc, Boross József, Breyer Norbert, Burucs László, Csoknyay József, Endresz István, Farkas László, Fábián István, Fekete Károly, Havady László, Holényi Imre, Horváth Gyula, Hosoff Mihály, Jandrics István, Járfás Lajos, Kenyeri László, Kerényi Rezső, Kollár Lajos, Koroknai László, Kovács Antal, Kovács László, Körmendy Ágoston, Laborci Henrik, Lomnicy Gyula, Magasházi Csaba, Moldoványi László, Molnár Géza, Molnár József, Molnár László, Nagy György, Nagy István, Pávics László, Rajczi Pál, Ruckerbauer Feren, Sebős Ernő, Simon István, Steiner László, Szekuli Géza, Szekuli Pál, Wolf Lajos, Zanati György

1943

1943 – VIII.

Osztályfőnök: Helyes László SchP, Schandl Béla SchP

Agárdi László, Bodó Ferenc, Bulissa József, Czeczei Márton, Csermői György, Dienes Géza, Domján Béla, Egerszegi János, Énekes Zoltán, Fazekas István, Forgács Imre, Halena Lajos, Hardi József, Harmati Béla, Herczeg László, Hüvös János, Jáger Sándor, Kálmán István, Kuczogi Endre, Lehner János, Lothringer Elemér, Magyar Aladár, Marót Lajos, Mohos József, Molnár Mihály, Nemes Antal, Pereczes Ferenc, Pethő György, Páncél (Pittmann) Gyula, Sebős (Stichleutner) Iván, Simonkay Ferenc, Strobl Tibor, Szabó László, Szanyi Ernő, Tavaszy Ferenc, Ujváry Tibor, Varsányi Lajos

1942

1942 – VIII.

Osztályfőnök: Kincs Lajos SchP

Angeli János, Antalffy Zsiross Albert, Biró Ferenc, Bokrossy Elemér, Brazsil Sándor, Brodarics János, Domonkos László, Ecsenyi Sándor, Fuchs Antal, Hetényi István, Kálmán János, Kiss András, Kopasz József, Lengyel Endre, Markója László, Mohos Ottó, Piedl József, Regenyei Dezső, Rozsos Miklós, Tokody László, Valkó Tibor, Valu József

1941

1941 – VIII.

Osztályfőnök: Gürsching Emil

Adorján József, Bodó Tibor, Bálint Elemér, Bognár Zoltán, Berthold Károly, Brazsil József, Bus János, Cserhalmi György, Cuibus János, Darvas Ferenc, Debrődy István, Fábics Mária, Galambos József, Galambos László, Gáspár Tibor, Gyöpös László, Hamann Ilona, Horváth Ernő, Horváth Imre, Kraut Ödön, Kutor Imre, Lengyel György, Ley Éva, Magyar Ernő, Máté Géza, Nacsády István, Nagy Béla, Plapert Sándor, Puskás Antal, Rajnai Frigyes, Schuster Lajos, Segesdi Imre, Somos István, Sólymos László, Spitzer László, Srágli Gyula, Szabó János, Szekeres Imre, Szelényi Sándor, Szöllősi Gábor, Tárkányi László, Tátrai Ferenc, Tóth Gyula, Tóth János, Villányi János

1940

1940 – VIII.

Osztályfőnök: Preszeller Ferenc SchP

Antal Artúr, Bárány István, Bertalan Ákos, Boros Károly, Bódi György, Csernoch László, Czobor László, Dombi János, Farkas Dezső, Fleischer Andor, Fodor Kálmán, Földvári Imre, Gilitze János, Gratzl Ödön, Gyarmathy István, Harangozó János, Hefler Antal, Hegyi Sebestyén, Huber Károly, Kertész László, Kiss László, Kősziklásy Károly, Lang Sándor, Lengyel Árpád, Majer Antal, Málly László, Nagy Ernő, Németh Ernő, Óriás Miklós, Papp István, Pesei János, Petrikowsky Károly, Péti Szilveszter, Pintér Mihály, Rózsa Imre, Sándorfy Aladár, Simon László, Steindl Rezső, Strenner Mihály, Szabó János, Szarvas Endre, Szöllősi Ferenc, Szita Lajos, Tamás László, Udvardy Ottó, Udvary Kamilla, Végh László, Vörös József, Vörösmarty Béla, Zanyi Károly

1939

1939 – VIII.

Osztályfőnök: Buda János SchP

Balogh József, Czárth Endre, Csonka László, Debrődy György, Ebergényi Imre, Ernszt Márta, Fekete Károly, Gelencsér István, Gürsching Edit, Hartman József, Hegyi Lajos, Huber Károly, Illés Lajos, Jánoska Károly, Kalapos László, Keipert Miklós, Keszler Gyula, Kőszegi Iván, László István, Legény Béla, Lőwy József, Magyar Gyula, Maucha Antal, Mérksz István, Mészáros István, Molnár Tibor, Nemes László, Németh Stefánia, Nyitrai Lajos, Pethő Andor, Pozsgai Jenő, Sándorfy Elemér, Sebestyén László, Simon János, Somló Károly, Szabó Ernő, Szabó Rezső, Szatlmayer László, Szentgyörgyi Kálmán, Szentimrey Éva, Szokolszky Oszkár, Tornai Jenő, Tóth Béla, Tóth Jenő, Viniss Gyula, Vörös István, Werner József

1938

1938 – VIII.

Osztályfőnök: Tassy Pál SchP

Bertalan István, Bradics Károly, Czuppon Sándor, Dely Béla, Füleky Béla, Gerlei Timót, Gerő Kázmér, Harsányi Lajos, Hets Pál, Horványi Györgyi, Horváth László, Jung Ferenc, Kárpáthi Miklós, Körmendi Gyula, Lakatos István, László Imre, Lennert Ádám, Major Kálmán, Maróti Péter, Muics Elvína, Müller István, Pekárdy Kálmán, Pilter Pál, Prém István, Regőci István, Réczey Gusztáv, Schmidt György, Simon Károly, Steierlein János, Strenner István, Szalay Mihály, Szloboda Miklós, Szlotta József, Szöllősi László, Tóth József, Wagner László, Wallner Etelka

1937

1937 – VIII.

Osztályfőnök: Révész László SchP

Alrnásy György, Bazsó László, Bálint László, Belák Sándor, Bittmann Zsigmond, Bognár Ernő, Bondor László, Borbély Gyula, Bőhm Sándor, Brenner József, Deák János, Erdő Béla, Farkas István, Füzesi Zoltán, Gárdosi József, Hegyi István, Horváth Lajos, Kalmár Andor, Kiss Gábor, Kővári József, Kungl József, Kuntzl Ernő, Lengyel Endre, Lichneckert Gyula, Lugosi Ferenc, Major Endre, Marosvári László, Majer János, Mátics László, Mészáros Tibor, Molnár Ferenc, Molnár-Gfellner László, Molt Gusztáv, Novák Antal, Nyék László, Rimay László, Sági Károly, Schmidt Rezső, Stumpfhauser József, Szabó József, Szabó Lajos, Tóth Jenő, Ungváry Antal, Vathy Jenő, Varga Károly, Vidi József, Zoltai Gyula

1936

1936 – VIII.

Osztályfőnök: Gürsching Emil

Agárdi István, Albert Ferenc, Bokrossy Viktor, Borbáth András, Cságoly Endre, Cserny László, Czipf József, Dely Kornél, Fenyvesi Károly, Füleky Anna, Gárdosi Béla, Hepper Ödön, Hessky Pál, Hilbert Károly, Jakubovich Kornél, Karsay Elek, Katona Gábor, Keller Ferenc, Kiss György, Kovács Imre, Kovács Sándor, Ujj Mészáros Dezső, Mészáros Lajos, Molnár István, Nagy László, Nyul István, Pázmán Lajos, Pintér Alajos, Pintér István, Pollák Rezső, Sárosy Ödön, Szabó-Bakos Szilárd, Szerdahelyi Vilmos, Szuntheimer Kálmán, Szücs Imre, Valdman Antal, Vértessy Károly, Vinkelman Pál

1935

1935 – VIII.

Osztályfőnök: Tasi Pál SchP

Angyal Vendel, Bognár József, Borbáth Károly, Dely Gyula, Dömötör János, Halász János, Hencsey László, Hinger Sándor, Holczinger József, Horváth Jenő, Horváth József, Horváth Lajos, Jakab Károly, Karvas István, Klesitz János, Kositzky Károly, Kováts Kálmán, Kramli Ferenc, Labovszky János, Lauram Vilmos, Lányi Jenő, Lányi Mihály, Makay Tibor, Mayer István, Mogyoróssy Dezső, Molnár József, Móritz Gyula, Nagy József, Nagymihály Ferenc, Novák Károly, Oberrecht Béla, Pfozer István, Plank József, Póczik Mihály, Sárecz József, Steindl Ernő, Steixner Ferenc, Szakály József, Szalay Gyula, Szitnyai Bódog, Szöllősi Géza, Tantos Árpád, Török Gyula, Törvényi Béla, Varga László, Várgedő Aladár, Wimmer Károly

1934

1934 – VIII.

Osztályfőnök: Zányi László SchP

Agárdi Jenő, Borsody György, Erdősi István, Etzl István, Fábián Gyula, Fehér Gábor, Fekete József, Fekete Pál, Felber Sándor, Fonyódi Vilmos, Földing Elemér, Galambos Imre, Gácser József, Gratzl Miklós, Hansági Imre, Harmath Imre, Hegedűs Béla, Hegedüs János, Horváth Andor, Imreh Zoltán, Kárpáti Sándor, Korompay Viktor, Kovács Jenő, Kovács József, Kratschmer Sándor, Lányi Zoltán, Lukcsics Endre, Mészáros Géza, Molnár Jenő, Petrikowsky Lajos, Rajmon József, Rosenfeld Andor, Schesztág Ernő, Singer Andor, Szalai Károly, Szita Imre, Tauber Antal, Török Lajos, Udvardy István, Vörös Gyula, Wetzel János

1933

1933 – VIII.

Osztályfőnök: Csonka Mihály SchP

Antalits Gyula, Antal Géza, Ágh József, Bábits János, Bertalan Károly, Brezina József, Bucsy József, Bucsy Károly, Csapó Imre, Cseresnyés György, Ferber Mihály, Gscheid János, Hauser László, Horváth István, Illés Ernő, Jankovics István, Kaszás György, Katona Lajos, Kiss Jenő, Kovács Gyula, Laurum Lehel, Lábdi Lajos, Magasházi József, Megyesi Pál, Miseta György, Molnár József, Munkácsy Andor, Murger István, Nagy János, Nemes Antal, Németh Béla, Németh László, Osvald József, Prohászka Viktor, Reif Gyula, Rosta Ferenc, Schaffer Lajos, Schweighoffer Ádám, Sipos István, Szakács Ilona, Szokolszky István, Ther József, Tompos Endre, Varga Antal, Wathy István, Wolf Ferenc

1932

1932 – VIII.

Osztályfőnök: Pintér Ferenc SchP

Albrecht József, Barcza Imre, Békeffy József, Bokrossy Jenő, Czoma Antal, Faludi Dezső, Foumier Nándor, Grimm Emil, Herencsényi Béla, Horváth Imre, Kecskés Tibor, Keller János, Kerper Miklós, Kompolthy Tivadar, Kováts László, Kulcsár László, Kurcz Lajos, Laucsek Sándor, Leiker János, Lengei László, Lukcsics Imre, Majerszky Jenő, Molnár Lajos, Moló István, Németh Kálmán, Ország István, Petrák Mihály, Pfleger Miklós, Prohaska József, Riedl Egon, Schmidt István, Simon János, Stoll Ferenc, Szabó András, Szabó Ferenc, Szabó László, Szelmajer Ferenc, Szenes József, Szóka Ferenc, Szukop Ferenc, Taál János, Tamási Tibor, Timár József, Velledits László, Végh Benedek, Végh István, Világhy András, Villányi István, Vörös László, Walz János

1931

1931 – VIII.

Osztályfőnök: Agárdy Gyula SchP

Albrecht József, Andalits Lajos, Babics Antal, Baranyai Kálmán, Bauer Ferenc, Biczi Károly, Cséry Zoltán, Drexler Ferenc, Farkas István, Ficzek Ferenc, Frisch Bálint, Fürstein József, Gálicz József, Ginder Mihály, Hardy Laura, Huber Tivadar, Ivanics Pál, Jankovich Antal gróf, Jung Antal, Karvas József, Kelemen Péter, Keller Lajos, Kovalik Elemér, Kövesy Ferenc, Kropf László, Laki József, Marcsa Miklós, Maucha Ferenc, Nagymihály László, Nay Andor, Németh Antal, Németh József, Novák István, Pollák István, Reinfelsz Károly, Rhosóczy Mihály, Singer György, Stamler Ferenc, Stoll Miklós, Szabó László, Szokoly Frigyes, Szóka Imre, Szökendi István, Szöllősi Mihály, Tóth Lajos, Tömösközy Emil, Vas Imre, Zahola Károly, Zalka Jenő

1930

1930 – VIII.

Osztályfőnök: Richter Pál SchP

Angeli Márton, Asbóth Mária, Balogh József, Bierbauer Antal, Birkás Ferenc, Doroszlay István, Doszpot Ferenc, Görgényi Béla, Gutai József, Hajnóczy Magdolna, Jankovits Ferenc, Szentmártoni Jósa Kálmán, Körmendy János, Körmendy József, Máhig János, Mohos István, Mohos Károly, Molnár Gyula, Novák István, Pék János, Pollok Ferenc, Puska Ferenc, Redling János, Rolland Ferenc, Sebestyén Géza, Szekér Jenő, Torma Miklós, Tóth László, Tótth György, Véber Ferenc, Vidor Magdolna, Vinglman Ferenc, Vinkler László, Vizl József, Kézdiszentléleki Voloncs György, Zauner László

1929

1929 – VIII.

Osztályfőnök: Mihálcsik Géza SchP

Asbóth Béla, Bársony József, Benedek György, Berzsenyi István, Bozi László, Böröndy Sándor, Czuppon László, Farkas Magdolna, Fejes Kamil, Fournier Károly, Horváth Zoltán, Illés Pál, Jávorszky József, Jean Kornél, Klausz Lajos, Kovács Ferenc, Ledo Antal, Molnár Ferenc, Nyék Sándor, Orbán Jenő, Palotay Ferenc, Pfeifer János, Polcz Ferenc, Reiser Court Frigyes, Schatzler Károly, Szabó Imre, Szegi Sándor, Szél István, Szücs Bertalan, Takács Endre, Tanka Sándor, Tóth Imre, Tóth Jenő, Vinglman Lajos, Vizy László

1928

1928 – VIII.

Osztályfőnök: Nyári István SchP

Aschler Károly, Bakos Sándor, Balás Géza, Becker Sándor, Blaski László, Bodlaki Ákos, Bucsy Iván, Feith Mihály, Früstök László, Gerle Albert, Györe Károly, Halmos László, Haraszti Imre, Horváth Ferenc, Horváth István, Horváth József, Jankovich János gróf, Kerekes Pál, Kereszturi Kálmán, Kránitz Imre, Lengei Ferenc, Lung László, Micek István, Muics Egon, Nagy József, Nikodém József, Orbán József, Palánkai Mihály, Pesty Lóránt, Péller Ágoston, Pongrácz Tibor, Posgay Ernő, Prém József, Pulay Kálmán, Rosenberg István, Roszkovetz Ákos, Ruppert Rafáel, Scheller János, Schweitzer József, Soós Konrád, Szóger Lajos, Tibor István, Tóth Béla, Varjas László, Zollner Imre

1927

1927 – VIII.

Osztályfőnök: Mihálcsik Géza SchP

Briglevics Béla, Briglevics Lajos, Forintos Géza, Förstner Sándor, Gelencsér János, Hungler József, Kardos József, Keller József, Kripinger Pál, Laszka Márton, Mátyás László, Mezriczky Zoltán, Mészáros László, Molnár Ferenc, Nagy János, Novák Gusztáv, Novák Vilmos, Oblatt Erzsébet, Radetzky Károly, Reindl Rafáel, Ritter Lőrinc, Simon Béla, Szabóky Pál, Szüts Ferenc, Tavasz István, Tiszotzki Géza, Vidor György, Zsolnay Dénes

1926

1926 – VIII.

Osztályfőnök: Pintér Ferenc SchP

Ásvány László, Bak László, Baros Károly, Berger János, Bogdán János, Csató Péter, Deák Ferenc, Dobó Jenő, Egyed Lajos, Farkas Pál, Forst Ferenc, Gerő Tibor, Götz Lajos, Halmos József, Katona Lajos, Kelemen Zoltán, Kemendy József, Laszy Pál, Lázár Szilveszter, Leidl Jenő, Linczmajer János, Meleg Béla, Mezriczky Jenő, Mihályfi György, Nagy Károly, Peidl Béla, Pendli István, Schandl Miklós, Simon Sándor, Slavonits Ferenc, Steindl Emil, Sulyok Jenő, Szabó Tamás, Szász Ferenc, Tomózer Lajos, Tuli László, Vas Károly, Vörös Mihály, Wetzel György

1925

1925 – VIII.

Osztályfőnök: Barborik István SchP

Borsche Ferenc, Farkas Sára, Gaál Sándor, Gyökeres László, Horváth József, Huszár Endre, Ineze Tibor, Inkovics László, Kajcsos István, Károlyi Ferenc, Kreucz József, Kucserka Miklós, Leidl Ernő, Leopold János, Lubrincz Lajos, Martón Gergely, Nagy Sándor, Pethe Géza, Pollák Lili, Pótzy Ede, Nemes Rainprecht Antal, Rácz László, Schumacher István, Szabó László, Szekér Kálmán, Tubolyszegi Tuboly József, Vig János, Wallner Emil

1924

1924 – VIII.

Osztályfőnök: Zsigmond János SchP

Anti Illés, Bognár Gyula, Burján Rezső, Fehér Márton, Horváth István, Istók Sándor, Kárász Pál, Lacza Emil, Lukács József, Magyar János, Makay György, Mátis Kálmán, Mészáros Béla, Nádasi Sándor, Németh László, Némon János, Pesthy Endre, Pfózer Gyula, Preya József, Raabstein Béla, Schlögl György, Schmidt Jenő, Schwarz Andor, Szabó György, Udvardy Béla, Ujj Károly, Végh György, Végh József, Weisz István

1923

1923 – VIII.

Osztályfőnök: Schmidt Mihály SchP

Bakos Kálmán, Barabás Aurél, Bartalis Béla, Blaucz Jenő, Csajághy Elemér, Cseh József, Farkas Árpád, Ferencz Rudolf, Forintos László, Heizer Lajos, Keszegh László, Kisfaludy Kálmán, Klein Jenő, Kodrik Károly, Köncse Jenő, Kulcsár László, Lakner Géza, Meiczinger Ignác, Mojzer Ignác, Mózner László, Nagy Andor, Neubauer Antal, Oross Jenő, Pillitz Edit, Schmidt Károly, Vizsy Pál, Vénis Anna

1922

1922 – VIII.

Osztályfőnök: Ferenczi Zoltán SchP

Bacza Dezső, Balogh Andor, Barthalos György, Becker Ferenc, Belohorszky Ferenc, Benacsek Jenő, Blaucz Görgy, Czövek Jenő, Draxler András, Etl Imre, Fekete Bertalan, Gaál János, Halmi Pál, Hárich János, Kaiser Aladár, Kitlinger József, Kocsuba Elemér, Körmendy Béla, Kutor István, Makay Béla, Metzger Antal, Pulay Ferenc, Répásy Márton, Riederauer Szilárd, Rohály Ferenc, Ruszinkó Barnabás, Schwarz Gyula, Sélley Kálmán, Steixner Antal, Szegfy Szabolcs, Szólás Zoltán, Terkovics Lajos, Vajai József

1921

1921 – VIII.

Osztályfőnök: Mihálcsik Géza SchP

Albert József, Ferenczi Sándor, Gludovácz József, Halmi Nándor, Imler József, Keresztes Emil, Kovács István, Kóber Béla, Kőszeghy Irén, Kurali György, Magosföldi Péter, Mustos József, Müller László, Nagy Lajos, Neuperger Imre, Németh János, Scholcz István, Stamler Imre, Szente Andor

1920

1920 – VIII.

Osztályfőnök: Nyári István SchP

Bándy György, Braun Irma, Fáth János, Forintos György, Freund Károly, Han Pál, Horváth Aladár, Huszár Kornél, Keresztes Ignác, Kerényi György, Kétszery István, Kovács Lőrinc, Laurencz Ede, Linczmajer György, Major Ernő, Mészáros Ferenc, Németh László, Pesovár János, Politzer Emő, Pulay József, Rada Antal, Sady Sándor, Silbersdorff László, Varga József

1919

1919 – VIII.

Osztályfőnök: [nincs adat]

Bertalan Rózsa, Boda Károly, Csorba György, Forintos Károly, Günther Károly, Hanusz Albin Gyula, Kertész István, Kitlinger György, Kovács József, Kovács Vilmos, Kulcsár Vladimir (Aladár), Major László Antal, Novák Béla, Schwimmer György, Szabó Kálmán, Székely László, Tamaska Lajos, Várady János

1918

1918 – VIII.

Osztályfőnök: Babos Dezső SchP

Boldizsár József, Borsányi Andor, Brunner István, Csendes Ágoston, Csomay Ödön, Enyedy Károly, Fleischer Frigyes, Foghtüy Miklós, Gerezdes Jenő, Gubicza Antal, Haidekker János, Iker István, Keller József, Kopcsán Gyula, Kovács Imre, Kozarits György, Krisztinkovich József, Lőrincz László, Matuschek Richárd, Nagy Sándor, Nánay Sándor, Próder István, Quirico Pál, Richter Márton, Sady József, Szalay József, Szemmelveisz Ferenc, Ughi Endre

1917

1917 – VIII.

Osztályfőnök: Babos Dezső SchP

Blaskó Lajos, Cholnoky László, Csomay Kálmán, Kétszery Kálmán, Ludovics Károly, Mautner László, Módos Tibor, Perezel Lajos, Politzer Béla, Rhé Lóránt, Skrivanek Béla, Somogyi István, Vesztergom Viktor, Vollain László

1916

1916 – VIII.

Osztályfőnök: Zsigmond János SchP

Barkovits Ernő, Grimplini Adolf, Gróff Janka, Haidekker Antal, Hessky Béla, Hollósy László, Jászai Béla, Juraszek Ferenc, Kovács József, Kustos Károly, Lakner Zoltán, Leitner János, Lőwy Alfréd, Nagy Erzsébet, Nánay Ferenc, Páva Jenő, Pilcik Herbert, Politzer Vilmos, Raft Pál, Scháffer Péter, Scheller Béla, Schwarcz Imre, Stamler Ambrus, Tekeres Lajos, Tóth Géza, Vogronics Gyula

1915

1915 – VIII.

Osztályfőnök: Babos Dezső SchP

Adler László, Auerharnmer József, Bokrossy Zoltán, Farkas László, Fái Ernő, Fejér Andor, Ferenczi Miklós, Héger Endre, Hollósi Géza, Hübner Béla, Kanczler János, Kiss Ferenc, Krisztinkovich Aladár, Leitner István, Ligeti Lajos, Mátay Imre, Nagy István, Rada Imre, Roland Vilmos, Steiner Jenő, Szalay Béla, Székely Lajos, Vajda Pál, Vágó Ernő, Valinth János, Virág Sándor

1914

1914 – VIII.

Osztályfőnök: Zsigmond János SchP

Antal László, Bognár Vince, Braun Ferenc, Cséby Gyula, Demjén József, Dusbaba Jenő, Fodor Gusztáv, Frick András, Gál Zoltán, Ivanich Antal, Kalauz Ferenc, Köves József, Kukorelly Pál, Lakner Aladár, Lenner Károly, Mátay Gyula, Moizer Árpád, Nagy Béla, Nagy Károly, Pintér Lajos, Rusznyák István, Scherer János, Schreiner György, Schuster András, Vincze Gyula

1913

1913 – VIII.

Osztályfőnök: Sümegi Gyula SchP

Balassa Kálmán, Bálint István, Berkovics Lajos, Czingraber Lajos, Gútai Géza, Havas Jakab, Heidler László, Helfer Pál, Hirschfeld Jenő, Horváth Imre, Keller P. Pál, Kovács Imre, Kováts Sándor, Körmendy Jenő, Lukszics János, Perczel Nándor, Pécsy Jenő, Rausch Antal, Ravasz István, Sándorfy Béla, Sélley Elek, Suly Endre, Szabó István, Szanyi Gyula, Széphegyi Andor, Sztelek Ferenc, Takács József, Valasek Ernő, Volf Lajos

1912

1912 – VIII.

Osztályfőnök: Perényi József SchP

Antal László, Árvay László, Baumann János, Bácsi Géza, Buday József, Dely József, Fejes István, Fischer Márton, Gróff Elemér, Grund István, Illés György, Jüttner Sándor, Kerényi Andor, Klein Dénes, Kosztolányi Gusztáv, Kőszeghy László, Lamp Géza, László Péter, Mayer Lajos, Misky Károly, Muzslay János, Nagy Imre, Nagy Mihály, Rada Ferenc, Rausch László, Rédey Gábor, Rusznyák Béla, Schönvizner János, Szabady Miklós, Szeitl Sándor, Tóth Vince, Vadász József, Végh László, Villányi Leó, Vinis Gyula

1911

1911 – VIII.

Osztályfőnök: Sümegi Gyula SchP

Angeli Márton, Baracska Gyula, Birnbauer Jenő, Boronkai Károly, Csendes Gyula, Dusbaba Béla, Farkas Antal, Farsang József, Haidekker László, Haidekker Nándor, Hennel Elek, Hoffelder Kálmán, Horváth Miklós, Ivanich Pál, Kákosy Károly, Kárász István, László János, Lukcsics Pál, Metschnobel Ferenc, Misley Sándor, Nagy József, Németh Ferenc, Parragh Béla, Petheő Miklós, Pogány Vilmos, Quirico Domonkos, Rada István, Radocza András, Radovics Lajos, Róna Andor, Schwarcz Gyula, Simon János, Steiner Ferenc, Steiner István, Szegleth Imre, Szigethy László, Szomor Károly, Szücs György, Vanik Mihály, Vértessy Sándor, Watzel Antal, Wohlmuth Imre, Zsigmond József

1910

1910 – VIII.

Osztályfőnök: Zsigmond János SchP

Baranyay Lajos, Berger Albin, Békefy Elek, Breuer Imre, Drinóczi István, Erdélyi Gyula, Fojt Jenő, Gvárdián József, Geschwind Rudolf, Hammerschmidt Ernő, Ipsics István, Jüttner Kálmán, Kiss István, Kopcsák Béla, Kováts Béla, Lengyel Imre, Lipniker Vilmos, Luka József, Magyar János, Magyari János, Maurer György, Moser Károly, Németh Károly, Nickel Géza, Rech Mátyás, Reichstetter József, Rusznyák Ferenc, Sebestyén Gyula, Sebestény László, Steiner Andor, Szalamin Miklós, Veidinger István

1909

1909 – VIII.

Osztályfőnök: Perényi József SchP

Babarcsik Gyula, Beivel István, Berky Miklós, Blazovich János, Csizmadia Imre, Dunay Ödön, Fata Ferenc, Fröhlich József, Gál Ferenc, Gulyás János, Hável László, Horváth József, Husvéth József, Imre Lajos, Kóbor István, Koncz József, Kovács Miklós, Mezriczky László, Molnár Ernő, Mózner József, Niemetz Sándor, Orbán Lajos, Oross Lajos, Papp Sándor, Pinke József, Sebők Kálmán, Stirling János, Szabó Pál, Szűcs Ferenc, Szűcs Gyula, Trosits József, Vadászy Ferenc, Wallner Ernő, Warhanek Béla, Wosinski István

1908

1908 – VIII.

Osztályfőnök: Szegess Mihály SchP

Boross Ferenc, Brand Sándor, Dőri Katinka, Felker Lőrinc, Fodor Imre, Forster György, Gerstner Béla, Grofcsik János, György Mihály, Hajós Flórián, Horváth János, Kántor Rezső, Kis György, Miklós József, Naszádos János, Parragh Sándor, Preya Rezső, Sattler János, Spórer Tivadar, Szanyi István, Tompa Miklós, Tóth Lajos, Udvardy Gyula, Vizl János, Weisz Nándor

1907

1907 – VIII.

Osztályfőnök: Rózsa István SchP

Ambrus Elek, Békeffy Pál, Csákány Gyula, Csenkey Géza, Csete Antal, Csuka József, Fridrik Géza, Galamb Károly, Gősi István, Gruber Ferenc, Horváth János, Jeszenszky József, Karfner János, Kákosy Endre, Kántor Iván, Keller Lajos, Keresztes Ferenc, László József, Lengyel Kálmán, Lipschitz Konrád, Lőke Lajos, Lőwy Ede, Mayer Dömötör, Máthé Antal, Nagy János, Noe Gyula, Scharff Gyula, Schadl Elemér, Scheibelhoffer János, Schottola Kálmán, Steiner Elemér, Szathmáry László, Szűcs István, Varsányi János, Váradi Ernő, Végh Antal, Viola Imre, Weisz Endre

1906

1906 – VIII.

Osztályfőnök: Zsigmond János SchP

Bánik Lajos, Bánóczi Dezső, Berlákovich János, Bodoky István, Brand Béla, Chapó Gyula, Cservenka Sándor, Havas János, Hevesi István, Hirschfeld József, Kőszeghy Antal, Köves János, Köves Miklós, Krausz A. Andor, Krisch Emil, Major István, Maurer György, Molnár János, Nagy László, Nickel Jenő, Orbán Ferenc, Pillitz Imre, Porubszky Elemér, Radovics László, Regényi Jenő, Sárközi Lajos, Schöll Károly, Sebők Dénes, Stangl Győző, Szabó (Rosenthal) Pál, Szommer Imre, Tatai Boldizsár, Töttösy Ernő, Wisnyovszky Sándor, Wrba Emil

1905

1905 – VIII.

Osztályfőnök: Szegess Mihály SchP

Babics György, Baják Lajos, Bekény Gábor, Esterházy György gróf, Fekete Márton, Galamb Ödön, Gyulányi Oszkár, Harsány! Lajos, Hatzinger Dezső, Havas Mihály, Hennel László, Horváth Dezső, Jávorszky József, Koncz Miklós, Koszlovszki István, Krón Gyula, Perczel Aladár, Porpáczy Ferenc, Pulay László, Rédey Károly, Révész Adolf Arthúr, Rónai Vendel, Sajgó Viktor, Sági Ede, Stefanics József, Steincz (Mór) Andor, Szabó Antal, Szalay Gyula, Széphegyi Ferenc, Szitányi Géza, Takács Mihály, Tóth Károly, Varga Géza, Vincze Pál, Világi Károly

1904

1904 – VIII.

Osztályfőnök: Csukovits Sándor SchP

Barta Leo, Cseh Alajos, Duffung Mihály, Endrédy Dénes, Fuith Károly, Günther András, Halász Ferenc, Hammerschmid Jenő, Harsányi Sándor, Hets András, Hets Gyula, Kis Imre, Koronczai István, Kőrössy Ferenc, Marton Imre, Münzer Antal, Nagy Jenő, Nagy Kálmán, Orbán József, Pernicz Lajos, Pozsgay Géza, Rádai Gyula, Rédey Gyula, Sándorfi Dezső, Schreiner Károly, Szabó József, Szabó Sándor, Szakáll Zsigmond, id. Szalay László, ifj. Szalay László, Takács János, Takács Lajos, Teleki Jenő, Tóth Aurél, Tótth László, Trosits Mátyás, Wisnyovszky Ferenc

1903

1903 – VIII.

Osztályfőnök: Tomozy Endre SchP

Bósz Jenő, Dreisziger Kálmán, Fertetics István, Gaál Jenő, Gfellner József, Jófejű József, Keresztes József, Kiss János, Kiss Jenő, Kiss Sándor, Koller Gyula, Kreutzer Ferenc, Lukcsics Imre, Mautner Elemér, Mezriczky Károly, Mészáros Dezső, Mézner Imre, Mikoltsó Géza, Neumayer János, Pichner Antal, Pogány Ödön, Rhédey Antal, Ribó Zoltán, Sauer Andor, Schottola Ernő, Schreíner Ferenc, Schweighoffer Tamás, Scitovszky Aladár, Szeberényi Lajos, Szilágyi Sándor, Tomor László, Velty Ferenc

1902

1902 – VIII.

Osztályfőnök: Zsigmond János SchP

Bán Ignác, Beöthy Dezső, Blasertigh Sándor, Csonka Endre, Egyed László, Fodor Jenő, Fromm János, Gácser József, Geiger Károly, Haller József, Hesz Pál, Igmándy Aladár, Kreiner Sándor, Kuntzl Ernő, Lacza Vilmos, Molnár Iván, Nagy Sándor, Otocska Jenő, Parragh Béla, Perneszy Dezső, Piatsek Jenő, Rósa Elemér, Somlyai Ambrus, Szabad Ferenc, Szabó Vince, Tamási József, Tóth András, Tótth Lajos, Udvarhelyi Zoltán, Vasvári István, Vincze Gyula, Zancsich Lajos

1901

1901 – VIII.

Osztályfőnök: Eberhardt Béla SchP

Apponyi Rezső gróf, Balázsi Ignác, Bezerédj Endre, Bokrossy Jenő, Cholnoky András, Csáky Dezső, Deym Béla, Döbröczönyi Gyula, Esterházy Pál gróf, Gréber Gyula, Hajós (Neumann) Zoltán, Hertelendy László, Kovács (Kohn) Pál, Meuser Béla, Mézner Mátyás, Rasztovics Pál, Schausz József, Soós Ignác, Szabó (Rosenthal) Márton, Szathmáry Ede, Szlabey Dezső, Trojkó Ervin, Várady József, Vogrincsics József

1900

1900 – VIII.

Osztályfőnök: Keller János SchP

Beöthy István, Bocs László, Börzsönyi Andor, Brand Ferenc, Gardos Aladár, Györgyi Géza, Jaszovszki János, Keller Mihály, Kijátz Elek, Kiss Dezső, Nagy János, Pintér Miklós, Pogány Imre, Regényi Sándor, Rupert Rudolf, Sándor Béla, Sümeghy Dezső, Szilágyi Dezső, Szmodics Kázmér, Takács Gyula, Tótth György, Triske József, Vázsony Sándor, Véghely Dezső, Vida Zsigmond József, Zalai László

1899

1899 – VIII.

Osztályfőnök: Keller János SchP

Ányos István, Barkóczy László, Bándy Ferenc, Bárd Béla, Breuer Miklós, Csolán Károly, Gerencsér Lajos, Gosztolya László, Györke Ilona Margit, Hencz Ferenc, Huszár Mihály, Kauzli Gyula, Kemény Béla, Kerbler Károly, Kóczán József, Kolossváry Dezső, Kováts Erazmus, Licz János, Maller Dezső, Molnár Dezső, Nagy István, Nágl György, Petkó Zsigmond, Pusztai Antal, Rainprecht Antal, Schlesinger Elemér, Udvardy Imre, Udvarhelyi Ubul

1898

1898 – VIII.

Osztályfőnök: Novotny Endre SchP

Czukelter Lajos, Cholnoky László, Fekete Jenő, Hankóczy Jenő, Károlyi József, Keserű György, Kóczán József, Krizsek Alajos, Lengyel Jenő, Pados Gábor, Reischl Gyula, Révész Sándor, Rozner István, Serényi Ákos, Sőtényi Lajos, Stern Ernő, Szabó László, Szemerei•János, Szilvássy Kornél, Udvardy Jenő, Weisz Arthur

1897

1897 – VIII.

Osztályfőnök: Szegess Mihály SchP

Benkő Ferenc, Birkás Géza, Csesznák Dezső, Dombai Sándor, Dömötör Mihály, Englert József, Eőrssy József, Éles András, Fatér József, Friedreích Endre, Grósz Elemér, Keller Dezső, Kisfaludy Géza, Kővári Miklós, Láng Gyula, Lőwenstein László, Modory Elek, Nay Zoltán, Palotay Dénes, Pollák Ignác, Sándorfi Kamill, Schuppán Mihály, Sinkovits Géza, Steindl Emil, Thury Emő, Várady Elek, Veszprémi Dénes, Weisz Armin, Wimmer Károly, Winter Győző

1896

1896 – VIII.

Osztályfőnök: Hénap Tamás SchP

Albert Ágoston, Balogh Dezső, Bándy József, Blumenfeld Sámuel, Briglevics Károly, Csánk Béla, Csenkey Jenő, Friedreich István, Fritse József, Frühstük Ernő, Gácser Ambrus, Hajek László, Halasy Andor, Holczspach Elemér, Hordósy Lajos, Horváth Béla, Jeszenszky Antal, Mayer Rezső, Nagy Lajos, Pálfi Károly, Perl Rudolf, Pernesz Károly, Pirmayer József, Rudda László, Schlemmer Jenő, Schneller Jenő, Takács László, Tóth László, Szorg József

1895

1895 – VIII.

Osztályfőnök: Simonides István SchP

Bánvárth Sándor, Bocsor Géza, Csenkey Elemér, Danasy György, Fehér Lajos, Gergő Imre, Hoffmann Lipót, Kapuy Gyula, Keller Lajos, Kellner József, Kijátz Valér, Lendvay János, Mikovinyi Jenő, Molnár István, Petracsek Dezső, Pollák Jenő, Sándorfi Kázmér, Stenger Gyula, Szabó János, Száz Ferenc, Szente Károly, Tóry Gergely, Vitárius Gyula

1894

1894 – VIII.

Osztályfőnök: Keller János SchP

Abeles Lipót, Barabics Jenő, Czigány Pál, Erhard Gyula, Fejes Ödön, Flink László, Gombai Károly, Gyöngyösi Imre, Horváth Ferencz, Horváth Pál, Jánosi József, Kijácz János, Komjáthy László, Mendelényi Béla, Péller Antal, Rieffling Alajos, Schwarcz Izráel, Smodics József, Steidl József, Stengl János, Szeiberling Rezső, Szezemszky Zoltán, Tóth Béla, Varga Gábor, Vikár Árpád, Vízner Jenő

1893

1893 – VIII.

Osztályfőnök: Szegess Mihály SchP

Bohnenstingel Ferencz, Csolnoky Ferencz, Csesznák Sándor, Csoknyai János, Fatér István, Huszár Gyula, Kiss Ferencz, Könczöl József, Kövess Emil, Lőwi Gyula, Lukcsics József, Márgolit János, Maurer József, Mojzes Antal, Nagy Sándor, Németh Ernő, Németh János, Nusser József, Ott Mihály, Pap István, Rosos Károly, Schlezinger Károly, Steiner Ede, Steiner Kálmán, Turner Antal, Vincze József

1892

1892 – VIII.

Osztályfőnök: Hénap Tamás SchP

Bognár Lajos, Czifrák János, Csillag Márton, Engler Herman, Erdélyi Elemér, Fatér Gyula, Fischer Miklós, Frühstück Alajos, Horváth Viktor, Jankovics Tihamér, Jenőfy Ferencz, Kohn Adolf, Lőwy Ödön, Medvésy Gyula, Nagy Lajos, Nogely Gyula, Pap Ferencz, Pillitz Ignácz, Rák János, Rieger Jenő, Scherer Gyula, Stefanits Jenő, Steiner Oszkár, Stern Samu, Strausz Aladár, Szendrőy Gyula, Ujváry András, Weisz Jenő

1891

1891 – VIII.

Osztályfőnök: Fekete Ipoly SchP

Antal Lajos, Bokor János, Galamb Géza, Gold Miksa, Hamvay Antal, Kelemen Ferencz, Kovács Ignácz, Köszörűs Ferencz, Lappay Lajos, Marton Imre, Mayer Károly, Mersich Ferencz, Mild Károly, Mór Emil, Németh Károly, Ruttner Jenő, Sándl József, Schleiminger Imre, Slézinger Móricz, Schrantz Lajos, Schwarcz Kálmán, Stankovits József, Stern Móricz, Strausz Antal, Szántó Ignácz, Varga Jenő

1890

1890 – VIII.

Osztályfőnök: Szegess Mihály SchP

Cséby János, Danasi Károly, Fischer Aladár, Fodor József, Hegel Viktor, Horváth János, Horváth Kálmán, Horváth Pál, Kaan Károly, Kanovics László, Kenessey Aladár, Kohárics Ferencz, Kreutzer Dezső, Lobi Gyula, Saáry Pál, Schelnitz Ignácz, Schwarcz Arnold, Süttő Gyula, Svastics EIek, Szabó György, Szemmelveisz Károly, Szente Károly,, Szép László, Zalaváry Andor

1889

1889 – VIII.

Osztályfőnök: Szegess Mihály SchP

Ányos Ödön, Benkő Károly, Bodor József, Garay Dezső, Gogl Adolf, Handlery Kálmán, Hesz Mátyás, Kéry Elek, Molnár Kálmán, Rosenfeld Izidor, Sándly Ferencz, Schwarcz Viktor, Svastics Pál, Theindl Ferencz, Virtl Lajos, Weiner Miksa

1888

1888 – VIII.

Osztályfőnök: Hénap Tamás SchP

Barcza Elemér, Biró István, Bogyay György, Csolnoky Jenő, Csontos József, Eszterhay Jenő, Farkas Dezső, Ferenczy Sándor, Herczeg József, Jutasi Ödön, Kletzár Miksa, Kolin Béla, Neumayer István, Romándy Viktor, Rosos Jenő, Schwartz Lajos, Steiner Dezső, Új Mészáros Károly, Weisz Aladár, Zsoldos Gyula

1887

1887 – VIII.

Osztályfőnök: Kőrösi Albin SchP

Bauer Endre, Bückhel János, Czizmadia Pál, Csontos Jenő, Diener Mór, Friedmann Adolf, Hollósy Ede, Horváth Jenő, Horváth Károly, Illés Gyula, Jádi Ferencz, Kohn Herman, Krizmanics Péter, Loibelszberger Ferencz, Marton Jakab, Molnár Miklós, Moóri Gyula, Müller Károly, Nagy Károly, Német János, Neumark Sándor, Pintér Béla, Policzer Ignácz, Rimanóczy Endre, Rippl Lajos, Schmidt Antal, Spitzer József, Szijj Alajos, Tánczos Lajos

1886

1886 – VIII.

Osztályfőnök: Karácsonyi Miklós SchP

Bohuniczky Endre, Csolnoky Viktor, Hankóczy János, Heizer Imre, Jutasi József, Kenessey Kálmán, Kenessey Zsigmond, Kodolányi Gyula, Kozma Kálmán, Lang Náthán, Morlin Zsigmond, Rothauser Lajos, Véghely Kálmán

Share This