Oldal kiválasztása

„Lovassy Alapítvány a Jövőért” Alapítvány

Neve: Lovassy Alapítvány a Jövőért

Adószáma: 19263580-1-19

Számlaszáma: MBH Bank 73200189-11316859-00000000

Kuratóriumi elnök: Schultz Zoltán

Köszönjük felajánlásaikat!

1., Az alapítvány története

Az iskola kiemelten közhasznú alapítványát – melynek elnevezése Lovassy Alapítvány a Jövőért – 1991-ben alapította az iskola tantestülete és Szülői Munkaközössége 150.000 Ft alaptőkével. Az alapítvány eredetileg a hátrányos helyzetű, de tehetséges diákokat igyekezett támogatni ösztöndíjjal illetve ösztöndíj-támogatással, valamint az iskola tárgyi feltételeit hivatott javítani. Eleinte csak a szülői és szponzori támogatásokra számíthatott, de ebben az időben is jelentős bevételt tudhatott évente magáénak, így jó néhány diák részesülhetett szociális- és külföldi ösztöndíjban illetve támogatásban valamint az iskola felújításához és az informatikai rendszer fejlesztéséhez adhatott segítséget.
Nagymértékű javulás az alapítvány anyagi helyzetében akkor következett be, amikor lehetőség nyílt – közhasznú alapítvány lévén – az adó 1%-os felajánlásának befogadására. Ez megfelelő anyagi lehetőséget biztosított az alapítvány tevékenységi területének lényeges kibővítésére és az kiosztható támogatások értékének növelésére is.
Az 1999-es évtől kezdődően az alapítvány kiemelkedően közhasznú nyilvántartásba került.

2., Az alapítvány tevékenységi területei

Az 1991-ben megalapított, majd az alapító okiratát 1999-ben módosított alapítvány a mai napon a következő tevékenységi területekre használhatja fel anyagi forrásait:

 • Nehéz szociális helyzetben lévő, de az iskolai élet valamely területén kifejezetten tehetséges tanulók anyagi támogatására.

 • Tiszta és világos feltételrendszer alapján az iskolai élet teljességet érintő diákteljesítmények anyagi elismerésére, kitüntetett szerepe azonban a tanulmányi munkának van.

 • Az oktató-nevelő munka eszközrendszerének, feltételeinek javítására, különös tekintettel az iskola mindenkori speciális feladatai ellátásának színvonal növelése érdekében.

 • Iskolai szervezésű hazai és külföldi tanulmányutak támogatása.

 • Hazai és külföldi tanulmányutak szervezése.

 • A hagyományőrzés és a gimnázium öregdiák baráti köre céljainak támogatása.

 Az alapítvány közhasznú tevékenysége a következő területekre terjed ki:

 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

 • Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása.

 • Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.

 • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

 • Euroatlanti integráció elősegítése.

3. Az Alapítvány támogatásai az adók 1%-ának felhasználásából

A Lovassy Alapítvány a Jövőért alapítványtól a 2007-es évi adók 1 %-ának felajánlásából 2.090.172 Ft támogatáshoz jutott. Az alapítvány az összeget a következő célokra fordította:

Támogatott cél Kifizetett összeg
Diákok támogatása 176 880 Ft
Egyesület kiadvány, emléktábla 110 000 Ft
Eszközfejlesztés 1 009 427 Ft
Hangosító rendszer kiépítése 793 865 Ft
MINDÖSSZESEN: 2 090 172 Ft

 

Lovassy Alapítvány a Jövőért alapítvány a 2008-as évi adók 1%-ának felajánlásából 2.270.670 Ft támogatáshoz jutott. Az alapítvány az összeget a következő célokra fordította:

Támogatott cél Kifizetett összeg
Diákok támogatása, tanulmányutak támogatása 318 500 Ft
Egyesületi kiadvány támogatása 90 000 Ft
Eszközfejlesztés, oktatás feltételeinek javítása 1 691 019 Ft
Hagyományápolás / 300 éves évforduló rendezvényei 171 151 Ft
MINDÖSSZESEN: 2 270 670 Ft

Lovassy Alapítvány a Jövőért alapítvány a 2009-es évi adók 1%-ának felajánlásából 2.270.670 Ft támogatáshoz jutott. Az alapítvány az összeget a következő célokra fordította:

Támogatott cél Kifizetett összeg
Diákok támogatása, tanulmányutak támogatása 488 000 Ft
Eszközfejlesztés, oktatás feltételeinek javítása 377 825 Ft
Hagyományápolás / 300 éves évforduló rendezvényei 1 336 119 Ft
MINDÖSSZESEN: 2 201 944 Ft

Lovassy Alapítvány a Jövőért alapítvány a 2010-es évi adók 1%-ának felajánlásából 2.185.562 Ft támogatáshoz jutott. Az alapítvány az összeget a következő célokra fordította:

Támogatott cél Kifizetett összeg
Oktató-nevelő munka eszközrendszerének, feltételeinek javítása 1 309 179 Ft
Hazai és külföldi tanulmányutak, táborok szervezése, támogatása 758 910 Ft
Hagyományőrzés, a gimnázium baráti körének támogatása 37 973 Ft
Nehéz szociális helyzetben lévő tanulók támogatása 79 500 Ft
MINDÖSSZESEN: 2 185 562 Ft

Lovassy Alapítvány a Jövőért alapítvány a 2011-es évi adók 1%-ának felajánlásából 1.956.522 Ft támogatáshoz jutott. Az alapítvány az összeget a következő célokra fordította:

Támogatott cél Kifizetett összeg
Oktató-nevelő munka eszközrendszerének, feltételeinek javítása 1 583 178 Ft
Hazai és külföldi tanulmányutak, táborok szervezése, támogatása 273 160 Ft
Hagyományőrzés, a gimnázium baráti körének támogatása 39 624 Ft
Nehéz szociális helyzetben lévõ tanulók támogatása 60 560 Ft
MINDÖSSZESEN: 1 956 522 Ft

Lovassy Alapítvány a Jövőért alapítvány a 2012-es évi adók 1%-ának felajánlásából 1.746.828 Ft támogatáshoz jutott. Az alapítvány az összeget a következő célokra fordította:

Támogatott cél Kifizetett összeg
Oktató-nevelő munka eszközrendszerének, feltételeinek javítása 1 227 228 Ft
Hazai és külföldi tanulmányutak, táborok szervezése, támogatása 489 600 Ft
Hagyományőrzés, a gimnázium baráti körének támogatása 30 000 Ft
MINDÖSSZESEN: 1 746 828 Ft

Lovassy Alapítvány a Jövőért alapítvány a 2013-as évi adók 1%-ának felajánlásából 1.692.219 Ft támogatáshoz jutott. Az alapítvány az összeget a következő célokra fordította:

Támogatott cél Kifizetett összeg
Oktató-nevelő munka eszközrendszerének, feltételeinek javítása 775 362 Ft
Hazai és külföldi tanulmányutak, táborok szervezése, támogatása 445 302 Ft
Hagyományőrzés, a gimnázium baráti körének támogatása 471 555 Ft
MINDÖSSZESEN: 1 692 219 Ft

Lovassy Alapítvány a Jövőért alapítvány a 2014-es évi adók 1%-ának felajánlásából 1.879.360 Ft támogatáshoz jutott. Az alapítvány az összeget a következő célokra fordította:

Támogatott cél Kifizetett összeg
Oktató-nevelő munka eszközrendszerének, feltételeinek javítása 856 734 Ft
Hazai és külföldi tanulmányutak, táborok szervezése, támogatása 502 793 Ft
Hagyományőrzés, a gimnázium baráti körének támogatása 519 833 Ft
MINDÖSSZESEN: 1 879 360 Ft

Lovassy Alapítvány a Jövőért alapítvány a 2015-ös évi adók 1%-ának felajánlásából 2.328.230 Ft támogatáshoz jutott. Az alapítvány az összeget a következő célokra fordította:

Támogatott cél Kifizetett összeg
Oktató-nevelő munka eszközrendszerének, feltételeinek javítása 1 992 277 Ft
Hazai és külföldi tanulmányutak, táborok szervezése, támogatása 285 153 Ft
Hagyományőrzés, a gimnázium baráti körének támogatása 50 800 Ft
MINDÖSSZESEN: 2 328 230 Ft

Lovassy Alapítvány a Jövőért alapítvány a 2016-os évi adók 1%-ának felajánlásából 2.360.336 Ft támogatáshoz jutott. Az alapítvány az összeget a következő célokra fordította:

Támogatott cél Kifizetett összeg
Oktató-nevelő munka eszközrendszerének, feltételeinek javítása 1 389 079 Ft
Hazai és külföldi tanulmányutak, táborok szervezése, támogatása 375 000 Ft
Hagyományőrzés, a gimnázium baráti körének támogatása 569 257 Ft
MINDÖSSZESEN: 2 360 336 Ft

Lovassy Alapítvány a Jövőért alapítvány a 2017-os évi adók 1%-ának felajánlásából 2.374.476 Ft támogatáshoz jutott. Az alapítvány az összeget a következő célokra fordította:

Támogatott cél Kifizetett összeg
Oktató-nevelő munka eszközrendszerének, feltételeinek javítása 1 391 110 Ft
Hazai és külföldi tanulmányutak, táborok szervezése, támogatása 336 676 Ft
Hagyományőrzés, a gimnázium baráti körének támogatása 646 690 Ft
MINDÖSSZESEN: 2 374 476 Ft

Lovassy Alapítvány a Jövőért alapítvány a 2018-as évi adók 1%-ának felajánlásából 2.672.418 Ft támogatáshoz jutott. Az alapítvány az összeget a következő célokra fordította:

Támogatott cél Kifizetett összeg
Oktató-nevelő munka eszközrendszerének, feltételeinek javítása 2 457 925 Ft
Hazai és külföldi tanulmányutak, táborok szervezése, támogatása 167 178 Ft
Hagyományőrzés, a gimnázium baráti körének támogatása 47 315 Ft
MINDÖSSZESEN: 2 672 418 Ft

Lovassy Alapítvány a Jövőért alapítvány a 2019-es évi adók 1%-ának felajánlásából 2.698.056 Ft támogatáshoz jutott. Az alapítvány az összeget a következő célokra fordította:

Támogatott cél Kifizetett összeg
Oktató-nevelő munka eszközrendszerének, feltételeinek javítása 2 161 701 Ft
Hazai és külföldi tanulmányutak, táborok szervezése, támogatása 212 355 Ft
Hagyományőrzés, a gimnázium baráti körének támogatása 324 000 Ft
MINDÖSSZESEN: 2 698 056 Ft

Lovassy Alapítvány a Jövőért alapítvány a 2020-as évi adók 1%-ának felajánlásából 2.665.052 Ft támogatáshoz jutott. Az alapítvány az összeget a következő célokra fordította:

Támogatott cél Kifizetett összeg
Oktató-nevelő munka eszközrendszerének, feltételeinek javítása 1 987 802 Ft
Hagyományőrzés, a gimnázium baráti körének támogatása 677 250 Ft
MINDÖSSZESEN: 2 665 052 Ft

4., Az Alapítvány hivatalos dokumentumai

Az Alapítvány alapító okirata (2017)

Az Alapítványról szóló törvényszéki végzés (2018)

Értékelési szabályzat

Leltározási szabályzat

Pénzkezelési szabályzat

Számlatükör

Számlarend

Számviteli politika

5., Az Alapítvány közhasznúsági jelentései

2008. évi

2009. évi

2010. évi

2011. évi

2012. évi

2013. évi

2014. évi

2015. évi

2016. évi

2017. évi

2018. évi

2019. évi

2020. évi

2021. évi

2022. évi

6., Az Alapítvány 1%-os felajánlásainak felhasználásáról készített beszámolók

2007. évi

2008. évi

2009. évi

2010. évi

2011. évi

2012. évi

2013. évi

2014. évi

2015. évi

2016. évi

2017. évi

2018. évi

2019. évi

2020. évi

7., Az Alapítvány határozatai

1-1/2024. (III.11.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a Lovassy László Gimnázium egy tantermében a bútorzat cseréjét (székek, asztalok) várhatóan 2.100.000,- Ft értékben. A beszerzett bútorokat az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy felhasználásról 2024. december 31-ig számoljon el.

1-2/2024. (III.11.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja 600.000,- Ft keretösszeg biztosítását a Lovassy László Gimnázium számára, melyet az intézmény a diákjainak tanulmányi, művészeti és sportversenyek nevezési költségeinek, részvételi díjainak és utazási, szállás és étkezési költségeinek fedezésére fordíthat. Felkéri Schindler László intézményegység vezetőt, hogy a felhasználásról három ütemben: 2024. augusztus 31-ig, 2024. december 31-ig és 2025. május 31-ig számoljon el.

1-3/2024. (III.11.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a Lovassy László Gimnázium kémia-biológia-testnevelés munkaközösségének kérését 1 db érzékszervi-fiziológiai készlet beszerzésére várhatóan 300.000,- Ft értékben. A beszerzett eszközt az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. Egyben felkéri dr. Szalainé Tóth Tünde munkaközösség-vezetőt, hogy felhasználásról 2024. december 31-ig számoljon el.

1-4/2024. (III.11.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a Lovassy László Gimnázium kémia-biológia-testnevelés munkaközösségének kérését 1 db megfordító szemüveg beszerzésére várhatóan 250.000,- Ft értékben. A beszerzett eszközt az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. Egyben felkéri dr. Szalainé Tóth Tünde munkaközösség-vezetőt, hogy felhasználásról 2024. december 31-ig számoljon el.

1-5/2024. (III.11.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a Lovassy László Gimnázium kémia-biológia-testnevelés munkaközösségének kérését 2 db sztetoszkóp beszerzésére várhatóan 10.000,- Ft értékben. A beszerzett eszközt az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. Egyben felkéri dr. Szalainé Tóth Tünde munkaközösség-vezetőt, hogy felhasználásról 2024. december 31-ig számoljon el.

1-6/2024. (III.11.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a Lovassy László Gimnázium kémia-biológia-testnevelés munkaközösségének kérését 1 db felkaros, digitális vérnyomásmérő beszerzésére várhatóan 12.000,- Ft értékben. A beszerzett eszközt az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. Egyben felkéri dr. Szalainé Tóth Tünde munkaközösség-vezetőt, hogy felhasználásról 2024. december 31-ig számoljon el.

1-7/2024. (III.11.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a Lovassy László Gimnázium 2022/2023. és 2023/2024. tanéve Évkönyvének arculattervezését várhatóan 600.000,- Ft értékben. Egyben felkéri Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy felhasználásról 2025. május 31-ig számoljon el.

1-8/2024. (III.11.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a Lovassy László Gimnázium kérését a biológia teremben az áramvételi lehetőség kiépítéséhez szükséges anyagok és eszközök beszerzésére várhatóan 90.000,- Ft értékben. Egyben felkéri Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy felhasználásról 2024. december 31-ig számoljon el.

1-9/2024. (III.11.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a Lovassy László Gimnázium kérését 70 m hosszú XLR 3PIN mama-papa kábel beszerzésére várhatóan 40.000,- Ft értékben. Egyben felkéri Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy felhasználásról 2024. december 31-ig számoljon el.

1-10/2024. (III.11.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a Lovassy László Gimnázium testnevelő tanárainak kérését rajtgépek beszerzésére várhatóan 100.000,- Ft értékben. A beszerzett eszközöket az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. Egyben felkéri Mucsy Petra kolléganőt, hogy felhasználásról 2024. december 31-ig számoljon el.

1-11/2024. (III.11.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a Lovassy László Gimnázium kérését 1 db 4 TB külső HDD beszerzésére várhatóan 60.000,- Ft értékben. A beszerzett eszközt az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. Egyben felkéri Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy felhasználásról 2024. december 31-ig számoljon el.

1-12/2024. (III.11.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium tanulóinak részvételét a Helikoni Ünnepségeken, amennyiben arra a fenntartó által biztosított keret teljes mértékben nem nyújt fedezetet. A részvétel várható többlet költségét biztosítja. Egyben felkéri Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy felhasználásról 2024. augusztus 31-ig számoljon el.

1-14/2023. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” Alapítvány pályázatot ír ki nyelvvizsgák támogatására a 2023/2024. tanévben a Lovassy László Gimnázium szociálisan rászoruló diákjai számára. A pályázatok előzetes elbírálására felkéri Bagi Péter kuratóriumi tagot, Bertha Ágnes idegen nyelvi, Márkus Csaba német nyelvi és Holubné Szita Zsuzsanna osztályfőnöki munkaközösség-vezetőket. A pályázat kiírására 2023. október 1-ig, elbírálására 2023. december 8-ig kerül sor. A pályázattal kapcsolatos beszámoló elkészítésére felkéri Bagi Péter kuratóriumi tagot 2024. augusztus 31-ig.

1-15/2023. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” Alapítvány kuratóriuma jelenlévő tagjai Bertha Orsolya tanárnő módosítási kérelmét elfogadták, a zenekari táborra megítélt támogatás elszámolását szállásdíjként elfogadták.

1-16/2023. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium Évkönyve kiadását a 2022/23. tanévről. A támogatás kiterjed az arculattervezésre és a tördelési munkálatokra. A várható költség 450.000 Ft. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy felhasználásról 2024. augusztus 31-ig számoljon el.

1-17/2023. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 110.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium fizika munkaközösségének kérését a végzős fizika fakultációs diákok utazásához Paksra, az atomerőmű meglátogatására. Egyben felkéri Csizmaziáné Fazekas Beáta munkaközösség-vezetőt, hogy felhasználásról 2023. december 31-ig számoljon el.

1-18/2023. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium osztályfőnöki munkaközösségének kérését osztályszínházi előadások és azt követő foglalkozások megtartására (7 nap, Szociopoly – 2-2 előadás). A várható kiadás 800.000 Ft. Egyben felkéri Holubné Szita Zsuzsanna munkaközösség-vezetőt, hogy felhasználásról 2024. június 30-ig számoljon el.

1-19/2023. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium Vegyeskarának kérését az őszi kórustábor szállásköltségének támogatására 150.000 Ft értékben. Egyben felkéri Bankó Mónika kórusvezetőt, hogy felhasználásról 2023. december 31-ig számoljon el.

1-20/2023. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését tűzfal szoftver vásárlására, 290.000,- Ft értékben. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy felhasználásról 2023. december 31-ig számoljon el. A beszerzett szoftvert a Lovassy László Gimnázium számára ingyenes használatba vételre átadja.

1-21/2023. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését informatikai eszközök (Access Point + adapter) vásárlására, 70.000,- Ft értékben. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy felhasználásról 2024. június 30-ig számoljon el. A beszerzett eszközt a Lovassy László Gimnázium számára ingyenes használatba vételre átadja.

1-22/2023. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését defibrillátor vásárlására, 600.000,- Ft értékben. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy felhasználásról 2023. december 31-ig számoljon el. A beszerzett eszközt a Lovassy László Gimnázium számára ingyenes használatba vételre átadja.

1-23/2023. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium biológia-kémia-testnevelés munkaközösségének kérését rajtgépek vásárlására, 100.000,- Ft értékben. Felkéri dr. Szalainé Tóth Tünde munkaközösség-vezetőt, hogy felhasználásról 2023. december 31-ig számoljon el. A beszerzett eszközöket a Lovassy László Gimnázium számára ingyenes használatba vételre átadja.

1-24/2023. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium biológia-kémia-testnevelés munkaközösségének kérését röplabdamezek vásárlására, 50.000,- Ft értékben. Felkéri Nagy Cecilia tanárnőt, hogy felhasználásról 2023. december 31-ig számoljon el. A beszerzett mezeket a Lovassy László Gimnázium számára ingyenes használatba vételre átadja.

1-25/2023. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elutasítja a Lovassy László Gimnázium német munkaközösségének kérését német könyvek és eszközök beszerzésének támogatására.

1-1/2023. (V.15.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2022. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletét.

1-2/2023. (V.15.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az adó 1%-ának felhasználásáról szóló beszámolót és támogatja a 21KOZ nyomtatvány benyújtását az előkészített tartalommal.

1-3/2023. (V.15.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2023. évi költségvetés tervezetét.

1-4/2023. (V.15.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 103.500 Ft-tal támogatja a Lovassy Kamarazenekar 2023. évi nyári táborának megszervezését (étkezési költség). Egyben felkéri Bertha Orsolya tanárnőt, hogy felhasználásról 2023. december 31-ig számoljon el.

1-5/2023. (V.15.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium informatika munkaközösségének kérését informatika tantermi eszközök beszerzésére (monitor, SSD, VGA átalakító) 65.000 Ft értékben. A beszerzett eszközt az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. Egyben felkéri Szabó László munkaközösség-vezetőt, hogy felhasználásról 2023. december 31-ig számoljon el.

1-6/2023. (V.15.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium a német nyelvi munkaközösségének kérését német nyelvű érettségi felkészítő könyvek beszerzésére (Barabás Szilvia: Érettségi és nyelvvizsga témakörök vázlata német nyelvből – középszint – Maxim Könyvkiadó) 67.660 Ft értékben, amennyiben erre a fenntartó a könyvtári beszerzés keretében nem nyújt támogatást. A beszerzett kiadványokat az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. Egyben felkéri Márkus Csaba munkaközösség-vezetőt, hogy felhasználásról 2023. december 31-ig számoljon el.

1-7/2023. (V.15.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium a német nyelvi munkaközösségének kérését a Minden nap németül című magazin előfizetésére 2023-ban 8000 Ft értékben. A beszerzett kiadványokat az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. Egyben felkéri Márkus Csaba munkaközösség-vezetőt, hogy felhasználásról 2023. december 31-ig számoljon el.

1-8/2023. (V.15.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

„Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 55.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését a Nyitott udvar – tanévzáró művészeti piknik megrendezéséhez (fényfestés). Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy felhasználásról 2023. december 31-ig számoljon el.

1-9/2023. (V.15.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 120.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését a Nyitott udvar – tanévzáró művészeti piknik megrendezéséhez szükséges szállítási költség finanszírozásához. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy felhasználásról 2023. december 31-ig számoljon el.

1-10/2023. (V.15.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 2.100.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését 1 tanterem új bútorzatának beszerzéséhez. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy felhasználásról 2023. december 31-ig számoljon el.

1-11/2023. (V.15.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium 2021/2022-es tanéve évkönyvének nyomdai költségeit, várhatóan 250.000 Ft értékben. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy felhasználásról 2023. december 31-ig számoljon el.

1-12/2023. (V.15.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja 600.000 Ft keretösszeg biztosítását a Lovassy László Gimnázium számára, melyet az intézmény a diákjainak tanulmányi, művészeti és sportversenyek nevezési költségeinek, részvételi díjainak és utazási, szállás és egyéb költségeinek fedezésére fordíthat. Felkéri Schindler László intézményegység vezetőt, hogy a felhasználásról három ütemben: 2023. augusztus 31-ig, 2023. december 31-ig és 2024. május 31-ig számoljon el.

1-13/2023. (V.15.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium osztályfőnöki munkaközösségének kérését társasjátékok beszerzésére 120.000 Ft értékben. A beszerzett játékokat az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. Egyben felkéri Holubné Szita Zsuzsanna munkaközösség-vezetőt, hogy felhasználásról 2023. december 31-ig számoljon el.

1-31/2022. (XI.30.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 50.000,- Ft-tal támogatta a fiú röplabdacsapat számára mezek beszerzését. Felkéri Abafalvi Regina tanárnőt, hogy felhasználásról 2023. március 31-ig számoljon be.

1-17/2022. (IX.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A “Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és 2022. szeptember 27-i hatállyal hatályba léptette az alapítvány következő szabályzatait: Számviteli politika, Számlarend, Értékelési szabályzat, Pénzkezelési szabályzat, Leltározási szabályzat.

1-18/2022. (IX.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” Alapítvány pályázatot ír ki nyelvvizsgák támogatására a 2022/2023. tanévben a Lovassy László Gimnázium szociálisan rászoruló diákjai számára. A pályázatok előzetes elbírálására felkéri Bagi Péter kuratóriumi tagot, Bertha Ágnes idegen nyelvi, Márkus Csaba német nyelvi és Holubné Szita Zsuzsanna osztályfőnöki munkaközösség-vezetőket. A pályázat kiírására 2022. október 1-ig, elbírálására 2022. december 5-ig kerül sor. A pályázattal kapcsolatos beszámoló elkészítésére felkéri Bagi Péter kuratóriumi tagot 2023. augusztus 31-ig.

1-19/2022. (IX.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja, hogy az alapítvány 1-14/2022. (V.23.) határozatában szereplő 2 MFt-ot 2,5 MFt-ra emeli.

1-20/2022. (IX.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium Évkönyve kiadását a 2021/22. tanévről. A támogatás kiterjed az arculattervezésre és a tördelési munkálatokra. A várható költség 450.000 Ft. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy felhasználásról 2023. augusztus 31-ig számoljon el.

1-21/2022. (IX.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium osztályfőnöki munkaközösségének kérését osztályszínházi előadások és azt követő foglalkozások megtartására (A gyáva, 7 nap, Szociopoly – 2-2 előadás). A várható kiadás 1.100.000 Ft. Egyben felkéri Holubné Szita Zsuzsanna munkaközösség-vezetőt, hogy felhasználásról 2023. június 30-ig számoljon el.

1-22/2022. (IX.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elutasítja a Lovassy László Gimnázium biológia munkaközösségének kérését a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetbe történő utazás támogatására.

1-23/2022. (IX.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 90.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium német nemzetiségi tagozatának kérését a Sváb bál nyitótáncának betanítására és táncház megtartására. Egyben felkéri Schindler László intézményegység-vezetőt, hogy felhasználásról 2022. december 31-ig számoljon el.

1-24/2022. (IX.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium Nemzetiségi Kórusának kérését az őszi kórustábor szállásköltségének támogatására 70.000 Ft értékben. Egyben felkéri Bankó Mónika kórusvezetőt, hogy felhasználásról 2022. december 31-ig számoljon el.

1-25/2022. (IX.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését informatikai eszközök és kiegészítők (falikonzol, vetítővászon, kábelek, elosztók, átalakítók) vásárlására, 600.000,- Ft értékben. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy felhasználásról 2022. december 31-ig számoljon el. A beszerzett eszközöket a Lovassy László Gimnázium számára ingyenes használatba vételre átadja.

1-26/2022. (IX.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 100.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium fizika munkaközösségének kérését a végzős fizika fakultációs diákok utazásához Paksra, az atomerőmű meglátogatására. Egyben felkéri Csizmaziáné Fazekas Beáta munkaközösség-vezetőt, hogy felhasználásról 2022. december 31-ig számoljon el.

1-1/2022. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 900.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését a 2022. június 15-én a Pannon Várszínházban tartott színházi előadás megtartásához.  Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy felhasználásról 2022. augusztus 31-ig számoljon el.

1-2/2022. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 970.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését közösségi bútorok beszerzéséhez. A beszerzett bútorokat az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. Egyben felkéri Németh Gabriella intézményvezető-helyettest, hogy felhasználásról 2022. augusztus 31-ig számoljon el.

1-3/2022. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 620.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium testnevelő tanárainak kérését sporteszközök (TRX, Minitramp, futópad) beszerzéséhez. A beszerzett eszközöket az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. Egyben felkéri Abafalvi Regina tanárnőt, hogy felhasználásról 2022. augusztus 31-ig számoljon el.

1-4/2022. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium kórusainak és zenekarának utazását Nagykanizsára, kórustalálkozóra. Az utazás várható költsége 400.000,- Ft. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy felhasználásról 2022. augusztus 31-ig számoljon el.

1-5/2022. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium tanulóinak utazását a Helikoni Ünnepségekre, amennyiben arra a fenntartó nem biztosít fedezetet. Az utazás várható költsége 800.000,- Ft. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy felhasználásról 2022. augusztus 31-ig számoljon el.

1-6/2022. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja 600.000,- Ft keretösszeg biztosítását a Lovassy László Gimnázium számára, melyet az intézmény a diákjainak tanulmányi, művészeti és sportversenyek nevezési költségeinek, részvételi díjainak és utazási, szállás költségeinek fedezésére fordíthat. Felkéri Schindler László intézményegység vezetőt, hogy a felhasználásról három ütemben: 2022. augusztus 31-ig, 2022. december 31-ig és 2023. május 31-ig számoljon el.

1-7/2022. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül plusz 300.000,- Ft-tal egészíti ki az 1-36/2021. (X.20.) alapítványi határozatban a Lovassy László Gimnázium fizika szaktantermébe székek cseréjéhez biztosított 850.000,- Ft-ot. A beszerzett székeket az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy felhasználásról 2022. augusztus 31-ig számoljon el.

1-8/2022. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium osztályfőnöki munkaközösségének kérését 5 db tanári kézikönyv (Osztályfőnöki óra: Másképp!) beszerzését várhatóan 19.950,- Ft értékben. A beszerzett könyveket az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. Egyben felkéri Holubné Szita Zsuzsanna munkaközösség-vezetőt, hogy felhasználásról 2022. augusztus 31-ig számoljon el.

1-9/2022. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy Zenekar csapatépítő táborának költségeit 208.000,- Ft értékben. Egyben felkéri Bertha Orsolya szülőt, hogy felhasználásról 2022. december 31-ig számoljon el.

1-10/2022. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy Színpad nyári táborának költségeit 200.000,- Ft értékben. Egyben felkéri Fürj Katalin csoportvezetőt, hogy felhasználásról 2022. december 31-ig számoljon el.

1-11/2022. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elutasította a Lovassy László Gimnázium informatika munkaközösségének SSD beszerzésére vonatkozó kérelmét.

1-12/2022. (V.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2021. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletét.

1-13/2022. (V.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az adó 1%-ának felhasználásáról szóló beszámolót és támogatja a 20KOZ nyomtatvány benyújtását az előkészített tartalommal.

1-14/2022. (V.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja, hogy az alapítvány lekötött pénzéből 2 MFt feloldásra és a folyószámlára átvezetésre kerüljön.

1-15/2022. (V.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2022. évi költségvetés tervezetét.

1-16/2022. (V.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja, hogy a Lovassy Színpad a Helikoni Ünnepségeken elért eredményével együtt járó 50.000,- Ft támogatást – az összeg beérkezése után – a saját céljaira (tréner meghívása) használja fel.

1-1/2021. (III.12.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A “Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta, hogy az alapítvány a Lovassy László Gimnázium diákjai számára a Minden Nap Németül című újságot a Richter Gedeon Rt. támogatásának felhasználásával megrendelje. Egyben felkéri Márkus Csaba munkaközösség-vezetőt, hogy a felhasználásról 2021. június 30-ig számoljon be.

1-2/2021. (III.12.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A “Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az alapítvány 2020. évi 1-15/2020. (IX.21.) határozatában foglalt beszerzési és beszámolási határidő meghosszabbítását 2021. június 30-ig.

1-3/2021. (V.12.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2020. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletét.

1-4/2021. (V.12.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az adó 1%-ának felhasználásáról szóló beszámolót és támogatja a 19KOZ nyomtatvány benyújtását az előkészített tartalommal.

1-5/2021. (V.12.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2021. évi költségvetés tervezetét.

1-6/2021. (V.12.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 1.400.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését iskolabútorok beszerzéséhez a 106. tanterembe. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2021. december 31-ig számoljon el. A beszerzett bútorokat az intézmény számára ingyenes használatba vételre átadja.

1-7/2021. (V.12.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 617.500,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését 38 db SSD meghajtó beszerzését két informatikaterem számítógépeibe. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2021. december 31-ig számoljon el. A beszerzett eszközöket az intézmény számára ingyenes használatba vételre átadja.

1-8/2021. (V.12.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 190.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését tűzfalszoftver licence 2 évvel történő meghosszabbítására, egyúttal felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2021. december 31-ig számoljon el. A beszerzett szoftvert az intézmény számára ingyenes használatba vételre átadja.

1-9/2021. (V.12.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 663.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését kétutas fali hangdobozok beszerzéséhez, amennyiben a fenntartón keresztül az nem valósul meg. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2022. március 31-ig számoljon el. A beszerzett eszközöket az intézmény számára ingyenes használatba vételre átadja.

1-10/2021. (V.12.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 200.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy Színpad kérését a nyári tábor megrendezéséhez. Felkéri Fürj Katalin tanárnőt, hogy a felhasználásról 2021. december 31-ig számoljon el.

1-11/2021. (V.12.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 170.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnáziumban megrendezésre kerülő 2021. évi Sváb bál zenekari díját. Felkéri Schindler László intézményegység-vezető urat, hogy a felhasználásról 2021. december 31-ig számoljon el.

1-12/2021. (V.12.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja 600.000,- Ft keretösszeg biztosítását a Lovassy László Gimnázium számára, melyet az intézmény a diákjainak tanulmányi, művészeti és sportversenyek nevezési költségeinek, részvételi díjainak és utazási, szállás költségeinek fedezésére fordíthat. Felkéri Schindler László intézményegység-vezetőt, hogy a felhasználásról három ütemben: 2021. augusztus 31-ig, 2021. december 31-ig és 2022. március 31-ig számoljon el.

1-13/2021. (V.12.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja német nyelvű olvasmányok beszerzését a Lovassy László Gimnázium könyvtára számára, melynek várható összege 45.205,- Ft. Felkéri Márkus Csaba tanár urat, hogy a felhasználásról 2021. december 31-ig számoljon el.

1-14/2021. (V.12.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja francia nyelvkönyvek és olvasmányok beszerzését a Lovassy László Gimnázium könyvtára számára, melynek várható összege 85.694,- Ft. Felkéri Korbacsics Ildikó tanárnőt, hogy a felhasználásról 2021. december 31-ig számoljon el.

1-15/2021. (V.12.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja biológia feladatgyűjtemények beszerzését a Lovassy László Gimnázium könyvtára számára, melynek várható összege 50.000,- Ft, amennyiben arra a tankönyvrendelés keretében (KELLO) nem lesz lehetőség. Felkéri dr. Szalainé Tóth Tünde tanárnőt, hogy a felhasználásról 2021. december 31-ig számoljon el.

1-16/2021. (V.12.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elutasítja a Lovassy László Gimnázium leendő 9/NY.B osztálya Frischling táborának támogatását.

1-17/2021. (V.12.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elutasítja a Lovassy László Gimnázium tantestületének kérését testmasszírozó beszerzésének támogatására.

1-18/2021. (IX.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” Alapítvány pályázatot ír ki nyelvvizsgák támogatására a 2021/2022. tanévben a Lovassy László Gimnázium szociálisan rászoruló diákjai számára. A pályázatok előzetes elbírálására felkéri Bagi Péter kuratóriumi tagot, Korbacsics Ildikó idegen nyelvi, Márkus Csaba német nyelvi és Holubné Szita Zsuzsanna osztályfőnöki munkaközösség-vezetőket. A pályázat kiírására 2021. október 1-ig, elbírálására 2021. december 6-ig kerül sor. A pályázattal kapcsolatos beszámoló elkészítésére felkéri Bagi Péter kuratóriumi tagot 2022. augusztus 31-ig.

1-19/2021. (IX.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A “Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta, hogy az alapítvány a Lovassy László Gimnázium diákjának ingyenes étkezését a 2021/2022. tanév októberétől összesen 8 x 100 % mértékig támogassa. Egyben felkéri a Lovassy László Gimnázium ifjúságvédelmi felelősét, hogy a felhasználásról minden tanév zárását követően június 30-ig számoljon be.

1-20/2021. (IX.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A “Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta, hogy sikeres pályázat esetén a Planet Budapest 2021 Expo – Ifjúsági élményprogram a fenntarthatóságról program utazási költségeként az alapítványnak utalt összeget az intézmény az utazás finanszírozására használhassa fel. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2021. december 31-ig számoljon be.

1-21/2021. (IX.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium Évek könyve értesítőjének kiadását a 2018/19., 2019/20., 2020/21. tanévekről. A támogatás kiterjed az arculattervezésre, tördelési és nyomdai előkészítésre, valamint a nyomdai előállításra. A várható költség 1.000.000 Ft. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy felhasználásról 2022. március 31-ig számoljon el.

1-22/2021. (IX.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium osztályfőnöki munkaközösségének kérését osztályszínházi előadások és azt követő foglalkozások megtartására (A gyáva, Soha senkinek, Szociopoly – 2-2 előadás). A várható kiadás 1.100.000 Ft. Egyben felkéri Holubné Szita Zsuzsanna munkaközösség-vezetőt, hogy felhasználásról 2022. június 30-ig számoljon el.

1-23/2021. (IX.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elutasította a Lovassy László Gimnázium matematika munkaközösségének WACOM típusú digitalizálótábla beszerzési kérelmét.

1-24/2021. (IX.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium biológia munkaközösségének kérését 12 diák és kísérőtanár utazásához a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetbe. Az utazás várható költsége 98.650 Ft. Egyben felkéri dr. Szalainé Tóth Tünde munkaközösség-vezetőt, hogy felhasználásról 2021. december 31-ig számoljon el.

1-25/2021. (IX.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium informatika munkaközösségének kérését 2 db monitor beszerzésére 85.000 Ft értékben. A beszerzett eszközt az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. Egyben felkéri Szabó László munkaközösség-vezetőt, hogy felhasználásról 2021. december 31-ig számoljon el.

1-26/2021. (IX.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium Sulixerver SSL tanúsítványának éves díja kifizetését 2021-től évente a szerver használati idejéig. 2021-ben a díj 7.000 Ft. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy felhasználásról minden év december 31-ig számoljon el.

1-27/2021. (IX.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium biológia-kémia munkaközösségének kérését 2 db prezenter beszerzésére 20.000 Ft értékben. A beszerzett eszközöket az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. Egyben felkéri dr. Szalainé Tóth Tünde munkaközösség-vezetőt, hogy felhasználásról 2021. december 31-ig számoljon el.

1-28/2021. (IX.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elutasította a Lovassy László Gimnázium biológia-kémia-testnevelés munkaközösségének taneszközbeszerzési igényeit.

1-29/2021. (IX.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium idegen nyelvi munkaközösségének kérését 1 db prezenter és 1 db Bluetooth hangszóró beszerzésére összesen 20.000 Ft értékben. A beszerzett eszközöket az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. Egyben felkéri Korbacsics Ildikó munkaközösség-vezetőt, hogy felhasználásról 2021. december 31-ig számoljon el.

1-30/2021. (IX.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy Zenekar kérését az őszi zenekari tábor szállásköltségének támogatására 180.000 Ft értékben. Egyben felkéri Bertha Orsolya szülőt, hogy felhasználásról 2021. december 31-ig számoljon el.

1-31/2021. (IX.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium német munkaközösségének kérését legfeljebb 12 db Schulatlas beszerzésére 50.000 Ft értékben. A beszerzett könyveket az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. Egyben felkéri Schindler László intézményegység-vezetőt, hogy felhasználásról 2021. december 31-ig számoljon el.

1-32/2021. (IX.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elutasította a Lovassy László Gimnázium magyar-művészet munkaközösségének kötelező olvasmány beszerzési igényét.

1-33/2021. (IX.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium fizika munkaközössége számára 1 db laptop beszerzését, legfeljebb 300.000 Ft értékben. A beszerzett eszközt az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy felhasználásról 2021. december 31-ig számoljon el.

1-34/2021. (IX.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium fizika munkaközössége számára 2 db prezenter, 2 db webkamera és 2 db bluetooth hangszóró beszerzését, összesen 44.000 Ft értékben. A beszerzett eszközöket az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy felhasználásról 2021. december 31-ig számoljon el.

1-35/2021. (IX.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium fizika munkaközösségének kérését 25 db Fizika tudástesztek könyv beszerzésére 47.025 Ft értékben. A beszerzett könyveket az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy felhasználásról 2021. december 31-ig számoljon el.

1-36/2021. (IX.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 850.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium fizika szaktantermében a székek cseréjét 2022. évi beszerzéssel. A beszerzett székeket az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy felhasználásról 2022. augusztus 31-ig számoljon el.

1-1/2020. (V.18.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2019. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletét.

1-2/2020. (V.18.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az adó 1%-ának felhasználásáról szóló beszámolót és támogatja a 18KOZ nyomtatvány benyújtását az előkészített tartalommal.

1-3/2020. (V.18.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2020. évi költségvetés tervezetét.

1-4/2020. (V.18.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 1.900.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését iskolabútorok beszerzéséhez a biológia szaktanterembe. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2020. december 31-ig számoljon el. A beszerzett bútorokat az intézmény számára ingyenes használatba vételre átadja.

1-5/2020. (V.18.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 3.100.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium fizikaszertárába új bútorok beszerzését és a fizika szaktanterem tanári asztalának felújírását. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2020. december 31-ig számoljon el. A beszerzett bútorokat az intézmény számára ingyenes használatba vételre átadja.

1-6/2020. (V.18.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 200.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy Színpad kérését a nyári tábor megszervezéséhez. Felkéri Fürj Katalin tanárnőt, hogy a felhasználásról 2020. december 31-ig számoljon el.

1-7/2020. (V.18.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 150.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését interaktív táblákhoz használható hangfalak beszerzéséhez. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2020. december 31-ig számoljon el. A beszerzett eszközöket az intézmény számára ingyenes használatba vételre átadja.

1-8/2020. (V.18.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 150.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését az egyetem felé kiépített hálózat korszerűsítéséhez. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2020. december 31-ig számoljon el. A beszerzett eszközöket az intézmény számára ingyenes használatba vételre átadja.

1-9/2020. (V.18.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 42.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium órarendkészítő programja éves terméktámogatásának beszerzését. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2020. december 31-ig számoljon el. A beszerzett licencet az intézmény számára ingyenes használatba vételre átadja.

1-10/2020. (V.18.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 250.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium szünetmentes tápegységének beszerzését, amennyiben arra a fenntartó nem biztosít finanszírozást. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2020. december 31-ig számoljon el. A beszerzett eszközöket az intézmény számára ingyenes használatba vételre átadja.

1-11/2020. (V.18.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma a 1-31/2019. (IX.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT kiegészítéseként (a visszaküldött áru miatt) tartózkodás és ellenszavazat nélkül 200.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium konditermének felszerelését. Egyben felkéri Bagi Péter tanár urat, hogy felhasználásról 2020. december 31-ig számoljon el. A beszerzett eszközöket az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja.

1-12/2020. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” Alapítvány pályázatot ír ki nyelvvizsgák támogatására a 2020/2021. tanévben a Lovassy László Gimnázium szociálisan rászoruló diákjai számára. A pályázatok előzetes elbírálására felkéri Bagi Péter kuratóriumi tagot, Korbacsics Ildikó idegen nyelvi, Márkus Csaba német nyelvi és Holubné Szita Zsuzsanna osztályfőnöki munkaközösség-vezetőket. A pályázat kiírására 2020. október 1-ig, elbírálására 2020. december 4-ig kerül sor. A pályázattal kapcsolatos beszámoló elkészítésére felkéri Bagi Péter kuratóriumi tagot 2021. augusztus 31-ig.

1-13/2020. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 60.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium adapter beszerzését DSLR kamerák/fényképezőgépek által létrehozott jel számítógépre továbbításához. A beszerzett eszközt az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy felhasználásról 2020. december 31-ig számoljon el.

1-14/2020. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 45.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium fizika munkaközösségének eszközbeszerzését (tárolódobozok, létra). A beszerzett eszközöket az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. Egyben felkéri Varga Vince munkaközösség-vezetőt, hogy felhasználásról 2020. december 31-ig számoljon el.

1-15/2020. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 400.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium fizika munkaközösségének eszközbeszerzését (elektronnyaláb pályáját szemléltető cső). A beszerzett eszközt az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. Egyben felkéri Varga Vince munkaközösség-vezetőt, hogy felhasználásról 2020. december 31-ig számoljon el.

1-16/2020. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 250.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kerékpártároló bővítését. A beszerzett eszközöket az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy felhasználásról 2021. március 31-ig számoljon el.

1-17/2020. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A “Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta, hogy az alapítvány a Lovassy László Gimnázium diákjának ingyenes étkezését a 2020/2021. tanév októberétől összesen 6 x 100 % mértékig támogassa. Egyben felkéri a Lovassy László Gimnázium ifjúságvédelmi felelősét, hogy a felhasználásról minden tanév zárását követően június 30-ig számoljon be.

1-1/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövoért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta, hogy a Lovassy László Gimnázium oktató-nevelo munkáját szolgáló alábbi eszközöket az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja: 
az 1-23/2018. (IX.24.) határozat alapján beszerzett hordozható vetítovásznat, 
az 1-24/2018. (IX.24.) határozat alapján a 109. terembe beszerzett iskolabútorokat, 
az 1-26/2018. (IX.24.) határozat alapján beszerzett lány röplabdamezeket, 
az 1-27/2018. (IX.24.) határozat alapján beszerzett hirdetofelületet. 

2-2/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövoért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 10.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium 9.C osztályos tanulójának osztálykiránduláson történo részvételét. Felkéri Korbacsics Ildikó osztályfonököt, hogy a felhasználásról 2019. augusztus 31-ig számoljon el. 

1-3/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövoért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja 600.000,- Ft keretösszeg biztosítását a Lovassy László Gimnázium számára, melyet az intézmény a diákjainak tanulmányi, muvészeti és sportversenyek nevezési költségeinek, részvételi díjainak és utazási, szállás költségeinek fedezésére fordíthat. Felkéri Schindler László intézményegység vezetot, hogy a felhasználásról három ütemben: 2019. augusztus 31-ig, 2019. december 31-ig és 2020. március 31-ig számoljon el. 

1-4/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövoért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 119.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy Kamarazenekar nyári tréningjének megrendezését. Felkéri Bertha Orsolya tanárnot, hogy a felhasználásról 2019. december 31-ig számoljon el. 

1-5/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövoért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 150.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak részvételét (útiköltség) a Zapresic Srednja Skola Ban Josip Jelasic – Lovassy László Gimnázium horvát-magyar kapcsolatok projektjében. Egyben kéri Eich Mária tanárnot, hogy az utazás költségeirol, az alapítványi támogatásról 2019. december 31-ig számoljon el. 

1-6/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövoért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 70.000,- Ft-tal támogatja az Öregdiák Baráti Kör éves értesítojének megjelentetését minden évben. Egyben felkéri Pálffy Zoltán elnökségi tagot, hogy a felhasználásról minden évben április 30-ig számoljon el. A határozat visszavonásig érvényes. 

1-7/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövoért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 350.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését iskolabútorok beszerzéséhez a 108. és 106. tanterembe. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezeto-helyettest, hogy a beszerzésrol és felhasználásról 2019. december 31-ig számoljon el. A beszerzett bútorokat az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. 

1-8/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövoért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja német nyelvu kötelezo olvasmányok beszerzését a Lovassy László Gimnázium könyvtára számára, melynek várható összege 97.340,- Ft. Felkéri Márkus Csaba tanár urat, hogy a felhasználásról 2019. december 31-ig számoljon el. 

1-9/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövoért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elutasítja a Lovassy László Gimnázium német nyelvi munkaközösségének kérését, tanári példányok beszerzésére az új tankönyv bevezetéséhez. 

1-10/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövoért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 80.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését a tuzfal szoftver licenc frissítéséhez (ZyXEL LIC-IDP,E-iCard 2 YR IDP license for Zy WALL 110 & USG110). Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezeto-helyettest, hogy a beszerzésrol és felhasználásról 2019. december 31-ig számoljon el. A licencet az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. 

1-11/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövoért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium biológia munkaközösségének kérését 1 db fagyasztószekrény beszerzéséhez. A várható bekerülési összeg: 75.000,- Ft. Felkéri dr. Szalainé Tóth Tünde tanárnot, hogy a felhasználásról 2019. december 31-ig számoljon el. A beszerzett eszközt az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. 

1-12/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövoért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium biológia munkaközösségének kérését 1 db mikrohullámú süto beszerzéséhez. A várható bekerülési összeg: 30.000,- Ft. Felkéri dr. Szalainé Tóth Tünde tanárnot, hogy a felhasználásról 2019. december 31-ig számoljon el. A beszerzett eszközt az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. 

1-13/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövoért” alapítvány kuratóriuma egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül elutasítja a Lovassy László Gimnázium biológia munkaközösségének kérését, termosztát beszerzésére. 

1-14/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövoért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium biológia munkaközösségének kérését 1 db vegyszertároló szekrény beszerzéséhez. A várható bekerülési összeg: 120.000,- Ft. Felkéri dr. Szalainé Tóth Tünde tanárnot, hogy a felhasználásról 2019. december 31-ig számoljon el. A beszerzett bútort az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. 

1-15/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövoért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium informatika munkaközösségének kérését 2 db monitor beszerzéséhez az informatika IV. terembe. A várható bekerülési összeg: 70.000,- Ft. Felkéri Szabó László munkaközösség-vezetot, hogy a felhasználásról 2019. december 31-ig számoljon el. A beszerzett eszközt az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. 

1-16/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövoért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium informatika munkaközösségének kérését 1 db prezenter beszerzéséhez az informatika III. terembe. A várható bekerülési összeg: 10.000,- Ft. Felkéri Szabó László munkaközösség-vezetot, hogy a felhasználásról 2019. december 31-ig számoljon el. A beszerzett eszközt az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. 

1-17/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A Lovassy Alapítvány a Jövoért” alapítvány kuratóriuma egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül elutasítja a Lovassy László Gimnázium informatika munkaközösségének kérését tanári eszközök és bútorok beszerzésére. 

1-18/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövoért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 80.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését 1 db színes nyomtató beszerzéséhez. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezeto-helyettest, hogy a beszerzésrol és felhasználásról 2019. december 31-ig számoljon el. A nyomtatót az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja. 

1-19/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövoért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 50.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy Színpad kérését a nyári tréning, tréningvezetoi díjának kifizetéséhez. Felkéri Fürj Katalin tanárnot, hogy a felhasználásról 2019. december 31-ig számoljon el.

1-23/2019. (IX.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” Alapítvány pályázatot ír ki nyelvvizsgák támogatására a 2019/2020. tanévben a Lovassy László Gimnázium szociálisan rászoruló diákjai számára. A pályázatok előzetes elbírálására felkéri Bagi Péter kuratóriumi tagot, Korbacsics Ildikó idegen nyelvi, Márkus Csaba német nyelvi és Márffy Katalin osztályfőnöki munkaközösség-vezetőket. A pályázat kiírására 2019. október 1-ig, elbírálására 2019. december 3-ig kerül sor. A pályázattal kapcsolatos beszámoló elkészítésére felkéri Bagi Péter kuratóriumi tagot 2020. augusztus 31-ig.

1-24/2019. (IX.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 80.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium Nemzetiségi Kamarakórusának intenzív hétvégi kórustáborát. Egyben felkéri Bankó Mónika kórusvezetőt, hogy felhasználásról 2019. december 31-ig számoljon el.

1-25/2019. (IX.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 180.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium és a Gimnazija I. Celje közös projektjét. Egyben felkéri Holubné Szita Zsuzsanna projektfelelőst, hogy felhasználásról 2019. december 31-ig számoljon el.

1-26/2019. (IX.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül legfeljebb 1 MFt-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjai számára szervezett színházi előadást a függőségekről (Széttépve – Szabó Kimmel Tamás). Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy felhasználásról 2020. augusztus 31-ig számoljon el.

1-27/2019. (IX.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 13.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium Sulixervere SSL tanúsítványának 2 évre történő meghosszabbítását. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy felhasználásról 2019. december 31-ig számoljon el.

1-28/2019. (IX.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 160.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium Művészeti Önképzőkörét a Koronázási Palást megfestéséhez. Egyben felkéri Merencsics Tibor tanár urat, hogy felhasználásról 2020. augusztus 31-ig számoljon el.

1-29/2019. (IX.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 35.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnáziumban a Köztársaság kikiáltásának 30. évfordulójára rendezett fotókiállítás elkészítését. Egyben felkéri Merencsics Tibor tanár urat, hogy felhasználásról 2019. december 31-ig számoljon el.

1-30/2019. (IX.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 250.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium részére médiaszerver beszerzését 2×6 TB kapacitással. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy felhasználásról 2019. december 31-ig számoljon el. A beszerzett eszközt az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja.

1-31/2019. (IX.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 600.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium konditermének felszerelését. Egyben felkéri Molnár Ákos Máté 11.A osztályos diákot és Bagi Péter tanár urat, hogy felhasználásról 2020. március 31-ig számoljon el. A beszerzett eszközöket az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja.

1-32/2019. (IX.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium 2018/2019. tanév évkönyvének megjelentetését. Várható költség: arculattervezés és nyomdai előkészítés, összesen 700.000,- Ft. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2020. augusztus 31-ig számoljon el.

1-33/2019. (IX.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül módosította Lovassy László Gimnázium Lovassy Kamarazenekarának támogatására hozott 1-4/2019. (III.25.) határozatát, a nyári tréning helyett az őszi tréning megtartását, az eredeti támogatási összeggel. Egyben felkéri Bertha Orsolya tanárnőt, hogy felhasználásról 2019. december 31-ig számoljon el.

1-1/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2017. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletét.

1-2/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az adó 1%-ának felhasználásáról szóló beszámolót és támogatja a 16KOZ nyomtatvány benyújtását az előkészített tartalommal.

1-3/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2018. évi költségvetés tervezetét.

1-4/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 10-10.000,- Ft-tal (összesen 30.000,- Ft) támogatja a Lovassy László Gimnázium 10.C osztálya három tanulójának osztálykiránduláson történő részvételét. Felkéri Márffy Katalin osztályfőnököt, hogy a felhasználásról 2018. augusztus 31-ig számoljon el.

1-5/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja 600.000,- Ft keretösszeg biztosítását a Lovassy László Gimnázium számára, melyet az intézmény a diákjainak tanulmányi, művészeti és sportversenyek nevezési költségeinek, részvételi díjainak és utazási, szállás költségeinek fedezésére fordíthat. Felkéri Schindler László intézményegység vezetőt, hogy a felhasználásról három ütemben: 2018. augusztus 31-ig, 2018. december 31-ig és 2019. március 31-ig számoljon el. 

1-6/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 100.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium fiú röplabdacsapatának kérését mezek beszerzéséhez és feliratozásához. Felkéri Bagi Péter tanár urat és Simon Ruben Lionel 12.D osztályos tanulót, hogy a felhasználásról 2018. augusztus 31-ig számoljon el.

1-7/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 50.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését 1 db UAP-AC-PRO UniFi Acces Point, AC PRO + hálózati kellékek beszerzéséhez. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2018. december 31-ig számoljon el. A beszerzett eszközöket az intézmény számára ingyenes használatba vételre átadja.

1-8/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 105.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy Kamarazenekar nyári tréningjének megrendezését. Felkéri Bertha Orsolya tanárnőt, hogy a felhasználásról 2018. december 31-ig számoljon el.

1-9/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 200.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak utazását a 2018-as Helikoni Ünnepségekre. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2018. augusztus 31-ig számoljon el.

1-10/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 120.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium taekwon-do szakkörének védőfelszerelés beszerzését. Felkéri Mucsy Petra tanárnőt, hogy a felhasználásról 2018. augusztus 31-ig számoljon el. A beszerzett eszközöket az intézmény számára ingyenes használatba vételre átadja.

1-11/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 250.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium német nemzetiségi tagozatának 25 éves évfordulójára kiadásra kerülő DVD és képeskönyv szerkesztését és kinyomtatását. Egyben felkéri Eich Mária tanárnőt, hogy a felhasználásról 2018. december 31-ig számoljon el.

1-12/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövoért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 150.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak részvételét (útiköltség) a Zapresic Srednja Skola Ban Josip Jelasic – Lovassy László Gimnázium horvát-magyar kapcsolatok projektjében. Egyben kéri Eich Mária tanárnőt, hogy az utazás költségeiről, az alapítványi támogatásról 2018. december 31-ig számoljon el.

1-13/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 225.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak részvételét (útiköltség) a I. Gimnazija Celje – Lovassy László Gimnázium szlovén-magyar kapcsolatok projektjében. Egyben kéri Holubné Szita Zsuzsanna tanárnőt, hogy az utazás költségeiről, az alapítványi támogatásról 2018. december 31-ig számoljon el.

1-14/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium 2017/2018. tanév évkönyvének megjelentetését. Várható költség: arculattervezés és nyomdai előkészítés, összesen 650.000,- Ft. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2018. december 31-ig számoljon el.

1-15/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 380.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium tanulói számára a Szociopoly címu előadás megtartását (4 előadás). Egyben felkéri Márffy Katalin munkaközösség-vezetőt, hogy a felhasználásról 2019. március 31-ig számoljon el.

1-16/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 192.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium Diákönkormányzatának kérését diákszigetek beszerzéséhez. Felkéri Németh Gabriella intézményvezető-helyettest és Fónagy Zsanna diákönkormányzati elnököt, hogy a felhasználásról 2018. augusztus 31-ig számoljon el. A beszerzett eszközöket az intézmény számára ingyenes használatba vételre átadja.

1-17/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 210.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium Diákönkormányzatának kérését kanapék beszerzéséhez. Felkéri Németh Gabriella intézményvezető-helyettest és Fónagy Zsanna diákönkormányzati elnököt, hogy a felhasználásról 2018. augusztus 31-ig számoljon el. A beszerzett eszközöket az intézmény számára ingyenes használatba vételre átadja.

1-18/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 130.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy Színpad hagyományos évadnyitó táborának megrendezését (szállás, étkezés). Felkéri Fürj Katalin tanárnőt, hogy a felhasználásról 2018. szeptember 30-ig számoljon el.

1-19/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta, hogy a Lovassy László Gimnázium oktató-nevelő munkáját szolgáló alábbi eszközöket az intézmény számára ingyenes használatba vételre átadja:
az 1-28/2017. (IX.25.) határozat alapján beszerzett OTT TV box,
az 1-29/2017. (IX.25.) határozat alapján beszerzett LCD eszközök,
az 1-30/2017. (IX.25.) határozat alapján beszerzett beltéri AP menedzselő eszközök,
az 1-31/2017. (IX.25.) határozat alapján beszerzett kültéri AP menedzselő eszközök,
az 1-32/2017. (IX.25.) határozat alapján beszerzett LCD eszközök,
az 1-33/2017. (IX.25.) határozat alapján beszerzett notebook és kellékei.

1-20/2018. (IX.24.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” Alapítvány pályázatot ír ki nyelvvizsgák támogatására a 2018/2019. tanévben a Lovassy László Gimnázium szociálisan rászoruló diákjai számára. A pályázatok előzetes elbírálására felkéri Bagi Péter kuratóriumi tagot, Korbacsics Ildikó idegen nyelvi, Márkus Csaba német nyelvi és Márffy Katalin osztályfőnöki munkaközösség- vezetőket. A pályázat kiírására 2018. október 1-ig, elbírálására 2018. december 3-ig kerül sor. A pályázattal kapcsolatos beszámoló elkészítésére felkéri Bagi Péter kuratóriumi tagot 2019. augusztus 31-ig.

1-21/2018. (IX.24.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta, hogy a Lovassy László Gimnázium oktató-nevelő munkáját szolgáló alábbi eszközöket az intézmény számára ingyenes használatba vételre átadja:
az 1-6/2018. (III.26.) határozat alapján beszerzett fiú mezeket,
az 1-7/2018. (III.26.) határozat alapján beszerzett WIFI hálózati eszközöket,
az 1-10/2018. (III.26.) határozat alapján beszerzett taekwon-do felszereléseket,
az 1-16/2018. (III.26.) határozat alapján beszerzett diákszigeteket,
az 1-17/2018. (III.26.) határozat alapján beszerzett kanapékat.

1-22/2018. (IX.24.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium udvari sporteszközök telepítésének tervezését, árajánlat kérését, az ehhez szükséges pénzeszközöket biztosítja. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a lehetőségekről, a telepítés költségeiről a kuratórium számára 2019. március 31-ig nyújtson tájékoztatást.

1-23/2018. (IX.24.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 650.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára új hordozható vetítővászon beszerzését. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2018. december 31-ig számoljon el.

1-24/2018. (IX.24.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 1.400.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium 109. tantermébe iskolabútorok beszerzését. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2019. március 31-ig számoljon el.

1-25/2018. (IX.24.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 116.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium 109. tantermébe poszterek elkészítését és felfüggesztését. Egyben felkéri Csizmaziáné Fazekas Beáta tanárnőt, hogy a felhasználásról 2018. december 31-ig számoljon el.

1-26/2018. (IX.24.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 67.500,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium lány röplabdacsapata számára 15 db versenymez beszerzését. Egyben felkéri Molnárné Bácskai Rita tanárnőt, hogy a felhasználásról 2018. december 31-ig számoljon el.

1-27/2018. (IX.24.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 70.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium Diákönkormányzatának hirdetőfelület beszerzését. Egyben felkéri Borbély Bálintot és Ferenc Pannát, a DÖK elnökeit, hogy a felhasználásról 2018. december 31-ig számoljanak el.

1-28/2018. (IX.24.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 15.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium angol nyelvi munkaközösségének jutalomkönyv beszerzését. Egyben felkéri Korbacsics Ildikó munkaközösség-vezetőt, hogy a felhasználásról 2019. május 31-ig számoljon el

1-29/2018. (IX.24.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 40.000,- Ft-tal támogatja, a Lovassy László Gimnázium német nemzetiségi tagozata 25 éves évfordulójának rendezvényeit. A támogatást kézműves foglalkozás alapanyagokhoz nyújtja. Egyben felkéri Schindler László intézményegység-vezetőt, hogy a felhasználásról 2018. december 31-ig számoljon el.

1-1/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2016. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletét. 

1-2/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az adó 1%-ának felhasználásáról szóló beszámolót és támogatja a 15KOZ nyomtatvány benyújtását az előkészített tartalommal.

1-3/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2016. évi költségvetés tervezetét.

1-4/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 20.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolódó filmvetítését a Hangvillában. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettes urat, hogy a felhasználásról 2017. június 30-ig számoljon el.

1-5/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 160.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium testnevelés munkaközösségének kérését 2 db kerekes ping-pong asztal beszerzésére. Felkéri Molnárné Bácskai Rita tanárnőt, hogy a felhasználásról 2017. szeptember 30-ig számoljon el.

1-6/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 45.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium testnevelés munkaközösségének kérését a fiú labdajáték mezek beszerzéséhez és feliratozásához. Felkéri Molnárné Bácskai Rita tanárnőt, hogy a felhasználásról 2017. szeptember 30-ig számoljon el.

1-7/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 71.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium testnevelés munkaközösségének kérését dobbantó beszerzéséhez. Felkéri Molnárné Bácskai Rita tanárnőt, hogy a felhasználásról 2017. szeptember 30-ig számoljon el.

1-8/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 20.500,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium testnevelés munkaközösségének kérését 1 db vérnyomásmérő beszerzéséhez. Felkéri Molnárné Bácskai Rita tanárnőt, hogy a felhasználásról 2017. szeptember 30-ig számoljon el.

1-9/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 228.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak részvételét (útiköltségét, belépőit, szállásdíját) a Zapresic Srednja Skola Ban Josip Jelasic – Lovassy László Gimnázium horvát-magyar kapcsolatok projektjében. Egyben kéri Eich Mária tanárnőt, hogy az utazás költségeiről, az alapítványi támogatásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-10/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 450.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium Diákönkormányzatának kérését diákszigetek beszerzéséhez. Felkéri Schindler László intézményegység-vezetőt és Stadinger Johanna Helena diákönkormányzati elnököt, hogy a felhasználásról 2017. augusztus 31-ig számoljon el.

1-11/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 106.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését új órarendkészítő program beszerzéséhez (aScÓrarend Standard 2 éves frissítéssel). Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-12/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 230.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését 1 db notebook (aScÓrarend program futtatására is képes) beszerzésére, adminisztratív feladatok ellátásához. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-13/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 35.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését 1 db INVOTONE DR-12/15 12 csatornás csoportkábel beszerzéséhez. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-14/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 30.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését Roxotone SMXX200L5XLR kábelek beszerzéséhez. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1 -15/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 50.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését a tűzfal szoftver licenc frissítéséhez (ZyXEL LIC-IDP,E-iCard 1 YR IDP license for Zy WALL 110 & USG110). Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-16/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 85.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését 2 db UAP-AC-LR UniFi Acces Point, AC Long Range + hálózati kellékek beszerzéséhez. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-17/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 35.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium idegen nyelvi munkaközösségének kérését a Gimnazija I. Celje szlovén iskolával lebonyolítandó projekthez szükséges eszközök beszerzéséhez. Felkéri Holubné Szita Zsuzsanna tanárnőt, hogy a felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-18/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja 600.000,- Ft keretösszeg biztosítását a Lovassy László Gimnázium számára, melyet az intézmény a diákjainak tanulmányi, művészeti és sportversenyek nevezési költségeinek, részvételi díjainak és utazási, szállás költségeinek fedezésére fordíthat. Felkéri Schindler László intézményegység vezetőt, hogy a felhasználásról három ütemben: 2017. augusztus 31-ig, 2017. december 31-ig és 2018. március 31-ig számoljon el.

1-19/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 300.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium tanulói számára a Soha senkinek című előadás megtartását és az azt követő beszélgetést (2 előadás). Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-20/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 52.000,- Ft-tal támogatja a Veszprémi Lovassy és volt Piarista Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre évente megjelenő tájékoztató kiadványának kivitelezését. Felkéri Pálffy Zoltán elnökségi tagot, hogy a felhasználásról 2017. június 30-ig számoljon el.

1-21/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium 2016/2017. tanév évkönyvének megjelentetését. Várható költség: arculattervezés és nyomdai előkészítés – 210.000,- Ft, nyomdai előállítás – 390.000,- Ft. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-22/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 100.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy Színpad hagyományos évadnyitó táborának megrendezését (szállás, étkezés). Felkéri Fürj Katalin tanárnőt, hogy a felhasználásról 2017. szeptember 30-ig számoljon el.

1-23/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 80.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjai számára szervezett 8 hetes társastánc tanfolyam részvételi díját. Egyben felkéri Szintay Gertrúd tanárnőt, hogy a felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-24/2017. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta, hogy az alapítvány a Lovassy László Gimnázium 4 diákjának ingyenes étkezését a 2017/2018. tanév októberétől. Egyben felkéri a Lovassy László Gimnázium ifjúságvédelmi felelősét, hogy a felhasználásról minden tanév zárását követően június 30-ig számoljon be.

1-25/2017. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta, hogy az 1-21/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT szerint a Lovassy László Gimnázium 2016/2017. tanév évkönyvének megjelentetésére megítélt költségekkel (arculattervezés és nyomdai előkészítés – 210.000,- Ft, nyomdai előállítás – 390.000,- Ft) Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettes 2018. március 31-ig számoljon el.

1-26/2017. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” Alapítvány pályázatot ír ki nyelvvizsgák támogatására a 2017/2018. tanévben a Lovassy László Gimnázium szociálisan rászoruló diákjai számára. A pályázatok előzetes elbírálására felkéri Bagi Péter kuratóriumi tagot, Korbacsics Ildikó idegen nyelvi, Márkus Csaba német nyelvi és Márffy Katalin osztályfőnöki munkaközösség- vezetőket. A pályázat kiírására 2017. október 15-ig, elbírálására 2017. december 15-ig kerül sor. A pályázattal kapcsolatos beszámoló elkészítésére felkéri Bagi Péter kuratóriumi tagot 2018. augusztus 31-ig.

1-27/2017. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta, hogy a Lovassy László Gimnázium oktató-nevelő munkáját szolgáló alábbi eszközöket az intézmény számára ingyenes használatba vételre átadja:
az 1-5/2017. (III.20.) határozat alapján beszerzett ping-pong asztal,
az 1-7/2017. (III.20.) határozat alapján beszerzett dobbantó,
az 1-8/2017. (III.20.) határozat alapján beszerzett vérnyomásmérő,
az 1-10/2017. (III.20.) határozat alapján beszerzett diákszigetek,
az 1-11/2017. (III.20.) határozat alapján beszerzett órarendkészítő program,
az 1-12/2017. (III.20.) határozat alapján beszerzett notebook.

1-28/2017. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 20.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára OTT TV box beszerzését. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-29/2017. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 190.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára új információs LCD eszközök beszerzését (LCD TV konzollal, OTT TV boksz, kábelezés). Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-30/2017. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 38.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára a beltéri AP-k menedzselő eszközének beszerzését (UniFi Cloud Key, szükséges táp). Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-31/2017. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 47.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára a kültéri AP-k menedzselő eszközének beszerzését (CRM Point, WISP központi menedzsment). Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-32/2017. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 160.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára a dráma terembe LCD TV és kellékeinek beszerzését (LCD TV konzollal, kábelezés). Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-33/2017. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 298.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára az intézményi ünnepségekhez szükséges eszközök cseréjét (technikusi notebook és kellékei). Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-34/2017. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 60.000,- Ft-tal támogatja az Öregdiák Baráti Kör 2017. évi értesítőjének megjelentetését. Egyben felkéri Pálffy Zoltán elnökségi tagot, hogy a felhasználásról 2018. április 30-ig számoljon el.

1-35/2017. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 200.000,- Ft-tal támogatja, a Lovassy László Gimnázium és az EDUVITAL Nonprofit Egészségnevelési Társaság által közösen rendezett Egészségbiológiai Középiskolai Tanulmányi Verseny országos döntőjének megrendezését a Lovassy László Gimnáziumban, 2017. október 6-án (diákok jutalmazása, résztvevők ellátása). Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-36/2017. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 300.000,- Ft-tal támogatja, a Lovassy László Gimnázium matematika munkaközössége által a speciális matematika tagozat 50 éves évfordulója alkalmából 2017. november 30-án és december 1-jén megtartandó ünnepséget (kiállítási alapanyagok, nyomdai tervezés és kivitelezés, előadással és gálával kapcsolatos költségek, rendezvényszervezés). Egyben felkéri Tolnerné Csörgő Veronika munkaközösség-vezetőt, hogy a felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-37/2017. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 15.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium angol nyelvi munkaközösségének jutalomkönyv beszerzését. Egyben felkéri Korbacsics Ildikó munkaközösség-vezetőt, hogy a felhasználásról 2018. május 31-ig számoljon el.

1-38/2017. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma egyhangúlag elutasította Pipó Tímea és Pipó József kérését, lányuk: Pipó Fanni 9/NY.A osztályos tanuló Sudoku világbajnokságon való részvételének alapítványi forrásból történő támogatását.

1-39/2017. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma egyhangúlag elutasította Stark Péterné Zöldvári Ildikó tanárnő könyvtárfejlesztési támogatásának kérését alapítványi forrásból.

1-1/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2015. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletét. 

1-2/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az adó 1%-ának felhasználásáról szóló beszámolót és támogatja a 14KOZ nyomtatvány benyújtását az előkészített tartalommal.

1-3/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy bál közös megrendezését a Lovassy László Gimnázium közösségeivel és a báli támogatás határozatlan ideig történő felhasználását.

1-4/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2016. évi költségvetés tervezetét.

1-5/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 112.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium német nyelvet tanuló diákjai számára német nyelvű irodalom könyvek könyvtári beszerzését. Felkéri Márkus Csaba tanár urat, hogy a felhasználásról 2016. december 31-ig számoljon el.

1-6/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 100.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy Színpad hagyományos évadnyitó táborának megrendezését (szállás, étkezés). Felkéri Fürj Katalin tanárnőt, hogy a felhasználásról 2016. szeptember 30-ig számoljon el.

1-7/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 270.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium informatikai hálózatának fejlesztését, Zywall USG-110 tűzfal és újrakábelezési kellékanyagok beszerzését. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2016. december 31-ig számoljon el.

1-8/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium könyvtára számára az Élet és Tudomány folyóirat féléves, míg a TermészetBúvár folyóirat egyéves előfizetését. Felkéri dr. Szalainé Tóth Tünde tanárnőt, hogy a felhasználásról 2016. szeptember 30-ig számoljon el.

1-9/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium Egészség-honlapjának szerkesztésében résztvevő diákok tanulmányi kirándulását a SE Genetikai Intézetébe és az MTA Immunológia Napjára. Várható költség 90.000,- Ft. Felkéri dr. Szalainé Tóth Tünde tanárnőt, hogy a felhasználásról 2016. szeptember 30-ig számoljon el.

1-10/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 1.108.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak nevezési díját a 2016. évi Helikoni Ünnepségeken való részvételhez, amennyiben azt a működtető nem biztosítja. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2016. június 30-ig számoljon el.

1-11/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 430.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak utazási költségét a 2016. évi Helikoni Ünnepségeken való részvételhez, amennyiben azt a működtető nem biztosítja. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2016. június 30-ig számoljon el.

1-12/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 228.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak részvételét (útiköltségét, belépőit, szállásdíját) a Zapresic Srednja Skola Ban Josip Jelacic – Lovassy László Gimnázium horvát-magyar kapcsolatok projektjében. Egyben kéri Eich Mária tanárnőt, hogy az utazás költségeiről, az alapítványi támogatásról 2016. június 30-ig számoljon el.

1-13/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 85.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium röplabda szakköre számára 6 db GÁLA versenyröplabda beszerzését. Felkéri Molnárné Bácskai Rita tanárnőt, hogy a felhasználásról 2016. június 30-ig számoljon el.

1-14/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja 600.000,- Ft keretösszeg biztosítását a Lovassy László Gimnázium számára, melyet az intézmény a diákjainak tanulmányi, művészeti és sportversenyek nevezési költségeinek, részvételi díjainak és utazási, szállás költségeinek fedezésére fordíthat. Felkéri Schindler László intézményegység vezetőt, hogy a felhasználásról három ütemben: 2016. augusztus 31-ig, 2016. december 31-ig és 2017. március 31-ig számoljon el.

1-15/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 280.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium tanulói számára A gyáva című előadás és drogprevenciós foglalkozás megtartását (2 előadás). Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2016. december 31-ig számoljon el.

1-16/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 40.000,- Ft-tal támogatja a Veszprémi Lovassy és volt Piarista Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre évente megjelenő tájékoztató kiadványának kivitelezését. Felkéri Imre Frigyesné elnök asszonyt, hogy a felhasználásról 2016. június 30-ig számoljon el.

1-17/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium 2015/2016. tanév évkönyvének megjelentetését. Várható költség: arculattervezés és nyomdai előkészítés – 210.000,- Ft, nyomdai előállítás – 390.000,- Ft. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2016. december 31-ig számoljon el.

1-18/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta, hogy a Lovassy László Gimnázium oktató-nevelő munkáját szolgáló alábbi eszközöket az intézmény számára ingyenes használatba vételre átadja: 
1-5/2016. (III.7.) határozat alapján beszerzett német nyelvű könyvek, 
1-7/2016. (III.7.) határozat alapján beszerzett informatikai eszközök és szoftver (Zywall USG-110 tuzfal). 

1-19/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 1-20/2015.(IX.21) határozatát a következőképpen módosítja: A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium két tanulójának ingyenes étkezését a 2015/2016. tanév októberétől. Egyben felkéri a Lovassy László Gimnázium ifjúságvédelmi felelősét, hogy a felhasználásról minden tanév zárását követően június 30-ig számoljon be. 

1-20/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 18.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára SSL tanúsítvány beszerzését a Sulixerverhez. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2016. december 31-ig számoljon el. 

1-21/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 64.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára 2 db NanoStation M5 airMAX 5GHz kültéri AP/Kliens + felszerelési kellékek beszerzését. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2016. december 31-ig számoljon el. 

1-22/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 658.500,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára 55 db 4GB DDR 4-es RAM és 16 db 4GB DDR 3-as RAM beszerzését. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2016. december 31-ig számoljon el. 

1-23/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 95.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium Lovassy Színpada számára a játszóhely függönyözéséhez függönykarnis és kellékei beszerzését. Egyben felkéri Fürj Katalin tanárnőt, hogy a felhasználásról 2016. december 31-ig számoljon el. 

1-24/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 50.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium idegen nyelvi munkaközösségének könyvtárfejlesztését (France-Euro-Express, Orosz-Magyar Magyar-Orosz szótár, Képes orosz szótár, angol nyelvű olvasmányok). A beszerzett könyveket a Lovassy László Gimnázium könyvtára számára átadja. Egyben felkéri Holubné Szita Zsuzsanna tanárnőt, hogy a felhasználásról 2016. december 31-ig számoljon el. 

1-25/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma egyhangúlag elutasította speciális teafű, kockacukor és pirog beszerzését a „Nyitva van az aranykapu” rendezvényhez. 

1-26/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 60.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium felvételi tájékoztató kiadványának megjelentetését abban az esetben, amennyiben a fenntartó a költséget nem fedezi. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2016. december 31-ig számoljon el. 

1-27/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 400.000,- Ft-tal kiegészíti az 1-14/2016. (III.7.) alapítványi határozattal a Lovassy László Gimnázium számára nyújtott 600.000,- Ft-os keretösszeget, melyet az intézmény a diákjainak tanulmányi, művészeti és sportversenyek nevezési költségeinek, részvételi díjainak és utazási, szállás költségeinek fedezésére fordíthat. Felkéri Schindler László intézményegység-vezetőt, hogy a két határozatban szereplő összegek felhasználásáról három ütemben: 2016. augusztus 31-ig, 2016. december 31-ig és 2017. március 31-ig számoljon el. 

1-28/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 84.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium Kamarazenekarának kottarendelését, plakátkészítését és nyomtatását, iratrendező beszerzését. Egyben felkéri Bertha Orsolya szülőt, hogy a felhasználásról 2017. június 30-ig számoljon el. 

1-29/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 18.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium angol nyelvi munkaközösségének jutalomkönyv beszerzését. Egyben felkéri Holubné Szita Zsuzsanna munkaközösség-vezetőt, hogy a felhasználásról 2017. május 31-ig számoljon el. 

1-30/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 350.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak bemutatkozó látogatását a szlovéniai Celje I. sz. Gimnáziumába (utazással kapcsolatos költségek). Egyben felkéri Schindler László intézményegység-vezetőt, hogy a felhasználásról 2016. december 31-ig számoljon el. 

1-31/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövoért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 78.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjai számára szervezett 8 hetes társastánc tanfolyam részvételi díját. Egyben felkéri Szintay Gertrúd tanárnot, hogy a felhasználásról 2016. december 31-ig számoljon el. 

1-32/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium és az EDUVITAL Nonprofit Egészségnevelési Társaság által közösen rendezett Egészségbiológiai Középiskolai Tanulmányi Verseny országos döntőjének megrendezését a Lovassy László Gimnáziumban, 2016. október 14-én (diákok jutalmazása, résztvevők ellátása). Egyben felkéri dr. Szalainé Tóth Tünde tanárnőt, hogy a felhasználásról 2016. december 31-ig számoljon el. 

1-33/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 27.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára 85×200-as roll-up grafikai tervezését. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2016. december 31-ig számoljon el. 

1-34/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” Alapítvány pályázatot ír ki nyelvvizsgák támogatására a 2016/2017. tanévben a Lovassy László Gimnázium szociálisan rászoruló diákjai számára. A pályázatok előzetes elbírálására felkéri Bagi Péter kuratóriumi tagot, Holubné Szita Zsuzsanna idegen nyelvi, Márkus Csaba német nyelvi és Korbacsics Ildikó osztályfőnöki munkaközösség- vezetőket. A pályázat kiírására 2016. október 15-ig, elbírálására 2016. december 15-ig kerül sor. A pályázattal kapcsolatos beszámoló elkészítésére felkéri Bagi Péter kuratóriumi tagot 2017. augusztus 31-ig. 

1-35/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” Alapítvány pályázatot nyújt be a Lovassy László Gimnáziummal, mint társpályázóval, nyári röplabdatábor megszervezésére a Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány 2016. évi pályázatára. A pályázat megvalósításáért felelős személynek felkéri Molnárné Bácskai Rita tanárnőt. Megbízza a Kuratórium elnökét a pályázat benyújtásának segítésével és a pályázattal kapcsolatos beszámoló elkészítésével az alapítvány számára. Határidő: 2017. szeptember 30.

1-36/2016. (XII.12.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta Hornisch Bálint Péter 12.A osztályos tanuló nyelvvizsga díját legfeljebb 25.000,- Ft értékben. Felkéri a kuratórium elnökét, hogy a döntésről és a felhasználás feltételeiről a diákot 2016. december 15-ig tájékoztassa.

1-37/2016. (XII.12.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta László Luca Patrícia 12.D osztályos tanuló nyelvvizsga díját legfeljebb 25.000,- Ft értékben. Felkéri a kuratórium elnökét, hogy a döntésről és a felhasználás feltételeiről a diákot 2016. december 15-ig tájékoztassa.

1-1/2015. (III.16.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2014. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletét.

1-2/2015. (III.16.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az adó 1%-ának felhasználásáról szóló beszámolót és támogatja a 13KOZ nyomtatvány benyújtását az előkészített tartalommal.

1-3/2015. (III.16.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi környezet kollégium civil szervezetek szakmai programjának támogatására kiírt pályázaton (NEA-KK-15-SZ) való részvételt és a 2000,- Ft-os pályázati díj befizetését.

1-4/2015. (III.16.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi környezet kollégium civil szervezetek szakmai programjának támogatására kiírt pályázaton (NEA-KK-15-SZ) való részvételt és 10% pályázati önrész (várhatóan 70.000,- Ft) biztosítását. A pályázat benyújtásakor kéri a 100%-os támogatási előleg folyósítását.

1-5/2015. (III.16.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 30.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy és volt Piarista Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre 2015. évi „Tájékoztató kiadványának” megjelentetését. Kéri az öregdiák baráti kör Ügyvezető Elnökét, hogy az alapítvány nevére szóló számlát 2015. június 15-ig benyújtani szíveskedjék.

1-6/2015. (III.16.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 60.000,- Ft-tal támogatja WI-FI eszközök beszerzését a Lovassy László Gimnázium számára. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2015. december 31-ig számoljon be.

1-7/2015. (III.16.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja 600.000,- Ft keretösszeg biztosítását a Lovassy László Gimnázium számára, melyet az intézmény a diákjainak tanulmányi, művészeti és sportversenyek nevezési költségeinek, részvételi díjainak és utazási költségeinek fedezésére fordíthat. Felkéri Schindler László intézményegység vezetőt, hogy a felhasználásról három ütemben: 2015. augusztus 31-ig, 2015. december 31-ig és 2016. március 31-ig számoljon be.

1-8/2015. (III.16.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 120.000,- Ft-tal támogatja KOPTER alkatrészek beszerzését a Lovassy László Gimnázium szakköre számára. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2015. december 31-ig számoljon be.

1-9/2015. (III.16.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 442.500,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kórusának és Zenekarának részvételét a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium 250 éves évfordulós rendezvényén. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2015. június 15-ig számoljon be.

1-10/2015. (III.16.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 10.000,- Ft-tal támogatja Koós-Hutás Édua, a Lovassy László Gimnázium 12.B osztályos tanulójának részvételét az osztálykiránduláson. A támogatás a szállásköltségre és utazási költségre fordítható. Felkéri Lendvai László osztályfőnököt és a tanulót, hogy a felhasználásról 2015. június 15-ig számoljanak be.

1-11/2015. (III.16.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 75.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium Művészeti Önképzőkörének nyári művészeti táborát. Felkéri Merencsics Tibor tanár urat, az önképzőkör vezetőjét, hogy a felhasználásról 2015. szeptember 15-ig számoljon el.

1-12/2015. (III.16.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 153.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak részvételét (útiköltségét és belépőit) a Zapresic Srednja Skola Ban Josip Jelacic – Lovassy László Gimnázium horvát-magyar kapcsolatok projektjében. Egyben kéri Eich Mária tanárnőt, hogy az utazás költségeiről, az alapítványi támogatásról 2015. június 15-ig számoljon el.

1-13/2015. (III.16.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövoért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 45.000,- Ft-tal támogatja SWITCH beszerzését patch kábellel a Lovassy László Gimnázium számára. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2015. december 31-ig számoljon be.

1-14/2015. (III.16.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta, hogy a Lovassy László Gimnázium oktató-nevelő munkáját szolgáló alábbi eszközöket az intézmény számára ingyenes használatba vételre átadja:
1-14/2014. (VI.23.) alapítványi határozat alapján beszerzett 3 db notebook, 3 db WIFI router;
1-15/2014. (VI.23.) alapítványi határozat alapján beszerzett antenna;
1-16/2014. (VI.23.) alapítványi határozat alapján beszerzett német nyelvi könyvek;
1-17/2014. (VI.23.) alapítványi határozat alapján beszerzett kották;
1-23/2014. (VI.23.) alapítványi határozat alapján beszerzett Ambu baba.

1-15/2015. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta, hogy a Lovassy László Gimnázium oktató-nevelő munkáját szolgáló alábbi eszközöket az intézmény számára ingyenes használatba vételre átadja: 
1-6/2015. határozat alapján beszerzett WI-FI eszközök, 
1-8/2015. határozat alapján beszerzett KOPTER alkatrészek, 
1-13/2015. határozat alapján beszerzett switch eszköz .

1-16/2015. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 24.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára 2 db prezenter beszerzését. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2015. december 31-ig számoljon el. 

1-17/2015. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 140.500,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára a gyógytestnevelés lebonyolításához szükséges eszközök (polifoam, bójakészlet, fitball, smr henger) beszerzését. Egyben felkéri Mucsy Petra és Petőfiné Pál Zsuzsanna kollégákat, hogy a felhasználásról 2015. december 31-ig számoljanak el. 

1-18/2015. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium 2014/2015. tanév évkönyvének megjelentetését. Várható költség: arculattervezés és nyomdai előkészítés – 180.000,- Ft, nyomdai előállítás – 370.000,- Ft. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2015. december 31-ig számoljon el. 

1-19/2015. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 60.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium felvételi tájékoztató kiadványának megjelentetését. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2015. december 31-ig számoljon el. 

1-20/2015. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium két tanulójának ingyenes étkezését a 2015/2016. tanév októberétől. Egyben felkéri Bereginé Simon Ágnes ifjúságvédelmi felelőst, hogy a felhasználásról 2016. június 30-ig számoljon be. 

1-21/2015. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 254.000,- Ft-tal támogatja A gyáva című előadás és drogprevenciós foglalkozás megtartását a Lovassy László Gimnáziumban (2 előadás). Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2016. március 31-ig számoljon el. 

1-22/2015. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 51.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium könyvtára számára 17 db spanyol nyelvkönyv (Bánki Tímea-Csete Beatrix-Nagy Erika: Correcto) vásárlását. Egyben felkéri Stark Péterné Zöldvári Ildikót, hogy a felhasználásról 2015. december 31-ig számoljon el. 

1-23/2015. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 18.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium angol nyelvi munkaközösségének jutalomkönyv beszerzését. Egyben felkéri Holubné Szita Zsuzsanna munkaközösség-vezetőt, hogy a felhasználásról 2016. május 31-ig számoljon el. 

1-24/2015. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 170.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára 1 db projektor és hozzá tartozó vetítővászon beszerzését. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2015. december 31-ig számoljon el. 

1-25/2015. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
170.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára 1 db digitalizáló berendezés és 1 db NAS médiaszerver beszerzését. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2015. december 31-ig számoljon el. 

1-26/2015. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriumának jelenlevő tagjai egyhangúlag nem támogatják a Lovassy László Gimnázium 2 tanulója számára 1-1 db digitális fényképezőgép beszerzésének segítését. 

1-27/2015. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriumának jelenlevő tagjai egyhangúlag nem támogatják a Lovassy László Gimnázium 1 tanulója számára a nyelvvizsga költségeihez való hozzájárulást. 

1-28/2015. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium és az EDUVITAL Nonprofit Egészségnevelési Társaság által közösen rendezett Kedves Egészségünkre! Értsd! Csináld! Szeresd! Tisztelet Semmelweis Ignácnak – Egészségbiológiai Középiskolai Tanulmányi Verseny országos döntőjének megrendezését a Lovassy László Gimnáziumban, 2015. október 16-án (diákok jutalmazása, résztvevők ellátása). Egyben felkéri dr. Szalainé Tóth Tünde tanárnőt, hogy a felhasználásról 2015. december 31-ig számoljon el.

1-29/2015. (X.15.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT 
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja, hogy az alapítvány, a Szülői Munkaközösség és a Lovassy László Gimnázium közössége együtt rendezze, az alapítvány támogatását is biztosító 2016. évi Lovassy bált.

1-1/2014. (III.17.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az adó 1%-ának felhasználásáról szóló 12KOZ nyomtatvány benyújtását az előkészített tartalommal.

1-2/2014. (III.17.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2013. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletét, valamint az előkészítés szerinti benyújtását.

1-3/2014. (III.17.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a nemzetiségi célokra 2013-ban felajánlott és fel nem használt 58.435 Ft 2014. évben történő nemzetiségi céloknak megfelelő felhasználását.

1-4/2014. (III.17.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az alapítvány 1-19/2013. (VI.26.) számú határozata alapján beszerzett függöny ingyenes használatba történő átadását a Lovassy László Gimnázium számára.

1-5/2014. (III.17.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 30.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy és volt Piarista Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre 2014. évi „Tájékoztató kiadványának” megjelentetését. Kéri az öregdiák baráti kör Ügyvezető Elnökét, hogy az alapítvány nevére szóló számlát 2014. április 15-ig benyújtani szíveskedjék.

1-6/2014. (III.17.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 134.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak részvételét (útiköltségét és belépőit) a Zapresic Srednja Skola Ban Josip Jelacic – Lovassy László Gimnázium horvát-magyar kapcsolatok projektjében. Egyben kéri Eich Mária tanárnőt, hogy az utazás költségeiről, az alapítványi támogatásról 2014. december 31-ig számoljon el.

1-7/2014. (III.17.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 30.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium könyvtára számára 1 db lézernyomtató beszerzését. Felkéri Csonka Anikó könyvtáros-tanárt, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2014. június 30-ig számoljon be.

1-8/2014. (III.17.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 580.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára az iskolarádió működtetéséhez szükséges hangosító berendezés beszerzését. Felkéri Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2014. december 31-ig számoljon be.

1-9/2014. (III.17.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 25.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium 113. multimédiás tantermébe Philips hangszóró rendszer beszerzését. Felkéri Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2014. december 31-ig számoljon be.

1-10/2014. (III.17.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül az utazási költség biztosításával támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak részvételét a SIASTOK fiataloknak szóló programján, Budapesten. Egyben kéri dr. Szalainé Tóth Tünde tanárnőt, hogy az utazás költségeiről, az alapítványi támogatásról 2014. június 30-ig számoljon el.

1-11/2014. (III.17.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak részvételét a Keszthelyen megrendezésre kerülő Helikoni Ünnepi Játékokon. A támogatás mértéke az utazási költség, amennyiben azt a fenntartó nem biztosítja. Egyben kéri Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy az alapítványi támogatásról 2014. június 30-ig számoljon el.

1-12/2014. (VI.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a nemzetiségi célokra 2013-ban felajánlott és fel nem használt, valamint a Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Támogatási szerződés alapján rendelkezésre álló 17.541 Ft + 150.000 Ft nemzetiségi céloknak megfelelő felhasználását 2014. december 15-ig. Egyben felkéri Schindler László intézményegység-vezetőt, valamint Eich Mária nemzetiségi népművelőt, hogy a felhasznált összegről 2014. december 31-ig számoljon el.

1-13/2014. (VI.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az alapítvány 1-3/2014.(III.17.) alapján beszerzett háttértároló, diktafon, 1-7/2014. (III.17.) alapján vett könyvtári nyomtató, 1-8/2014.(III.17.) alapján vásárolt hangosító rendszer, 1-9/2014. (III.17.) alapján a 113-as tanterembe vásárolt hangszórók ingyenes használatba történő átadását a Lovassy László Gimnázium számára.

1-14/2014. (VI.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 560.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését az intézmény informatikai rendszerének fejlesztéséhez (3 db notebook, 3 db WI-FI router, szerelvények). Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2014. december 15-ig számoljon el.

1-15/2014. (VI.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 45.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium internetes kapcsolatának fejlesztéséhez szükséges antennák beszerzését. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2014. december 15-ig számoljon el.

1-16/2014. (VI.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 33.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium német nyelvi munkaközösségének idegen nyelvi könyvbeszerzését. Felkéri Márkus Csaba munkaközösség-vezetőt, hogy a felhasználásról 2014. december 15-ig számoljon el.

1-17/2014. (VI.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 40.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy Zenekar kottabeszerzését. Felkéri Bertha Orsolya szülőt, hogy a felhasználásról 2014. december 15-ig számoljon el.

1-18/2014. (VI.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 55.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium Művészeti Önképzőkörének nyári művészeti táborát. Felkéri Merencsics Tibor tanár urat, az önképzőkör vezetőjét, hogy a felhasználásról 2014. szeptember 15-ig számoljon el.

1-19/2014. (VI.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 85.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy Színpad nyári táborát. Felkéri Fürj Katalin tanárnőt, a Lovassy Színpad vezetőjét, hogy a felhasználásról 2014. szeptember 15-ig számoljon el.

1-20/2014. (VI.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 90.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak utazási költségét a romániai Nagyszebenbe, a COMENIUS projekt keretében. Felkéri Eich Mária tanárnőt és Schindler László intézményegység-vezetőt, hogy a felhasználásról 2014. november 15-ig számoljanak el.

1-21/2014. (VI.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 100.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak utazási költségét a Richter Gyógyszergyárban történő tanulmányi kiránduláson. Felkéri dr. Szalainé Tóth Tünde tanárnőt, hogy a felhasználásról 2014. december 15-ig számoljon el.

1-22/2014. (VI.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 10.000,- Ft-tal támogatja az egészség honlap olvasói számára szervezett vetélkedő legjobbjainak jutalmazását. Felkéri dr. Szalainé Tóth Tünde tanárnőt, hogy a felhasználásról 2014. december 15-ig számoljon el.

1-23/2014. (VI.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövõért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 125.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium Ambu baba beszerzését. Felkéri dr. Szalainé Tóth Tünde tanárnõt, hogy a felhasználásról 2014. december 15-ig számoljon el.

1-24/2014. (XI.11.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 15.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium angol nyelvi munkaközösségének jutalomkönyv beszerzését. Egyben felkéri Holubné Szita Zsuzsanna munkaközösség-vezetõt, hogy a felhasználásról 2015. május 31-ig számoljon el.

1-25/2014. (XI.11.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 64.400,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak utazási költségét a Semmelweis Egyetem Tehetségnapjára történő tanulmányi kiránduláson. Felkéri dr. Szalainé Tóth Tünde tanárnőt, hogy a felhasználásról 2014. december 15-ig számoljon el.

1-26/2014. (XI.11.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 180.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium 2013/2014. évkönyvének kiadását. Felkéri Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy a felhasználásról 2014. december 31-ig számoljon el.

1-27/2014. (XI.11.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 230.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium elektronikus napló szolgáltatás biztosítását a 2014/2015. tanév hátralévő részére. Felkéri Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy a felhasználásról 2014. december 31-ig számoljon el.

1-28/2014. (XI.11.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja, hogy az alapítvány, a Szülői Munkaközösség és a Lovassy László Gimnázium közössége együtt rendezze, az alapítvány támogatását is biztosító 2015. évi Lovassy bált.

1-1/2013. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 40.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy és volt Piarista Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre 2013. évi „Tájékoztató kiadványának” megjelentetését. Kéri az öregdiák baráti kör Ügyvezető Elnökét, hogy az alapítvány nevére szóló számlát 2013. április 15-ig benyújtani szíveskedjék.

1-2/2013. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 9.500 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium idegen nyelvi munkaközösségének könyvtárfejlesztését (dokumentum, illetve ismeretterjesztő filmek). Kéri az idegen nyelvi munkaközösség-vezetőjét, hogy a felhasználásról 2013. június 30-ig számoljon el.

1-3/2013. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 136.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak részvételét (útiköltségét) a Zapresic Srednja Skola Ban Josip Jelacic – Lovassy László Gimnázium horvát-magyar kapcsolatok projektjében. Egyben kéri Bankó Mónika tanárnőt, hogy az utazás költségeiről, az alapítványi támogatásról 2013. június 30-ig számoljon el.

1-4/2013. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 33.000,- Ft-tal kiegészíti a Lovassy László Gimnázium kérését az Arnhoffer Mihály által készített fényképek negatívjainak digitalizásához, valamint a kiállítás előkészítéséhez. Egyben módosítja az elszámolás határidejét, amelyet 2013. szeptember 30-ban határoz meg. Kéri Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy az alapítványi támogatásról az új határidőig számoljon el.

1-5/2013. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 290.000,- Ft-tal támogatta a Lovassy László Gimnázium testnevelés munkaközösségének eszközbeszerzési kérését. Felkéri Molnárné Bácskai Rita tanárnőt, a testnevelési munkaközösség tanárát és dr. Szalainé Tóth Tündét, a biológia-kémia-testnevelés munkaközösség vezetőjét, hogy az eszközbeszerzésről 2013. június 30-ig számoljanak el.

1-6/2013. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 320.000,- Ft-tal támogatta a Lovassy László Gimnázium informatika munkaközösségének szoftverbeszerzési kérését. Felkéri dr. Öveges Ferenc tanár urat, a munkaközösség vezetőjét, hogy a beszerzésről 2013. június 30-ig számoljon el.

1-7/2013. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 15.000,- Ft-tal támogatta a Lovassy László Gimnázium Vegyeskarának kérését. A támogatásból a búcsúzó diákok egy-egy tárgyi ajándékának fedezetét biztosítja. Felkéri Tóth Mária karnagyot, a kórus vezetőjét, hogy az ajándékok beszerzéséről és átadásáról 2013. június 30-ig számoljon el.

1-8/2013. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 15.000,- Ft-tal támogatta Vörös Viktória 12.B osztályos tanuló osztálykiránduláson való részvételét. Egyben kéri a tanulót és osztályfőnökét (dr. Füléné Pió Gabriella), hogy a kirándulás költségeiről 2013. június 30-ig számoljanak el. A finanszírozás a költségek igazolása után, utólag történik.

1-9/2013. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 10.000,- Ft-tal támogatta Dublecz Anett Zsuzsanna 10.D osztályos tanuló osztálykiránduláson való részvételét. Egyben kéri a tanulót és osztályfőnökét (dr. Szalainé Tóth Tünde), hogy a kirándulás költségeiről 2013. június 30-ig számoljanak el. A finanszírozás a költségek igazolása után, utólag történik.

1-10/2013. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 12.000,- Ft-tal támogatta Seregély Cintia 10.B osztályos tanuló osztálykiránduláson való részvételét. Egyben kéri a tanulót és osztályfőnökét (Lendvai László), hogy a kirándulás költségeiről 2013. június 30-ig számoljanak el. A finanszírozás a költségek igazolása után, utólag történik.

1-11/2013. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 12.000,- Ft-tal támogatta Koós-Hutás Édua Piroska 10.B osztályos tanuló osztálykiránduláson való részvételét. Egyben kéri a tanulót és osztályfőnökét (Lendvai László), hogy a kirándulás költségeiről 2013. június 30-ig számoljanak el. A finanszírozás a költségek igazolása után, utólag történik.

1-12/2013. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 12.000,- Ft-tal támogatta Heizer Fanni 10.B osztályos tanuló osztálykiránduláson való részvételét. Egyben kéri a tanulót és osztályfőnökét (Lendvai László), hogy a kirándulás költségeiről 2013. június 30-ig számoljanak el. A finanszírozás a költségek igazolása után, utólag történik.

1-13/2013. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 4.000,- Ft-tal támogatta Nárai Balázs 12.B osztályos tanuló színházlátogatáson való részvételét. Egyben kéri a tanulót és osztályfőnökét (dr. Füléné Pió Gabriella), hogy a színházlátogatás költségeiről 2013. június 30-ig számoljanak el. A finanszírozás a költségek igazolása után, utólag történik.

1-14/2013. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 1-16/2012. (VI.25) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT-ban szereplő 124.000,- Ft támogatás 129.540,- Ft-ra történő emelését.

1-15/2013. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a Herendi Porcelánmanufaktúra által felajánlott Lovassy mellszobrok, valamint serlegváza ballagási ünnepélyen történő átadását a nevelőtestület által kiválasztott végzős tanulók számára. 

1-16/2013. (VI.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 95.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnáziumban az elektronikus napló bevezetését. felkéri Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy a felhasználásról 2013. december 31-ig számoljon el.

1-17/2013. (VI.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 121.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára az iskolai rendezvények dokumentálását és az oktatási anyagok digitalizálását segítő monitor és 3 db szkenner beszerzését. Felkéri Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2013. december 31-ig számoljon be.

1-18/2013. (VI.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 205.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára az iskolai rendezvények, valamint a tánc és dráma oktatást segítő mikroport és reflektorállvány beszerzését. Felkéri Kovács Károly iskolatechnikust, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2013. december 31-ig számoljon be.

1-19/2013. (VI.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 310.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára az alagsori zsibongó ideiglenes „játszóhellyé” alakításához szükséges függönyök és paravántakarók beszerzését. Felkéri dr. Vondervisztné Kapor Ágnes munkaközösség-vezetőt, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2013. december 31-ig számoljon be.

1-20/2013. (VI.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 140.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára 4 db falitérkép beszerzését. Felkéri Bereginé Simon Ágnes munkaközösség-vezetőt, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2013. december 31-ig számoljon be.

1-21/2013. (VI.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 125.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára 1 db LEGO robot beszerzését. Felkéri Szabó László munkaközösség-vezetőt, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2013. december 31-ig számoljon be.

1-22/2013. (VI.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 34.500 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára német digitális tananyagok beszerzését. Felkéri Márkus Csaba munkaközösség-vezetőt, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2013. december 31-ig számoljon be.

1-23/2013. (VI.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 25.000 Ft-tal támogatja vendégelőadó meghívását a Lovassy Színpad nyári táborába. Felkéri Fürj Katalin tanárnőt, hogy a felhasználásról 2013. december 31-ig számoljon be.

1-24/2013. (VI.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 150.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium német nemzetiségi tagozatos diákjainak szentendrei helyszínen megtartott projektnapját, a tagozat 20 éves évfordulóján. Felkéri Eich Mária nemzetiségi népművelőt, hogy a felhasználásról 2013. december 31-ig számoljon be.

1-25/2013. (VI.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 400.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium Valeria Koch tantermének átalakítását a német nemzetiségi tagozatos képzés céljainak megfelelően, új technikai eszközök beszerzését. Felkéri Eich Mária nemzetiségi népművelőt, hogy a felhasználásról, eszközbeszerzésről 2013. december 31-ig számoljon be.

1-26/2013. (XI.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 7.200 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium angol nyelvi munkaközösségének jutalomkönyv beszerzését. Egyben felkéri Holubné Szita Zsuzsanna munkaközösség-vezetőt, hogy a felhasználásról 2014. március 31-ig számoljon el.

1-27/2013. (XI.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 171.133,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium 2012/2013. évkönyvének kiadását. Felkéri Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy a felhasználásról 2014. március 31-ig számoljon el.

1-28/2013. (XI.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 45.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium 2014. évi fotókiállításának megrendezését Vajda Ilona nyugdíjas kolléganő képeiből. Egyben felkéri Páffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2014. december 31-ig számoljon be.

1-29/2013. (XI.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium német nemzetiségi tagozata 20 éves évfordulójára a nemzetiségi önkormányzatok, cégek által felajánlott pénzeszközök évfordulóhoz kapcsolódó felhasználását. Egyben felkéri Schindler László intézményegység-vezetőt, valamint Eich Mária nemzetiségi népmûvelőt, hogy a felhasználásról 2013. december 31-ig számoljon be.

1-30/2013. (XI.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium számára az alábbi határozatok alapján beszerzett eszközök, szakmai anyagok ingyenes használatba adását:
1-2/2013. (III.25.) alapítványi határozat, 1-5/2013. (III.25.) alapítványi határozat, 1-6/2013. (III.25.) alapítványi határozat, 1-17/2013 (VI.26.) alapítványi határozat, 1-18/2013. (VI.26.) alapítványi határozat, 1-20/2013.(VI.26.) alapítványi határozat, 1-21/2013. (VI.26.) alapítványi határozat, 1-22/2013. (VI.26.) alapítványi határozat, 1-25/20/2013. (VI.26.) alapítványi határozat.

1-2/2012. (III.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 10.000,- Ft-tal támogatta Molnár Bálint 11.B osztályos tanuló osztálykiránduláson való részvételét. Egyben kéri a tanulót és osztályfőnökét, hogy a kirándulás költségeiről 2012. június 30-ig számoljanak el.

1-3/2012. (III.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 10.000,- Ft-tal támogatta Broczky Virág 11.B osztályos tanuló osztálykiránduláson való részvételét. Egyben kéri a tanulót és osztályfőnökét, hogy a kirándulás költségeiről 2012. június 30-ig számoljanak el.

1-4/2012. (III.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 10.000,- Ft-tal támogatta Nárai Balázs 11.B osztályos tanuló osztálykiránduláson való részvételét. Egyben kéri a tanulót és osztályfőnökét, hogy a kirándulás költségeiről 2012. június 30-ig számoljanak el.

1-5/2012. (III.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 10.000,- Ft-tal támogatta Vörös Viktória 11.B osztályos tanuló osztálykiránduláson való részvételét. Egyben kéri a tanulót és osztályfőnökét, hogy a kirándulás költségeiről 2012. június 30-ig számoljanak el.

1-6/2012. (III.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 14.500,- Ft-tal támogatta Horváth Eszter 12.A osztályos tanuló osztálykiránduláson való részvételét. Egyben kéri a tanulót és osztályfőnökét, hogy a kirándulás költségeiről 2012. június 30-ig számoljanak el.

1-7/2012. (III.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a Herendi Porcelánmanufaktúra által felajánlott Lovassy mellszobrok, valamint serlegváza ballagási ünnepélyen történő átadását a nevelőtestület által kiválasztott végzős tanulók számára.

1-8/2012. (III.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül 50.000,- Ft-tal támogatta a Veszprémi Lovassy és Volt Piarista Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre által kiadott 2011-2012. évi Krónika címû kiadványt.

1-9/2012. (III.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 130.000,- Ft-tal támogatta, hogy a Lovassy László Gimnázium amatőr leány röplabdacsapata az országos döntőn részt vegyen. Felkéri Molnárné Bácskai Rita tanárnőt, a testnevelési munkaközösség vezetőjét, a csapat edzőjét és az intézmény gazdasági vezetőjét, hogy a költségekről 2012. június 30-ig számoljanak el.

1-10/2012. (III.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 225.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak részvételét a Zapresic Srednja Skola Ban Josip Jelacic – Lovassy László Gimnázium horvát-magyar kapcsolatok projektjében. Egyben kéri Bankó Mónika tanárnőt, hogy az utazás költségeiről, az alapítványi támogatásról 2012. június 30-ig számoljon el.

1-11/2012. (III.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak részvételét a Keszthelyen megrendezésre kerülő Helikoni Ünnepi Játékokon. A támogatás mértéke a nevezési díj (975.000,- Ft) városi támogatáson felüli része, de legfeljebb 750.000,- Ft. Egyben kéri Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy az alapítványi támogatásról 2012. június 30-ig számoljon el.

1-12/2012. (III.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 115.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium Diákönkormányzatának eszközbeszerzését (2 db „sziget”). Kéri az intézmény gazdasági vezetőjét és Tomor István tanár urat, a diákönkormányzatot segítő pedagógust, hogy a felhasználásról 2012. június 30-ig számoljon be.

1-13/2012. (VI.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja, hogy Horváth Eszter 12.A osztályos tanuló osztálykirándulására biztosított összeg fel nem használt részét (2150 Ft) a 13. évfolyamos kiránduláson használhassa fel. Egyben kéri a tanulót és osztályfőnökét, hogy a kirándulás költségeiről 2012. szeptember 30-ig számoljanak el.

1-14/2012. (VI.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 25.000 Ft-tal támogatja Hőgye Norbert 13.D osztályos tanuló részvételét a Semmelweis Egyetem tehetséggondozó nyári táborában. Egyben kéri a tanulót, hogy a felhasználásról 2012. szeptember 15-ig számoljon el.

1-15/2012. (VI.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 31.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium mûvészeti önképzőkörének nyári alkotótáborát. Egyben kéri Merencsics Tibor tanár urat, hogy a felhasznált alapítványi támogatásról 2012. szeptember 15-ig számoljon el.

1-16/2012. (VI.25) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 124.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium informatika munkaközösségének eszközbeszerzését (HP LaserJet Pro P1606dn). Kéri az intézmény gazdasági vezetőjét és az informatika munkaközösség-vezetőt, hogy a felhasználásról 2012. szeptember 30-ig számoljon be.

1-17/2012. (VI.25) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 127.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium informatika munkaközösségének eszközbeszerzését (kompresszor, DVD meghajtó, tápegység, HDD 500GB). Kéri az intézmény gazdasági vezetőjét és az informatika munkaközösség-vezetőt, hogy a felhasználásról 2012. szeptember 30-ig számoljon be.

1-18/2012. (VI.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 320.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kulturális küldöttségének részvételét a Lindenau-Schule-ban megrendezésre kerülő „Kulturfest”-en és kísérő rendezvényein Hanau-Großauheimben. Egyben kéri Eich Mária tanárnőt, hogy az utazás költségeiről, az alapítványi támogatásról 2012. szeptember 30-ig számoljon el.

1-19/2012. (VI.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 130.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium Diákönkormányzatának eszközbeszerzését (2 db „sziget”). Kéri az intézmény gazdasági vezetőjét és Tomor István tanár urat, a diákönkormányzatot segítő pedagógust, hogy a felhasználásról 2012. szeptember 30-ig számoljon be.

1-20/2012. (VI.25) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 208.600,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium digitális taneszköz beszerzését (Középiskolai történelmi atlasz – Interaktív tanári oktatóanyag – 5 felhasználós, Cartographia Tankönyvkiadó). Kéri az intézmény gazdasági vezetőjét és Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy a felhasználásról 2012. szeptember 30-ig számoljon be.

1-21/2012. (VI.25) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 5.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium digitális taneszköz beszerzését (MS-7525W – Középiskolás MozaWeb Home licenc (1 év), Mozaik Kiadó). Kéri az intézmény gazdasági vezetőjét és Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy a felhasználásról 2012. szeptember 30-ig számoljon be.

1-22/2012. (VI.25) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 296.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium taneszköz beszerzését, az interaktív táblák hangrendszerének kialakításához, a TIOP 1.1.1 pályázatban elnyert eszközök kiegészítését. (11 db hangszóró, 13 db egér, anyagköltség). Kéri az intézmény gazdasági vezetőjét és Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy a felhasználásról 2012. szeptember 30-ig számoljon be.

1-23/2012. (VI.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 76.620 Ft-tal támogatja a Lovassy Színpad nagyteveli nyári táborát. Egyben kéri Fürj Katalin tanárnőt, hogy a felhasznált alapítványi támogatásról 2012. szeptember 15-ig számoljon el.

1-24/2012. (VI.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 16.200 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium idegen nyelvi munkaközösségének könyvtárfejlesztését (angol nyelvű könyvek). Kéri az intézmény gazdasági vezetőjét és idegen nyelvi munkaközösség-vezetőjét, hogy a felhasználásról 2012. szeptember 30-ig számoljon be.

1-25/2012. (VI.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 350.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium fizika munkaközösségének eszközbeszerzését az előterjesztésben szereplő eszközökre. Kéri az intézmény gazdasági vezetőjét és a fizika munkaközösség-vezetőjét, hogy a felhasználásról 2012. szeptember 30-ig számoljon be.

1-26/2012. (VI.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 250.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium könyvtári infrastruktúrájának fejlesztését (kölcsönzőpult, számítógépes munkahely). Kéri az intézmény gazdasági vezetőjét és könyvtáros tanárát, hogy a felhasználásról 2012. szeptember 30-ig számoljon be.

1-27/2012. (VI.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 20.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium osztályfőnöki munkaközösségének eszközbeszerzését (főzőprogramok). Kéri az intézmény gazdasági vezetőjét és az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjét, hogy a felhasználásról 2012. szeptember 30-ig számoljon be.

1-28/2012. (VI.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény alapján a közhasznú jogállású szervezetek számára – 2012. január 1-jével – kötelezővé tett könyvviteli áttéréssel kapcsolatos teendőket és a könyvviteli szolgáltatást a Lovassy László Gimnázium mindenkori gazdasági vezetője végezze és támogatja az előterjesztés szerinti könyvviteli program beszerzését.

1-29/2012. (X.15.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja Nárai Balázs és Vörös Viktória 12.B osztályos tanulók színházbérletének megvásárlását.

1-30/2012. (X.15.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését a 2011/2012. tanév évkönyvének kiadásához, melyhez összesen 127.000,- Ft összeget biztosít. Egyben kéri Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy az alapítványi támogatásról 2012. december 31-ig számoljon el.

1-31/2012. (X.15.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 157.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését az Arnhoffer Mihály által készített fényképek negatívjainak digitalizásához, valamint a kiállítás előkészítéséhez. Egyben kéri Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy az alapítványi támogatásról 2013. július 1-ig számoljon el.

1-32/2012. (X.15.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 37.800 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium mûvészeti önképzőkörének munkáját, az ének terem falának restaurálását (5.000,- Ft) és a kiemelkedő diákmunkák kiállításra való előkészítését (32.800,- Ft). Egyben kéri Merencsics Tibor tanár urat, hogy a felhasznált alapítványi támogatásról 2013. július 1-ig számoljon el.

1-33/2012. (X.15.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 32.400 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium idegen nyelvi munkaközösségének könyvtárfejlesztését (spanyol nyelvû könyvek). Kéri az intézmény gazdasági vezetőjét és idegen nyelvi munkaközösség-vezetőjét, hogy a felhasználásról 2012. december 31-ig számoljon el.

1-1/2011. (III.09.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriumának jelenlevő tagjai a közhasznúsági jelentést ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

1-2/2011. (III.09.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 10.000,- Ft-tal támogatta Molnár Bálint 10.B osztályos tanuló osztálykiránduláson való részvételét. Egyben kéri a tanulót és osztályfőnökét, hogy a kirándulás költségeiről 2011. június 30-ig számoljanak el.

1-3/2011. (III.09.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 10.000,- Ft-tal támogatta Nárai Balázs 10.B osztályos tanuló osztálykiránduláson való részvételét. Egyben kéri a tanulót és osztályfőnökét, hogy a kirándulás költségeiről 2011. június 30-ig számoljanak el.

1-4/2011. (III.09.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 10.000,- Ft-tal támogatta Vörös Viktória 10.B osztályos tanuló osztálykiránduláson való részvételét. Egyben kéri a tanulót és osztályfőnökét, hogy a kirándulás költségeiről 2011. június 30-ig számoljanak el.

1-5/2011. (III.09.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 8.000,- Ft-tal támogatta Váradi Petra 11.D osztályos tanuló osztálykiránduláson való részvételét. Egyben kéri a tanulót és osztályfőnökét, hogy a kirándulás költségeiről 2011. június 30-ig számoljanak el.

1-6/2011. (III.09.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 250.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kulturális küldöttségének részvételét a Lindenau-Schule-ban megrendezésre kerülő „Kulturfest”-en és kísérő rendezvényein Hanau-Großauheimben. Egyben kéri Eich Mária tanárnőt, hogy az utazás költségeiről, az alapítványi támogatásról 2011. július 15-ig számoljon el.

1-7/2011. (III.09.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 200.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak részvételét a passaui Lepoldinum Gimnáziummal kialakított cserekapcsolatban. Egyben kéri Eich Mária tanárnőt, hogy az utazás költségeiről, az alapítványi támogatásról 2011. július 15-ig számoljon el.

1-8/2011. (III.09.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a Herendi Porcelánmanufaktúra által felajánlott Lovassy mellszobrok, valamint serlegváza ballagási ünnepélyen történő átadását a nevelőtestület által kiválasztott végzős tanulók számára.

1-9/2011. (III.09.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 172.150,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium testnevelési eszközbeszerzését (gerenda és dobbantó). Kéri az intézmény gazdasági vezetőjét és a testnevelés munkaközösség-vezetőt, hogy a felhasználásról 2011. október 31-ig számoljon be.

1-10/2011. (III.09.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 90.100,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium biológia-kémia munkaközösségének eszközbeszerzését (mikrometszet-készlet). Kéri az intézmény gazdasági vezetőjét és a biológia-kémia munkaközösség-vezetőt, hogy a felhasználásról 2011. október 31-ig számoljon be.

1-11/2011. (III.09.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 85.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium idegen nyelvi munkaközösségének könyvtárfejlesztését (spanyol illetve francia nyelvű könyvek). Kéri az intézmény gazdasági vezetőjét és idegen nyelvi munkaközösség-vezetőjét, hogy a felhasználásról 2011. október 31-ig számoljon be.

1-12/2011. (III.09.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 29.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium informatika munkaközösségének eszközfejlesztését (Lego Mindstorms NXT Robot kiegészítés). Kéri az intézmény gazdasági vezetőjét és az informatika munkaközösség-vezetőt, hogy a felhasználásról 2011. október 31-ig számoljon be.

1-13/2011. (III.09.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy az alapítvány 50.000,- Ft-tal támogassa a június 10-i Mi utcánk című koncertet, mely az intézmény 300. tanéve rendezvényeinek része. Kéri az intézmény gazdasági vezetőjét, hogy a felhasználásról 2011. október 31-ig számoljon be.

1-14/2011. (III.09.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a jubileumi rendezvénysorozat kapcsán 2011. június 30-ig felmerülő költségek fedezésére 300.000,- Ft-os keretet biztosít a Lovassy László Gimnázium számára, melynek cél szerinti felhasználásáról – hagyományápolás – az intézmény gazdasági vezetője 2011. június 30-ig számoljon el.

1-15/2011. (III.09.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a Herendi Porcelánmanufaktúra által elkészített és térítésmentesen átadott jubileumi plakettek dobozának beszerzéséhez a Lovassy László Gimnázium számára 390.000,- Ft támogatást biztosít, azzal a megkötéssel, hogy az intézmény a plaketteket a jubileumi rendezvényeken az Öregdiák Baráti Körrel egyeztetett módon az előadóknak, a kiállítóknak, a kiemelt vendégeknek, szponzoroknak adja át, és arról név szerinti átvételi elismervényekkel elszámol.

1-16/2011. (VI.08.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 20-20.000,- Ft-tal támogatta Stumpf Csaba 12.A osztályos tanuló és Hőgye Norbert 12.D osztályos tanuló részvételét a Semmelweis Egyetem nyári táborán. Egyben kéri a tanulókat és a biológia-kémia munkaközösség vezetőjét, dr. Szalainé Tóth Tünde tanárnőt, hogy a tábor költségeiről az alapítvány nevére kiállított számlával számoljanak el.

1-17/2011. (VI.08.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 80.000,- Ft-tal támogatta a 300 év – 300 km túramozgalom 2011 őszén megrendezésre kerülő csapatépítő táborát. A kuratórium kéri, hogy a túramozgalom szervezői: Bertha Ágnes és Bana Márta tanárnők a támogatás felhasználásáról 2011. december 31-ig számoljanak el. A pénzügyi beszámoló mellé rövid szakmai értékelést is mellékeljenek.

1-18/2011. (VI.08.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 45.800,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium testnevelési eszközbeszerzését (2 db tornaszőnyeg), kéri az intézmény gazdasági vezetőjét és a testnevelés munkaközösség-vezetőt, hogy a felhasználásról 2011. október 31-ig számoljon be.

1-19/2011. (VI.08.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a jubileumi rendezvénysorozat kapcsán 2011. október 31-ig felmerülő költségek fedezésére 700.000,- Ft-os keretet biztosít a Lovassy László Gimnázium számára, melynek cél szerinti felhasználásáról – hagyományápolás/kiállítás szervezés – az intézmény gazdasági vezetője 2011. október 31-ig számoljon el.

1-21/2011. (X.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 6.500 Ft-tal támogatja Broczky Virág 11.B osztályos tanuló színházbérletének megvásárlását.

1-22/2011. (X.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriumának jelenlevő tagjai tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta, hogy kedvezőbb számlavezetési feltételek mellett az alapítvány számlavezetését a Kinizsi Bank Zrt. lássa el. Megbízza Kerékgyártó Jánosnét az egyedi feltételek tisztázására.

1-18/2010. (X.06.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 30-30.000,- Ft ösztöndíjjal támogatja Agócs Tamás és Hilbert Ádám 13.E osztályos tanulók TESLA transzformátor létrehozására irányuló tevékenységét. A kuratórium felkéri az elnököt, hogy a diákokkal az ösztöndíjas megállapodást kösse meg és ennek megtörténte után történjen meg az ösztöndíjak egy összegben történő kifizetése legkésőbb 2010. november 15-ig.

1-19/2010. (X.06.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy az alapítvány az október 8-i 4 évszak – 4 koncert rendezvénysorozat keretében megtartott, a Lovassytól a Mendelssohn Kamarazenekarig című koncert megrendezését további 150.000,- Ft-tal (azaz összesen 250.000,- Ft-tal) támogassa.

1-20/2010. (X.06.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a jubileumi rendezvénysorozat kapcsán 2010. december 31-ig felmerülő költségek fedezésére 500.000,- Ft-os keretet biztosít a Lovassy László Gimnázium számára, melynek cél szerinti felhasználásáról – hagyományápolás – az intézmény gazdasági vezetője 2011. december 31-ig számoljon el.

1-21/2010. (X.06.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a Herendi Porcelánmanufaktúra által elkészített és térítésmentesen átadott jubileumi plaketteket a Lovassy László Gimnázium számára átadja azzal a megkötéssel, hogy az intézmény a plaketteket a jubileumi rendezvényeken az Öregdiák Baráti Körrel egyeztetett módon az előadóknak, a kiállítóknak, a kiemelt vendégeknek, szponzoroknak adja át, és arról név szerinti átvételi elismervényekkel elszámol. Az elszámolásra felkéri Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, a rendezvényeket szervező bizottság tagját.

Share This