Oldal kiválasztása

Szemelvények a Lovassy László Gimnázium énekkarainak történetéből

Megmondom én titkát kedvesem a dalnak:
önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.
Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.
 

Babits Mihály

Egy karnagy visszaemlékezései

Babits Mihály fent idézett sorai középiskolás éveim idején vésődtek emlékezetembe. Zámbó István tanár úr, Liszt-díjas karnagy, a Lovassy László Gimnázium énekkarának alapító karnagya minden koncertünk meghívójára ezt a mottót választotta. 
Nagy tisztességnek számított 1971 őszén szorongó kis elsősként bekerülni a nagyhírű Kórusba. Tanár Úr szigorú felvételi vizsgán válogatta az újoncokat, a szép énekhang mellett követelmény volt a biztos zenei hallás és a kottaolvasás is, hiszen komoly hagyományokat kellett továbbvinnünk. A helikoni sikerek, rádiófelvételek, fesztiválok, minősítő koncertek eredményei a 70-es évekre országos hírűvé tették a Lovassy Gimnázium énekkarát.
A szereplések sikerein túl volt még egy másik szempont is, ami vonzóvá tette számunkra a kórustagságot: a társaság. Megismerhettük, „közvetlen közelről figyelhettük” a NAGY harmadikosokat, negyedikeseket. Szóba álltak velünk a folyosón is, kedvesek és közvetlenek voltak, ismertek bennünket, mi pedig elégedetten bezsebeltük a többi elsős irigykedő pillantását a szünetben.
Másodikos koromban még nagyobb megtiszteltetés ért: szólamvezető és vezetőségi tag lettem. (A hagyomány szerint harmadikosnál fiatalabb szólamvezetője ezideig nem volt a kórusnak, most meg egyszerre hárman – Petrőcz Maja a szopránban, Gillay András a basszusban, jómagam pedig az altban – lettünk másodikosként felelős betanítók.)
Első betanítói munkám – Kodály: Mátrai képek című népdalszvitje – alt szólamát a mai napig fejből tudom!
Az emlékezetes szereplések sorából is kiemelkedik a kórus első nemzetközi bemutatkozása. Életemben először voltam külföldön és először utaztam repülőgéppel, amikor 1975 tavaszán (az írásbeli és a szóbeli érettségi közötti időszakban!) a kórus Helsinkiben vendégszerepelt. Egy finn egyetemi énekkar, a Hämäläis-Osakunnan Laulajat vendégeként csodálatos egy hetet töltöttünk Finnországban.
A Lovassy-kórusban eltöltött négy év alapvetően meghatározta a pályaválasztásomat is, bár akkor még álmomban sem gondoltam arra, ami néhány év múlva bekövetkezett: 1982-től én vehettem át a stafétabotot Zámbó Istvántól a Lovassy-kórus élén.

Tóth Mária
a Lovassy László Gimnázium énekkarainak karnagya

Share This