Oldal kiválasztása

Felvételi pontszámításunk – 2024/2025-ös tanévre

A., Pontszámításunk alapelvei:

Minden képzési specialitásunk esetén 200 pontos felvételi rendszert dolgoztunk ki. Az összpontszám a hozott pontok (60 pont) és a szerzett pontok (140 pont) összessége.

A HOZOTT PONTOKat minden specializáció esetén a a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi jegyekből számítjuk a következő módon: magyar nyelv és magyar irodalom átlaga (max. 10 pont), matematika (max. 10 pont), történelem (max. 10 pont), fizika(max. 10 pont), idegen nyelv (max. 10 pont), biológia, földrajz és kémia közül az egyik, azzal a megkötéssel, hogy a 7. évvégi és a 8. félévi tárgy ugyanaz a kell, hogy legyen (max. 10 pont). Így az általános iskolából maximum 60 pontot hozhatnak a diákok.

A SZERZETT PONTOKat az írásbeli dolgozatok valamint a specializációnak megfelelően szóbeli felvételi eredménye adja (feltéve, hogy az van) az alább ismertetett módon. Ezzel maximálisan 140 pont szerezhető.

A HOZOTT és a SZERZETT pontszámok számításánál keletkező esetleges törtpontszámokat végig megőrizzük, s csak a végén az összpontszám kiszámításánál kerekítünk 2 tizedesjegyre.

B., A rangsor kialakításának általános elvei:

Minden képzési formánkon a HOZOTT és a SZERZETT pontszámok összege alapján sorbarendezzük a jelentkezőket a következők szerint:

 1. Kiszámítjuk a HOZOTT és a SZERZETT pontok összegét és ez alapján sorbarendezzük a jelentkezőket.
 2. Sorrendazonosság esetén a specializációnak megfelelő felvételi pontszámot hasonlítjuk össze és a jobbat soroljuk előre:
 • Matematika emelt szintű képzés esetén: a központi matematika dolgozat pontszámát
 • Német nemzetiségi képzés esetén: a német írásbeli dolgozat és a szóbeli összpontszámát
 • Kiemelt angol nyelvi képzés esetén: a központi anyanyelvi dolgozat és az angol szóbeli összpontszámát
 • Informatika emelt szint képzés esetén: a központi matematika dolgozat pontszámát
 • Általános képzés esetén: a központi matematika dolgozat pontszámát
 1. Amennyiben még mindig fennáll sorrendazonosság, akkor a HOZOTT pontszámot hasonlítjuk össze és a jobbat soroljuk előre.
 2. Az így kialakult sorrend adja egyben a felvételizők rangsorát.

Amennyiben a rangsorban továbbra is egyezőség áll fenn a következőket sorban követve állapítjuk meg a diák végső rangsorszámát:

 1. A hátrányos helyzetű tanulót előnyben részesítjük.
 2. Akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Veszprém.
 3. A sajátos nevelési igényű tanulónak nyilvánított jelentkezőt.
 4. Azt a tanulót, akinek testvére az iskolával jelenleg is tanulói jogviszonyban áll.
 5. Azt a tanulót, akinek testvére, szülője az iskolának diákja volt.

C., A képzéseink pontszámítási módszerei:

 

1. Matematika emelt szintű képzés nyelvi előkészítő évvel – 0001-es kódszám

0001

A képzésnek megfelelően a központi matematika írásbeli eredménye nagy súllyal számít a szerzett pontokba.

Pontszámítás

A HOZOTT PONTOKat minden képzés esetén a a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi jegyekből számítjuk a következő módon: magyar nyelv és magyar irodalom átlaga (max. 10 pont), matematika (max. 10 pont), történelem (max. 10 pont), fizika(max. 10 pont), idegen nyelv (max. 10 pont), biológia, földrajz és kémia közül az egyik, azzal a megkötéssel, hogy a 7. évvégi és a 8. félévi tárgy ugyanaz a kell, hogy legyen (max. 10 pont). Így az általános iskolából maximum 60 pontot hozhatnak a diákok.

A SZERZETT PONTOK számítása:
A központi anyanyelvi dolgozat eredménye (maximum 50 pont).
A központi matematika dolgozat összpontszámát 1,8-del szorozzuk, ily módon a megszerezhető maximális pontszám 90 pont lesz.

Összefoglalva:

Hozott pontok

Szerzett pontok

Maximum: 60 pont

 magyar nyelv és irodalom átlaga;
matematika;
történelem;
fizika;
 idegen nyelv;
biológiaföldrajz és kémia közül egy

7. osztályos év végi és 8. osztályos félévi eredménye.

Maximum: 140 pont
Ebből:

 • 50 pont a központi anyanyelvi feladatlap eredményéből;
 • 90 pont a központi matematika feladatlap eredményéből.

2. Német nemzetiségi képzés nyelvi előkészítő évvel – 0002-es kódszám

0002

A képzésnek megfelelően az iskola által összeállított kompetencia alapú német nyelvi írásbeli és szóbeli eredményét számítjuk nagy súllyal a szerzett pontokba.

Pontszámítás

A HOZOTT PONTOKat minden képzés esetén a a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi jegyekből számítjuk a következő módon: magyar nyelv és magyar irodalom átlaga (max. 10 pont), matematika (max. 10 pont), történelem (max. 10 pont), fizika(max. 10 pont), idegen nyelv (max. 10 pont), biológia, földrajz és kémia közül az egyik, azzal a megkötéssel, hogy a 7. évvégi és a 8. félévi tárgy ugyanaz a kell, hogy legyen (max. 10 pont). Így az általános iskolából maximum 60 pontot hozhatnak a diákok.

A SZERZETT PONTOK számítása:
A központi matematika dolgozat eredményét 1,2-del szorozzuk (maximum 60).
Az iskola által összeállított kompetencia alapú német nyelvi írásbeli feladatsor megírásával és a szóbeli vizsgával további 80 pont szerezhető a következőképpen:

 • 50 pont a német nyelvi írásbeli dolgozat alapján;

 • 30 pont a szóbeli felvételi elbeszélgetésen. A szóbeli felvételi vizsga iskolánk által nyilvánosságra hozott leírását itt olvashatja el.

Összefoglalva:

Hozott pontok

Szerzett pontok

Maximum: 60 pont

 magyar nyelv és irodalom átlaga;
matematika;
történelem;
fizika;
 idegen nyelv;
biológiaföldrajz és kémia közül egy

7. osztályos év végi és 8. osztályos félévi eredménye.

Maximum: 140 pont
Ebből:

 • 60 pont a központi matematika feladatlap eredményéből;
 • 50 pont az iskola által összeállított írásbeli német dolgozat alapján;
 • 30 pont a német nyelvi szóbeli felvételi alapján;

3. Kiemelt angol nyelvi képzés nyelvi előkészítővel – 0003-as kódszám

0003

Ezen a képzésen a központi feladatlapok eredménye és az iskolai angol nyelvi szóbeli eredménye adja a szerzett pontokat.

Pontszámítás

A HOZOTT PONTOKat minden képzés esetén a a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi jegyekbõl számítjuk a következő módon: magyar nyelv és magyar irodalom átlaga (max. 10 pont), matematika (max. 10 pont), történelem (max. 10 pont), fizika(max. 10 pont), idegen nyelv (max. 10 pont), biológia, földrajz és kémia közül az egyik, azzal a megkötéssel, hogy a 7. évvégi és a 8. félévi tárgy ugyanaz a kell, hogy legyen (max. 10 pont). Így az általános iskolából maximum 60 pontot hozhatnak a diákok.

A SZERZETT PONTOK számítása:
A központi anyanyelvi dolgozat eredménye (maximum 50).
A központi matematika dolgozat eredménye (maximum 50).
Az angol nyelvi szóbeli felelettel további 40 pont szerezhető. A szóbeli felvételi vizsga iskolánk által nyilvánosságra hozott leírását itt olvashatja el.

Összefoglalva:

Hozott pontok

Szerzett pontok

Maximum: 60 pont

 magyar nyelv és irodalom átlaga;
matematika;
történelem;
fizika;
 idegen nyelv;
biológiaföldrajz és kémia közül egy

7. osztályos év végi és 8. osztályos félévi eredménye.

Maximum: 140 pont
Ebből:

 • 50 pont a központi anyanyelvi feladatlap eredményéből;
 • 50 pont a központi matematika feladatlap eredményéből;
 • 40 pont az angol nyelvi szóbeli felvételi alapján;

4. Informatika emelt szintű képzés nyelvi előkészítő évvel – 0004-es kódszám

0004

A képzésnek megfelelően a központi matematika eredményét számítjuk nagy súllyal a szerzett pontokba.

Pontszámítás

A HOZOTT PONTOKat minden képzés esetén a a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi jegyekbõl számítjuk a következõ módon: magyar nyelv és magyar irodalom átlaga (max. 10 pont), matematika (max. 10 pont), történelem (max. 10 pont), fizika(max. 10 pont), idegen nyelv (max. 10 pont), biológia, földrajz és kémia közül az egyik, azzal a megkötéssel, hogy a 7. évvégi és a 8. félévi tárgy ugyanaz a kell, hogy legyen (max. 10 pont). Így az általános iskolából maximum 60 pontot hozhatnak a diákok.

A SZERZETT PONTOK számítása:
A központi anyanyelvi dolgozat eredménye (maximum 50 pont).
A központi matematika dolgozat összpontszámát 1,8-del szorozzuk, ily módon a megszerezhető maximális pontszám 90 pont lesz.

Összefoglalva:

Hozott pontok

Szerzett pontok

Maximum: 60 pont

 magyar nyelv és irodalom átlaga;
matematika;
történelem;
fizika;
 idegen nyelv;
biológiaföldrajz és kémia közül egy

7. osztályos év végi és 8. osztályos félévi eredménye.

Maximum: 140 pont
Ebből:

 • 50 pont a központi anyanyelvi feladatlap eredményéből;
 • 90 pont a központi matematika feladatlap eredményéből.

5. Általános gimnáziumi képzés – 0005-ös kódszám

0005

A képzésen a központi matematika és anyanyelvi dolgozat eredményét azonos súllyal számítjuk bele a szerzett pontokba.

Pontszámítás

A HOZOTT PONTOKat minden képzés esetén a a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi jegyekből számítjuk a következő módon: magyar nyelv és magyar irodalom átlaga (max. 10 pont), matematika (max. 10 pont), történelem (max. 10 pont), fizika(max. 10 pont), idegen nyelv (max. 10 pont), biológia, földrajz és kémia közül az egyik, azzal a megkötéssel, hogy a 7. évvégi és a 8. félévi tárgy ugyanaz a kell, hogy legyen (max. 10 pont). Így az általános iskolából maximum 60 pontot hozhatnak a diákok.

A SZERZETT PONTOK számítása:
A központi anyanyelvi dolgozat összpontszámát 1,4-del szorozzuk, ily módon a megszerezhető maximális pontszám 70 pont lesz. 
A központi matematika dolgozat összpontszámát 1,4-del szorozzuk, ily módon a megszerezhető maximális pontszám 70 pont lesz

Összefoglalva:

Hozott pontok

Szerzett pontok

Maximum: 60 pont

  magyar nyelv és irodalom átlaga;
  matematika;
  történelem;
  fizika;
  idegen nyelv;
  biológiaföldrajz és kémia közül egy

7. osztályos év végi és 8. osztályos félévi eredménye.

Maximum: 140 pont
Ebből:  

 • 70 pont a központi anyanyelvi feladatlap eredményéből;
 • 70 pont a központi matematika feladatlap eredményéből.

Share This