Oldal kiválasztása

Hivatalos közlemények

Allergiások az iskolában

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény foglalkozik a fokozott kockázatú allergiás megbetegedéssel diagnosztizált tanulók iskolai helyzetével. A 25. §-ban alapvetően az intézményre vonatkozó, míg a 72. §-ban ezzel összhangban a szülőkre, nagykorú tanulókra vonatkozó szabályozást fogalmaz meg. Ezen paragrafusok részleteit a levél lenti részében találják meg.

Kérem, a jogszabályban leírtaknak megfelelően a KRÉTA rendszerben a számomra megküldött üzenetben legyenek szívesek tájékoztatni a diagnosztizált fokozott allergiás betegség fennállásával kapcsolatban 2023. szeptember 25-ig. Kérem továbbá, hogy a 72. § (1a) bekezdésének megfelelően a tanuló a számára életmentő gyógyszert tartsa magánál.

A biztonságos sürgősségi ellátás biztosítása érdekében éljenek azzal a lehetőséggel, amelyről a Belügymisztérium a következő tájékoztatást adta: az allergiával érintett tanulók részére 100%-os társadalombiztosítási támogatással 3 darab autoinjektor íratható fel a kezelőorvossal, amelyből egy az iskolában helyezendő el. Gondoskodjanak a lejárt szavatosságú autoinjektor cseréjéről. (Az iskolában a portán egy darab autoinjektor (EpiPen) található, mely anafilaxia sürgősségi kezelésére használható.)

Köszönöm az együttműködésüket.

Üdvözlettel:

Schultz Zoltán

igazgató

25.§
(5a) A köznevelési intézménynek biztosítania kell
a) a 62. § (1a)–(1e) bekezdése szerint a diabétesszel élő, valamint
b) a fokozott kockázatú allergiás betegséggel diagnosztizált
gyermekek, tanulók egészségének megőrzésére fordított fokozott figyelmet.
(5b) A szülő, törvényes képviselő, a nagykorú tanuló az (5a) bekezdés a) és b) pontja szerinti körülmény fennállásáról a köznevelési intézményt legkésőbb a gyermek óvodai jogviszonya, a tanuló tanulói jogviszonya létesítésekor tájékoztatja.
(5c) Ha a szülő, törvényes képviselő, a nagykorú tanuló az (5a) bekezdés a) és b) pontja szerinti körülmény fennállásáról a gyermek óvodai jogviszonya, a tanuló tanulói jogviszonya létesítését követően szerez tudomást, akkor a szülő, törvényes képviselő, a nagykorú tanuló a köznevelési intézményt a tudomásszerzést követően erről haladéktalanul tájékoztatja.
(5d) A köznevelési intézmény az (5a) bekezdés
a) a) pontja szerinti körülménnyel összefüggésben a szülőtől, törvényes képviselőtől, nagykorú tanulótól kapott adatokat a 41. § (10) bekezdése szerint,
b) b) pontja szerinti körülménnyel összefüggésben a szülőtől, törvényes képviselőtől, nagykorú tanulótól kapott adatokat a gyermek, tanuló biztonságos napközbeni ellátásának céljából legfeljebb a gyermek óvodai jogviszonya, a tanuló tanulói jogviszonya fennállásáig kezeli.

72. §
(1) A szülő kötelessége, hogy
a) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét,
b) biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését,
c) tiszteletben tartsa az óvoda, az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk.
(1a) A szülő kötelezettsége, hogy a nevelési-oktatási intézménnyel óvodai vagy tanulói jogviszonyban álló, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, fokozott kockázatú allergiás betegséggel diagnosztizált gyermeke fokozott figyelmet igénylő egészségi állapotáról és a megteendő sürgősségi intézkedésekről
a) a beiratkozással egyidejűleg, vagy
b) a diagnózis ismertté válását követően haladéktalanul
tájékoztassa a nevelési-oktatási intézményt, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy az életmentő gyógyszert a gyermek, tanuló mindig tartsa magánál.
(1b) Nagykorú tanuló esetén az (1a) bekezdés szerinti nyilatkozattételi kötelezettség a tanulót terheli.
(1c) Az (1a) bekezdés szerinti adatot a nevelési-oktatási intézmény a gyermek, tanuló biztonságos napközbeni ellátásának céljából legfeljebb a gyermek óvodai jogviszonya, a tanuló tanulói jogviszonya fennállásáig kezeli.

Sztrájk – április 24.

Tisztelt Szülők!

A Lovassy László Gimnáziumban 2023. április 24-én hétfőn várhatóan 29 pedagógus vesz részt 1-1 órás sztrájkban. Az intézményben a tanítási napot megtartjuk. Összességében várhatóan 14 tanóra marad el, ezektől eltekintve a tanítás az órarend szerinti tanórákkal zajlik. A diákok a hétfői órarendjük változását a KRÉTA rendszerben követhetik. A lyukasórás diákok a tanév elején a KRÉTA rendszerben rögzített szülői engedéllyel elhagyhatják az iskola épületét, kérem erről gyermekükkel egyeztetni szíveskedjenek. Az épületben maradókat arra kérjük, hogy az iskolai könyvtárban, illetve a 2. tanórában a könyvtárban és a fizika előadóban tartózkodjanak, ezeken a helyeken az iskola a sztrájk ideje alatt felügyeletet biztosít. A 12. évfolyamnak a sztrájk miatt elmaradó tanórája nem lesz.

Üdvözlettel:

Schultz Zoltán
intézményvezető

Sztrájk – 2023. március 16.

Tisztelt Szülők!

A Lovassy László Gimnáziumban 2023. március 16-án csütörtökön várhatóan 27 pedagógus vesz részt 1-1 órás sztrájkban. Az intézményben az adott napon a tanítási napot megtartjuk. Összességében várhatóan 10 tanóra marad el, ezektől eltekintve a tanítás az órarend szerinti tanórákkal zajlik. A diákok a csütörtöki órarendjük változását a KRÉTA rendszerben követhetik. A lyukasórás diákok a tanév elején a KRÉTA rendszerben rögzített szülői engedéllyel elhagyhatják az iskola épületét, kérem erről gyermekükkel egyeztetni szíveskedjenek. Az épületben maradókat arra kérjük, hogy az iskolai könyvtárban, illetve a 4. tanórában a könyvtárban és a fizika előadóban tartózkodjanak, ezeken a helyeken az iskola a sztrájk ideje alatt felügyeletet biztosít. A 12. évfolyamnak a sztrájk miatt elmaradó tanórája nem lesz.

Üdvözlettel:

Schultz Zoltán
intézményvezető

Sztrájk – 2023. január 31.

Tisztelt Szülők!

A Lovassy László Gimnáziumban 2023. január 31-én kedden a 3. tanórában várhatóan 33 pedagógus vesz részt sztrájkban. Az intézményben az adott napon a tanítási napot megtartjuk, a 3. órától eltekintve az órarend szerinti tanórákkal. A diákok a keddi órarendjük változását a KRÉTA rendszerben követhetik. A lyukasórás diákok a tanév elején a KRÉTA rendszerben rögzített szülői engedéllyel elhagyhatják az iskola épületét, kérem erről gyermekükkel egyeztetni szíveskedjenek. Az épületben maradókat arra kérjük, hogy a 9/Ny évfolyamosok a 208-as tanteremben, a 9. évfolyamosok a könyvtárban, a 11. évfolyamosok a 202-es tanteremben tartózkodjanak, ezeken a helyeken az iskola a sztrájk ideje alatt felügyeletet biztosít. A 10. és 12. évfolyamnak a sztrájk miatt elmaradó tanórája várhatóan nem lesz.

Üdvözlettel:

Schultz Zoltán
intézményvezető

Sztrájk – 2022. december 8.

Tisztelt Szülők!

A Lovassy László Gimnáziumban 2022. december 8-án csütörtökön a 2. tanórában várhatóan 40-nél több pedagógus vesz részt sztrájkban. Az intézményben az adott napon a tanítási napot megtartjuk, a 2. órától eltekintve az órarend szerinti tanórákkal. A diákok a csütörtöki órarendjük változását a KRÉTA rendszerben követhetik. A lyukasórás diákok a tanév elején a KRÉTA rendszerben rögzített szülői engedéllyel elhagyhatják az iskola épületét, az épületben maradókat arra kérjük, hogy a tanórára kijelölt tantermekben tartózkodjanak. Az intézményvezetés a felügyeletet biztosítja.

Üdvözlettel:

Schultz Zoltán
intézményvezető

Sztrájk – 2022. november 18.

Tisztelt Szülők!

A Lovassy László Gimnáziumban 2022. november 18-án pénteken várhatóan 12 pedagógus vesz részt sztrájkban. Az intézményben az adott napon a tanítási napot megtartjuk. Az iskola a még elégséges szolgáltatást a jogszabályoknak megfelelően biztosítja. A diákok a pénteki órarendjük változását a KRÉTA rendszerben követhetik. A sztrájk miatt elmaradó órák száma várhatóan nagyon alacsony lesz.

Üdvözlettel:

Schultz Zoltán
intézményvezető

Sztrájk – 2022. október 27.

Tisztelt Szülők!

A Lovassy László Gimnáziumban 2022. október 27-én csütörtökön várhatóan 9 pedagógus vesz részt sztrájkban. Az intézményben az adott napon a tanítási napot megtartjuk. Az iskola a még elégséges szolgáltatást a jogszabályoknak megfelelően biztosítja. A diákok a csütörtöki órarendjük változását a KRÉTA rendszerben követhetik. A sztrájk miatt elmaradó órák száma várhatóan nagyon alacsony lesz.

Üdvözlettel:

Schultz Zoltán
intézményvezető

Iskolai rendezvénynaptár módosítása

Tisztelt Szülők!
Kedves Diákok!

A tanév rendje rendelet változása miatt az iskolánk éves rendezvénynaptárában is változások lesznek.

Ezek a következők:

  • A tanév utolsó tanítási napja 2023. június 16. (péntek).
  • A tanév rendje rendelet szerinti őszi szünet elmarad.
  • A téli szünet 2022. december 22-től 2023. január 8-ig tart. A szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. (hétfő).
  • 2022. november 2-án, 3-án és 4-én (szerda, csütörtök, péntek) tanítás nélküli munkanapok lesznek, a diákoknak nem kell iskolába jönniük.
  • 2023. január 23-án (hétfő), 2023. április 12-én (szerdán) és 2023. május 10-én (szerdán) az eredeti terveinktől eltérően tanítási napok lesznek.

A módosított rendezvénynaptár egységes szerkezetben az iskolai honlapon lesz elérhető a következő menüpontban: http://web.lovassy.hu/az-iskola-jelene/rendezvenynaptar-2022/

Üdvözlettel:

Schultz Zoltán
intézményvezető

Sztrájk – 2022. október 14.

Tisztelt Szülők!

A Lovassy László Gimnáziumban 2022. október 14-én pénteken várhatóan 33 pedagógus vesz részt sztrájkban. Az intézményben az adott napon a tanítási napot megtartjuk. Az iskola a még elégséges szolgáltatást a jogszabályoknak megfelelően biztosítja. A 12. évfolyam diákjai számára a kötelező érettségi tárgyak tekintetében a felkészítési óraszám 100 %-át, míg a többi évfolyamon és a 12. évfolyam többi tantárgyát tekintve a megtartandó órák legalább 50%-át biztosítjuk.  A diákok a sztrájkkal érintett időszakban megtartott tanórák tervezett beosztását a KRÉTA felületen október 13-án csütörtökön 12 óráig megismerhetik. Az elmaradó tanórák (lyukas órák) ideje alatt a tanulók az Önök tanév eleji nyilatkozatának megfelelően elhagyhatják az iskola területét (igen nyilatkozat) vagy a könyvtárban biztosítunk számukra felügyeletet (nem nyilatkozat, vagy elmaradt nyilatkozat). Kérem, a nyilatkozat tartalmát gyermekükkel tisztázzák. Együttműködő segítségüket köszönöm!

Üdvözlettel:

Schultz Zoltán

intézményvezető

Sztrájk – 2022. október 5.

Tisztelt Szülők!

A Lovassy László Gimnáziumban 2022. október 5-én várhatóan 20 pedagógus vesz részt sztrájkban. Az érintett tanórák a 0. óra (gyógytestnevelés), valamint az 1. és 2. tanóra. Az intézményben az adott napon normál tanítási nap lesz. Az intézmény a még elégséges szolgáltatást a jogszabályoknak megfelelően biztosítja. A diákok a sztrájkkal érintett időszakban megtartott tanórák tervezett beosztását a KRÉTA felületen a mai napon 14.00 órától elérhetik. A 3. órától kezdőden a tanítás az eredeti órarendnek megfelelően folytatódik.

Üdvözlettel:

Schultz Zoltán

intézményvezető

Share This