Oldal kiválasztása

Iskola-egészségügyi ellátás

Iskolaorvos: 

Dr. Lőcsei Ágnes Emese

Rendelési idő: csütörtök 8- 12 óráig
Az iskolaorvos hatáskörébe tartozik a testnevelés, gyógytestnevelés és a testnevelés alóli teljes felmentés elbírálása szakorvosi leletek alapján, és egyéb panaszainak megfelelő szakirányú szakorvosi leletek elfogadása.

Iskolaorvosi feladatok:

 • Orvosi vizsgálat: fizikális belgyógyászati szűrés, a védőnő által kiszűrt elváltozások ellenőrzése, szakorvosi vizsgálatra irányítás.

 • Orvos egyéb feladata: krónikus betegek gondozása, testnevelés alóli felmentés és a gyógytestnevelési besorolás. Továbbá szakorvosi leletek elfogadása és elbírálása.

 • A sikeres együttműködés és a gyerekek minél eredményesebb egészségügyi ellátása érdekében kérjük – az iskolaorvos nevében is – a Szülőket, hogy a kiszűrtek további ellátásáról kapott ambuláns lapot, zárójelentést vagy annak fénymásolatát szíveskedjenek visszahozni az iskolaorvosnak és/vagy iskola-védőnőnek!

Iskolavédőnő: 

Ujvári Fanni

Fogadóóra: szerda 8-9 óráig

Elérhetőség: ujvarifanni1@gmail.com

 Az intézménybe járó gyermekek gondozása folyamatos, a gyermek életkori egyéni szükségleteinek figyelembe vételével történik, a pedagógusok, az iskolát ellátó orvos, a szülő szükség szerinti bevonásával.

Védőnői feladatok:

 • Kapcsolattartás a szülőkkel, a gyermek háziorvosával, az oktatási intézményt ellátó orvossal, iskolapszichológussal, pedagógusokkal, ifjúságvédelmi felelőssel és a gyermek szükségleteiből adódó egyéb hivatalos szervekkel.

 • Alapszűrések végzése és dokumentálása a jogszabályban előírt korosztályokban (16 évesek záró állapotfelmérése, 10. és 12. évfolyam szűrése): 

 • testi fejlődés mérése (súly, magasság) és értékelése

 • érzékszervek működése (látásélesség, kancsalság, színlátás és hallás)

 • mozgásszervek szűrése (lúdtalp, gerincelváltozások)

 • golyvaszűrés

 • vérnyomásmérés

 • szellemi és szociális fejlődés figyelemmel kísérése.

A védőnői szűrővizsgálatról a tanulók minden esetben írásos tájékoztatót kapnak.

Elsősegély nyújtása.

Szükség esetén védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok végzése.

Krónikus betegek, magatartászavarral küzdők gondozása, életvitelük segítése és személyes megkeresésük szükség esetén

Egészségfejlesztés életkornak megfelelő témában, kiscsoportban, osztályfőnöki órák, egészségnapok keretében: egészséges életmód és táplálkozás, serdülőkor sajátosságai, optimális családtervezés és fogamzásgátlás, társas- és párkapcsolatok kialakítása, stressz-kezelés, szenvedélybetegségek megelőzése, daganatos betegségek megelőzési és szűrési lehetőségei.

Pályaválasztás segítése.

Egészségügyi szempontból fokozott ellenőrzésre szorulók kiemelt gondozása .

Szakrendelésre utalt gyermekek fokozott gondozása

Jogszabályok, rendeletek az iskola-egészségügyi ellátásról:

 • 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról

 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

 • 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről

 • Testnevelési kategória elbírálásához: A testnevelési kategóriába sorolás egészségügyi szempontjai – OGYEI 2007.

Share This