Oldal kiválasztása

Digitális környezet fejlesztése a Veszprémi Tankerületi Központ Intézményeiben

A projekt azonosító száma: EFOP-3.2.3-17-2017-00016

 A kedvezményezett neve: Veszprémi Tankerületi Központ

 Elnyert támogatási összeg: 99.740.752 Ft

 A projekt megvalósítási időszaka: 2018. január 1. – 2021. május 31.

 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt tartalmának bemutatása:

A pályázatba a Veszprémi Tankerületi Központ 4 intézménye került bevonásra: Lovassy László Gimnázium, Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola, Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola.

A projekt célja a négy kiválasztott partner nevelési-oktatási intézményben olyan, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által kifejlesztett digitális oktatási programcsomagok bevezetése, amelyek alapjaiban újítják meg a pedagógiai gondolkodást. A kiválasztott osztályokban és tantárgyak esetében, az iskolai kontaktórák legalább 40%-a ezeknek a digitális programcsomagoknak a használatával valósul meg. A fejlesztés elősegíti a nevelési-oktatási intézményen belüli, valamint az intézmények közötti hálózatosodást is, amelynek során a digitális módszertan által tartott órák óravázlata és elkészült digitális tanmenetei megosztásra kerülnek. A pályázat megvalósítása során – felkészülve a digitális oktatási programcsomagok bevezetésére – a bevont pedagógusok a digitális tanítást-tanulást elősegítő képzéseken vesznek részt.

A projektben kiemelt figyelem irányul a nevelési-oktatási intézmények digitális infrastruktúrájának fejlesztésére, beleértve a fizikai eszközöket és a használt szoftvereket egyaránt. Olyan digitális infrastrukturális fejlesztést sikerül megvalósítani, amelynek eredményei mindenki számára egyaránt hozzáférhetőek, illetve a kooperativitás jelentőségén keresztül segíti a hátrányos, halmozottan hátrányos, sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók társadalmi reintegrációját.

Share This