Az elektronikus beiratkozás menete a Lovassy László Gimnáziumban

a 2021/2022-es tanévre felvett diákok esetében

A Lovassy László Gimnáziumba a 2021/2022-es tanévre felvett diákok és szüleik az elektronikus ügyintézést használva iratkozhatnak be, melyhez jelen dokumentum nyújt segítséget.

Az elektronikus beiratkozás folyamat a következő 4 lépésből áll:

1. Gondviselői jogosultsággal BKI ügy (Beiratkozás középfokú intézménybe) indítása.
2. A BKI ügy minden űrlapjának kitöltése
3. A BKI ügy beküldése.
4. A BKI ügy “Tudomásul vett” státuszba kerülése 

1. lépés: Gondviselői jogosultsággal BKI ügy indítása

A. Ha a szülő rendelkezik gondviselői hozzáféréssel KRÉTA rendszerben:

Ebben az esetben a jelenlegi általános iskola KRÉTA webes (nem telefonos applikáció!) felületére kell belépnie a gondviselői hozzáféréssel.
Ekkor a belépés után a KRÉTA felületén a menüsor végén megjelenik az e-Ügyintézés menüpont: (ez a diák azonosítóval történő bejelentkezéskor NEM jelenik meg!)

Az e-Ügyintézés menüpontot kiválasztva a rendszer átnavigál az e-ügyintézés felületére, ahol a bal oldalon az Ügyintézés indítása menüt kiválasztva megjelenik az indítható ügyek listája. Ebből a Beiratkozás középfokú intézménybe ügyet kell kiválasztani és elindítani.

Ha sikerült ideáig eljutnia, akkor folytathatja a 2. lépésen.

Ha a szülő NEM rendelkezik gondviselői hozzáféréssel a KRÉTA rendszerben:

Ha az általános iskola a KRÉTA rendszert használja, akkor az általános iskola titkárságán vagy az intézményvezetőnek/helyettesnek jelezze a problémát, akik rövid időn belül ezt a típusú hozzáférést biztosítják a KRÉTA naplóhoz. Ha ez megtörtént, akkor az előző pontban leírtak szerint haladhat tovább.

Ha nem állami fenntartású intézményben tanul gyermeke és ott nem a KRÉTA rendszert használják vagy a gondviselői hozzáférést nem sikerül megszerezni az általános iskolától, akkor a teendő a következő: töltse be a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap oldalt, s itt válassza ki a Beiratkozás középfokú intézménybe ügyet:

A megjelenő ablakban válassza ki az Ideiglenes regisztráció létrehozásához kérjük kattintson ide linket.

Itt adja meg a nevét, e-mail címét, leendő felhasználói nevét és jelszavát kétszer karakterhelyesen.

Ezután a most létrehozott felhasználói név és jelszó párossal be is lép a rendszer és folytathatja a 2. lépésen. (A felhasználói nevét és jelszavát jegyezze meg, hiszen a későbbiekben szüksége lehet rá!)

Megjegyzés: A meglévő, általános iskolai KRÉTA-s gondviselői belépés használata – amennyiben van – azért előnyösebb, mint az ideiglenes létrehozása, mert a KRÉTÁ-s gondviselő belépés esetén a rendszerben tárolt személyes adatokat a program automatikusan betölti a beiratkozásos űrlapokra, így azokat nem kell beírni.

2. lépés: A BKI ügy minden űrlapjának kitöltése és az ügy beküldése

Az ügy indításakor felugró figyelmeztető ablak azt emeli ki, hogy a jelen, iskola által készített tájékoztatót érdemes elolvasni illetve, hogy a felületet 2021. június 15-től lehet használni:

Az űrlap a következő adatok megadását kéri a beiratkozáshoz.

Tanuló adatai – Személyes adatok

Amennyiben meglévő KRÉTA gondviselői azonosítóval indították el az ügyet, akkor az adatokat áttölti a meglévő rendszerből, így azokat ellenőrizni kell csak. (Nagyon fontos, hogy az oktatási azonosító és a gyermek születési időpontja pontosan legyen kitöltve, hiszen az ügy véglegesítésekor ezt hasonlítja össze az általunk feltöltött adatokkal a program.)
Ha ideiglenes felhasználói regisztrációval léptek be, akkor minden *-os mező kitöltése kötelező. Kérjük, hogy az anyanyelve mezőt is töltse ki!

Tanuló adatai – Igazolványok

Amennyiben meglévő KRÉTA gondviselői azonosítóval indították el az ügyet, akkor a TAJ számot betölti a rendszer, azonban a Diákigazolvány/NEK azonosító számát be kell írni. Ez a beiratkozásnak egy nélkülözhetetlen adata, hiszen ennek segítségével tudunk új diákigazolványt igényelni.
Ide kérjük NE a mostani diákigazolvány számát, hanem az Okmányirodában kapott papíron szereplő NEK azonosító számot írják rá, amit akkor kaptak, amikor az Okmányirodában NEK adatlap igénylését kezdeményezték a fénykép és aláíráskép felvételezéssel. Ha ezt még nem tették meg, akkor legyenek szívesek mielőbb elfáradni a legközelebbi Okmányirodába/Kormányablakba. (A Veszprém megyei kormányablakok listája itt megtekinthető ). Amennyiben még nincs meg ez az adatlap, akkor ne írjanak ide semmit, majd az adatlap beszerzése után azt az old@mail.lovassy.hu címre küldjék meg a NEK azonosítót.
Ha ideiglenes felhasználói regisztrációval léptek be, akkor minden *-os mező kitöltése kötelező.

Tanuló adatai – Lakcím adatai

Amennyiben meglévő KRÉTA gondviselői azonosítóval indították el az ügyet, akkor az adatokat áttölti a meglévő rendszerből, így azokat ellenőrizni kell csak.
Ha ideiglenes felhasználói regisztrációval léptek be, akkor minden *-os mező kitöltése kötelező.
Amennyiben gyermeke nem a lakcímkártyáján szereplő címen lakik, akkor adja meg az életvitel szerinti tartózkodási helyét is!

Tanuló adatai – Törvényes képviselő adatai

Amennyiben meglévő KRÉTA gondviselői azonosítóval indították el az ügyet, akkor a meglévő adatokat áttölti a rendszerből, így azokat ellenőrizni kell. Azonban mindenképpen ki kell egészíteni a törvényes képviselet jogalapja, valamint a szülő édesanyjának a nevével (ez utóbbi – azaz a nagymama – születési neve azért kell, mert a beiratkozási dokumentum nyilatkozataiba, amit a szülő tesz, az édesanyja és a lakcíme “azonosítja” a szülőt.)
A telefonszám megadása kötelező, az e-mail cím megadását pedig
az állandó kapcsolattartás biztosítása érdekében kérjük.
Ha ideiglenes felhasználói regisztrációval léptek be, akkor minden *-os mező kitöltése kötelező. Kérjük, hogy az e-mail cím mezőt is töltse ki!

Kérjük együtt élő és bírósági végzésben el nem tiltott gondviselő esetén a második gondviselő adatait is legyenek szívesek megadni az Új gondviselő hozzáadása opció kiválasztásával és az adatok megadásával:

Tanuló adatai – Sajátos nevelési igény, hátrányos vagy egyéb különleges helyzet

Itt csak abban az esetben jelezzen bármit, amennyiben arról a megfelelő szakszolgálat szerinti érvényes szakvéleménye van és azt gyermeke a tanulás során figyelembe is szeretné vetetni. Az erre vonatkozó dokumentumokat majd a tanév kezdetekor tudja bemutatni az iskolában.

Nyilatkozatok

Kérjük, jelezze, hogy szeptembertől várhatóan kér-e menzát. A Lovassy László Gimnázium diákjai a Hangvilla éttermében ebédelhetnek. Amennyiben valamilyen érzékenysége van, akkor azt a következő pont Megjegyzések rovatában jelezze számunkra.
Kollégium igénylésére iskolánkban nincs lehetőség! Ha kollégium igényük van, akkor a kiválasztott veszprémi kollégium beiratkozására kell elmenniük. (Ennek módjáról a kollégiumokban érdeklődjenek!)

A középfokú köznevelési intézmény, amelybe a tanulófelvételt nyert

A intézmény nevénél elegendő beírni a Lovassy-t és kiválasztani a listából. Ennek hatására az iskola OM azonosítója (037169) bekerül az Intézmény azonosító mezőbe.
A megjegyzés rovatba írjon bele minden olyan információt, melyet a beiratkozással kapcsolatosan szeretne a fentieken túl megosztani velünk.

Csatolt dokumentumok

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat (fényképezve vagy szkennelve) szükséges csatolni:
– Személyi igazolvány
– Lakcímkártya
– Születési anyakönyvi kivonat
– TAJ kártya
– Általános iskolai bizonyítvány másolata
Az iratok közül az első tanítási napra az általános iskolai bizonyítványt be kell hoznia majd a diáknak!

Az ügy mentése majd tovább szerkesztése

Ha elindította a BKI ügyet, de nem tudta befejezni, akkor van lehetősége piszkozatként menteni az oldal alján lévő Piszkozat mentése nyomógomb segítségével.

A rendszer az adatokat az adott gépre menti el, így ha következőben az 1. lépésben részletezett módon belép az E-ügyintézés felületére és elindít egy BKI ügyet (Beiratkozás középfokú intézménybe), akkor jelzi a rendszer, hogy az adott gépen van mentve már egy BKI ügy és azt szeretné-e folytatni:

Az ügyet akárhányszor lehet menteni és – az adott számítógépen – tovább folytatni egy későbbi időpontban. Azonban fontos tudi azt, hogy a csatolt dokumentumokat nem menti, azokat az újbóli megnyitás után újra kell csatolni!

3. lépés: A BKI ügy beküldése.

Előnézet:

Az ügy beküldése előtt az oldal alján lévő Előnézet nyomógombbal letölthető pdf dokumentumot le kell tölteni:

A letöltött dokumentumot kétféleképpen élehet hitelesíteni:

  1. Amennyiben mindkét szülőnek van ügyfélkapuja, akkor a letöltött beiratkozási dokumentum 2 külön példányának hitelesítése a két szülő ügyfélkapujával a magyarorszag.hu oldalon (magyarorszag.hu oldalon ügyfélkapus bejelentkezés > Hitelesítés főmenü > Hiteles pdf elkészítése majd letöltése). Ekkor 2 darab hitelesített, elektronikusan aláírt pdf dokumentumot kell a felületre feltölteni. (Ezt a megoldást preferáljuk, hiszen így a gondviselőnek semmit nem kell kinyomtatniuk)
  2. Amennyiben a mindkét szülőnek nincsen ügyfélkapuja, akkor a letöltött dokumentumot nyomtassák ki és a megfelelő helyeken a diák és a gondviselők írják alá (diák 2 helyen, szülő 2 vagy 3 helyen) és tanúkkal is irassák alá a megadott helyeken. A 2 nyilatkozatot a tanuk helyén 18 év feletti ismerőssel/munkatárssal/ szomszéddal írassák alá. Ekkor az aláírt 4 oldalas dokumentumot szkenneljék be (1 pdf dokumentumba) vagy fényképezzék le (ez 4 darab fényképet jelent) és azt a csatolt dokumentumokhoz töltsék még fel!

Beküldés:

Amennyiben űrlapot kitöltöttek és minden állományt feltöltöttek, az oldal alján lévő Beküldés gombbal küldheti be kérelmét:

Ekkor 2 eset lehetséges:

1. Az iskolánk által a saját KRÉTA rendszerébe június 8-ig feltöltött adatok között azonosítja a gyermekét és az ügy beküldésre kerül:

Ekkor megjelenik az Ön által beadott ügyek listájában a beiratkozás:

Ebben az esetben teendője a beiratkozás elektronikus részével nincsen.

2. Gyermeke adatait nem találja a rendszer a középiskola által feltöltött adatok között:

Kérjük, ebben az esetben először ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a gyermeke családi és utóneveit, a születési dátumát (személyi igazolvány adatai a mérvadók!)
Kérjük ha továbbra is fennáll a probléma, vegye fel velünk a kapcsolatot a +36-30-811-4271 telefonszámon vagy a palffyzoltan@mail.lovassy.hu címre küldött elektronikus levélben, s megkeressük a figyelmeztetés okát.

A kiírással ellentétben, személyes megjelenésre nem lesz szükség!

4. lépés: A BKI ügy "Tudomásul vett" státuszba kerülése

Az elektronikusan beküldött adatokat ellenőrizzük és, ha mindent rendben találunk, akkor – legkésőbb június 23-a estig –  elektronikus levélben “Tudomásul vett” státuszt kap az a kérelmet elindító gondviselő. Amennyiben valaki “hiánypótlásra visszaküld” státuszt kap, akkor a kért dokumentumokat mielőbb küldje vissza, hogy “Tudomásul vett” státuszt kaphasson.

 

A rendszer használatával kapcsolatos kérdéseiket, kéréseiket az palffyzoltan@mail.lovassy.hu címre küldhetik.

A rendszer teljes felhasználói kézikönyve itt megtekinthető.

Share This