Oldal kiválasztása

Híres iskolapolgárok

1. Híres tanáraink

Iskolánk diákjainak képzésében, mindennapi életében sok híres tanár tevékenykedett.
A zárójelben lévő számok azt jelentik, hogy mettől meddig tanított a gimnáziumban.

Név Tevékenységi köre
Cettó Benedek történetíró (1757-1762)
Benyák Bernát filozófus, nyelvész, egyetemi tanár (1765-1767)
Révai Miklós nyelvész (1772-1773)
Hindy Mihály filológus, tankönyvíró (1844-1846)
Horváth Pius tankönyvíró, az 1848-as szabadságharc hős tábori papja (1844-1848)
Vajda Gyula történetíró, egyetemi tanár (1870-1871)
Pintér Kálmán irodalomtörténész (1874-1880)
Kőrösi Albin spanyol irodalomtörténész, műfordító (1883-1888)
Bolgár Mihály fizikus, a városi vízvezeték-rendszer első tervezője Veszprémben (1885-1895)
Laczkó Dezső tudós, geológus (1888-1920)
Petkó Zsigmond tanár, festőművész (1905-1940)
Perényi József irodalomtörténész (1908-1915)
Darnay (Dornyai) Béla hunismereti író (1912-1918)
dr. Ferenczy Zoltán matematikus, a magyar vitorlázórepülés úttörője (1920-1926)
Zsigmond Ános kultúrtörténész, útleíró (1924-1927)
dr. Rédl Rezső botanikus (1926-1942)
Hogyor József matematikus (1936-1942)
dr. Neuhauser Frigyes nyelvész, germanista (1937-1943)
dr. Előd István teológiai író, hittudós, a Bp. Piarista Hittudományi és Tanárképző Főiskola igazgatója (1940-1946)
Harmath István irodalomtörténész (1950-1964)
Horváth Géza polihisztor (1954-1983)

2. Híres diákjaink

1900 előtt végzett híres diákok 

Név Tevékenységi köre
Ányos Pál (1756-1784) költő
Ángyon Béla dr. (1849-1920) belgyógyász, egyetemi tanár
Bacsányi János (1763-1845) költő
Bán Aladár (1871-1960) irodalomtörténész, költő, műfordító
Bánóczi József (1849-1926) irodalomtörténész
Banwarth Sándor (1876-1930) gazdasági akadémiai igazgató
Bezerédy Viktor (1855-1913) államtitkár
Békefi Remig (1858-1924) zirci apát, egyetemi tanár, történetíró
Birkás Géza (1879-1951) egyetemi tanár, irodalomtörténész, szótár- és nyelvkönyvíró
Cholnoky Jenő (1870-1950) földrajztudós, földrajzi író, az MTA levelező tagja
Cholnoky Viktor (1868-1912) író
Csikász Imre (1884-1914) szobrász
Endrődi Sándor (1850-1920) költő
Eszterházy Jenő (1870-1928) államtitkár
Felletár Emil (1834-1917) fővegyész Tapolca
Halász Ignác (1855-1901) filológus, egyetemi tanár.
Hankóczy Jenő (1879-1939) feltaláló, mérnök.
Hegedüs László (1870-1911) festő
Hoffner József (1794-1841) orvos, egyetemi tanár
Horváth Cyrill (1865-1941) irodalomtörténész
Karácson Imre (1863-1911) történész, műfordító
Kisfaludy Árpád Béla (1847-1903) irodalomtörténész
Kolossváry József (1851-1925) veszprémi főispán
Kopácsy József (1775-1847) hercegprímás
Óvári Ferenc dr. (1858-1938) országgyűlési képviselő, politikus
Óvári Lipót (1823-1919) történész, író
Sauer Ignác (1801-1863) főorvos, egyetemi tanár
Sebestyén Gyula (1866-1946) néprajzi író, kutató
Simonyi Zsigmond (1853-1919) nyelvész, egyetemi tanár, a MTA tagja
Szigeti József (1822-1902) színész, író, a mta tagja
Sziklay János (1857-1945) író, újságíró
Szilasi Móric (1854-1905) nyelvész, egyetemi tanár
Szoldatits Ferenc (1820-1916) festő
Szomaházy István (1866-1925) író, újságíró
Tasner Antal (1808-1861) politikus, író, Széchenyi István titkára, az MTA levelező tagja
Töltényi Szaniszló (1795-1853) a bécsi katonaorvosi akadémia tanára
Török János (1809-1874) író, szerkesztő, mezőgazdász, az 1848-as szabadságharc alezredese
Vas Gereben (1823-1868) regényíró
Venczel Gusztáv (1812-1891) jogtörténész, egyetemi tanár
Vutkovich Sándor (1845-1905) irodalomtörténész, lapszerkesztő
Zichy Antal (1823-1898) színműíró
Zichy Mihály (1827-1906) festő

1900 után végzett híres diákok

Név Tevékenységi köre
Almássy György dr. Kossuth- és Állami-díjas mérnök-kutató, c. egyetemi
tanár (1937)
Bakos Miklós dr. a kémiai tudományok doktora, egyetemi tanára (1944)
Bálint László Kossuth-díjas feltaláló mérnök , Forrestal RD. USA.
(1937)
Belák Sándor dr. a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem volt rektora,
a MTA volt levelező tagja (1937)
Freund Tamás dr. Bolyai-díjas agykutató (1977)
Galambos János dr. matematikus, a Temple University Philadelphia professzora
USA (1958)
Hansági (Háber) Imre bányamérnök, feltaláló; a svédországi Luleai Műszaki
Egyetem ny. professzora (1934)
Kerényi György dr. zenetudós, Kodály és Bartók munkatársa a MTA népzenei
munkájában (1920)
Kiss Balázs Az 1996-os Atlantai Olimpia bajnoka kalapácsvetésben
(1990)
Lékai (Lung) László dr. bíboros, esztergomi érsek , Magyarország prímása
(1928)
Majer Antal dr. a mezőgazdaság és erdészet doktora, ny. egyetemi
tanár, (1940)
Mádl Antal dr. irodalomtörténész, ny. egyetemi tanár (1949)
Mádl Ferenc dr. a Magyar Köztársaság elnöke, az ELTE egyetemi
tanára (1951)
Pesovár Ferenc etnográfus, néprajzos muzeológus, a szfvári múzeum
tudományos főmunkatársa volt (1949)
Pesovár Ernõ dr. Kossuth díjas néptánckutató,
az MTA Zenetudományi Intézetének nyugdíjas
munkatársa (1945)
Schmidt Rudolf (Rezső) dr. a State University of New York at Albany – ny. professzora
(1937)
Szalay Mihály biológus, a Szarvasi Haltenyésztési Kutatóintézet
alapítója, egyetemi oktató (1938)
Szilágyi Gábor dr. egyetemi és főiskolai tanár , a Miskolci Nehézipari.
Egyetem volt rektor helyettese (1949)
Tekeres Miklós dr. orvosprofesszor, a POTE Anaesthesiológiai Intézetének
igazgatója (1954)
Várnagy (Wágner) László dr. ny. egyetemi tanár, az Állatorvostudományi. Egyetem
volt rektora (1938)
Zámbó István Liszt-díjas karnagy, érdemes művész, a Zeneművészeti
Főiskola tanára (1950)

3. Híres piarista tanárok

Réti Balázs által – az iskola alapításának 300 éves évforulójára – összeállított szakmai anyag:

Share This