Oldal kiválasztása

Írásbeli vizsga jelentkezési lapok – 2024/2025-ös tanévre

Kérjük válaszolj a következő kérdésre, hogy valóban a megfelelő jelentkezési lapot töltsd ki! Postai úton vagy személyesen csak akkor kell beküldeni a jelentkezési lapot, ha a szülő nem az ügyfélkapus beküldést választja!

Jelentkezel-e német nemzetiségi tagozatos osztályba?

Nem jelentkezem a német nemzetiségi tagozatos osztályba

Csak a központi írásbeli felvételi vizsgára kell bejelentkezni.

Amennyiben a szülőnek VAN ügyfélkapus hozzáférése, akkor kérjük itt töltse ki a jelentkezési lapot.

Amennyiben NINCS ügyfélkapus hozzáférése, akkor használja ezen állományok egyikét:

Letöltés pdf-ben. (Kézzel történő kitöltéshez)

Letöltés docx-ben. (Számítógépen történő kitöltéshez)

Igen jelentkezem és csak a német nemzetiségi tagozatos osztályba

Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha a tanuló sem a Lovassy László Gimnáziumban, sem más intézményben nem jelöl meg olyan képzést, melyhez a központi felvételi szükséges anyanyelvből.

1., Egyrészt a központi írásbeli felvételi vizsgára kell matematikából bejelentkezni.

Amennyiben a szülőnek VAN ügyfélkapus hozzáférése, akkor kérjük itt töltse ki a jelentkezési lapot.

Amennyiben NINCS ügyfélkapus hozzáférése, akkor használja ezen állományok egyikét:

Letöltés pdf-ben. (Kézzel történő kitöltéshez)

Letöltés docx-ben. (Számítógépen történő kitöltéshez)

2., Másrészt az intézményünk által összeállított német nyelvi írásbeli vizsgára kell bejelentkezni.

Ebben az esetben postai úton vagy személyesen kell beküldeni a jelentkezési lapot!

Letöltés pdf-ben. (Kézzel történő kitöltéshez)

Letöltés xlsx-ben. (Számítógépen történő kitöltéshez)

Igen jelentkezem a német nemzetiségi tagozatos osztályba és másik képzésre is.

Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha a tanuló a Lovassy László Gimnáziumban vagy más intézményben megjelöl olyan képzést, melyhez a központi felvételi szükséges anyanyelvből és matematikából és megjelöli a Lovassy László Gimnázium német nemzetiségi képzését.

1., Egyrészt a központi írásbeli felvételi vizsgára (mind az anyanyelvi mind pedig a matematika részére) kell bejelentkezni.

Amennyiben a szülőnek VAN ügyfélkapus hozzáférése, akkor kérjük itt töltse ki a jelentkezési lapot.

Amennyiben NINCS ügyfélkapus hozzáférése, akkor használja ezen állományok egyikét:

Letöltés pdf-ben. (Kézzel történő kitöltéshez)

Letöltés docx-ben. (Számítógépen történő kitöltéshez)

2., Másrészt az intézményünk által összeállított német nyelvi írásbeli vizsgára kell bejelentkezni.

Ebben az esetben postai úton vagy személyesen kell beküldeni a jelentkezési lapot!

Letöltés pdf-ben. (Kézzel történő kitöltéshez)

Letöltés xlsx-ben. (Számítógépen történő kitöltéshez)

FONTOS!!! Speciális vizsgakörülmény kizárólag a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 3. és 25. pontjában, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 7. § 5. és 1. pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű tanuló (SNI), illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) tanuló esetében kérelmezhető. Amennyiben a különleges bánásmódot igénylő tanuló speciális írásbeli vizsgakörülmények biztosítását igényli, úgy ezt a szülőnek írásban kérelmeznie kell – a központi írásbeli vizsga előtt – a vizsgát szervező intézmény igazgatójától. A szülő által írt kérelemhez a szakértői véleményt csatolni kell! A szülő kérelméről az adott intézmény igazgatója jogosult dönteni. A kérvényhez csatolni kell a szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve a nevelési tanácsadó szakértői véleményét, valamint a tanuló általános iskolájának az iskolai tanulmányok során a számonkéréssel kapcsolatos külön eljárási rendről szóló határozatát. Az intézmény igazgatója a tanuló általános iskolájának igazgatója valamint a szakmai munkaközösség-vezető véleményének figyelembe vételével dönt a felvételi eljárásban alkalmazható felmentésről, segédeszközökről, hosszabb felkészülési időről. A döntésről a jelentkezőt és gondviselőjét a felvételi vizsgák megkezdése előtt legalább 15 nappal értesíti.

Share This