Írásbeli vizsga jelentkezési lapok – 2021/2022-es tanévre

Kérjük válaszolj a következő kérdésre, hogy valóban a megfelelő jelentkezési lapot küldd be hozzánk!

Jelentkezel-e német nemzetiségi tagozatos osztályba?

Nem jelentkezem a német nemzetiségi tagozatos osztályba

Csak a központi írásbeli felvételi vizsgára kell bejelentkezni.

Letöltés pdf-ben. (Kézzel történő kitöltéshez)

Letöltés xlsx-ben. (Számítógépen történő kitöltéshez)

Igen jelentkezem és csak a német nemzetiségi tagozatos osztályba

Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha a tanuló sem a Lovassy László Gimnáziumban, sem más intézményben nem jelöl meg olyan képzést, melyhez a központi felvételi szükséges anyanyelvből és matematikából.

1., Egyrészt a központi írásbeli felvételi vizsgára kell matematikából bejelentkezni.

Letöltés pdf-ben. (Kézzel történő kitöltéshez)

Letöltés xlsx-ben. (Számítógépen történő kitöltéshez)

2., Másrészt az intézményünk által összeállított német nyelvi írásbeli vizsgára kell bejelentkezni.

Letöltés pdf-ben. (Kézzel történő kitöltéshez)

Letöltés xls-ben. (Számítógépen történő kitöltéshez)

Igen jelentkezem a német nemzetiségi tagozatos osztályba és másik képzésre is.

Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha a tanuló a Lovassy László Gimnáziumban vagy más intézményben megjelöl olyan képzést, melyhez a központi felvételi szükséges anyanyelvből és matematikából és megjelöli a Lovassy László Gimnázium német nemzetiségi képzését.

1., Egyrészt a központi írásbeli felvételi vizsgára (mind az anyanyelvi mind pedig a matematika részére) kell bejelentkezni.

Letöltés pdf-ben. (Kézzel történő kitöltéshez)

Letöltés xlsx-ben. (Számítógépen történő kitöltéshez)

2., Másrészt az intézményünk által összeállított német nyelvi írásbeli vizsgára kell bejelentkezni.

Letöltés pdf-ben. (Kézzel történő kitöltéshez)

Letöltés xls-ben. (Számítógépen történő kitöltéshez)

FONTOS!!! A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 51.§ (5) bekezdésének megfelelően az iskolánk az írásbeli és szóbeli vizsga megszervezésénél alkalmazkodik az SNI tanulók adottságaihoz. A sajátos helyzet figyelembevételére akkor van lehetőség, ha a tanuló törvényes képviselője az írásbeli vizsgára történő jelentkezéssel együtt benyújtja a felvételi vizsgával kapcsolatos kérését az iskola igazgatójához. A kérvényhez csatolni kell a szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve a nevelési tanácsadó szakértői véleményét, valamint a tanuló általános iskolájának az iskolai tanulmányok során a számonkéréssel kapcsolatos külön eljárási rendről szóló határozatát. Az intézmény igazgatója a tanuló általános iskolájának igazgatója valamint a szakmai munkaközösség-vezető véleményének figyelembe vételével dönt a felvételi eljárásban alkalmazható felmentésről, segédeszközökről, hosszabb felkészülési időről. A döntésről a jelentkezőt és gondviselőjét a felvételi vizsgák megkezdése előtt legalább 15 nappal értesíti.

Adatvédelmi tájékoztató a középfokú felvételi eljárás során kezelt személyes adatokról.

Share This