Közzétételi lista

Jelen különös közzétételi listának publikálására a 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet 24. § (1) bekezdése kötelezi intézményünket.

Közzétevő: Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium, 8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11.

Közzététel időpontja: 2019. október 1.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége:

Iskolai végzettség Szakképzettség
doktori fokozat Phd német nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos középiskolai tanár
doktori fokozat Phd történelem szakos tanár, földrajz szakos tanár
egyetem angol nyelv és irodalom szakos tanár, drámapedagógus, magyar nyelv és irodalom szakos tanár
egyetem angol nyelv és irodalom szakos tanár, katolikus hittanár
egyetem angol nyelv és irodalom szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár
egyetem angol nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles informatika szakos tanár
egyetem angol nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos tanár
egyetem angol szakos nyelvtanár
egyetem biológia szakos tanár, háztartásökonómia-életvitel szakos tanár, kémia szakos tanár
egyetem biológia szakos tanár, kémia szakos tanár
egyetem biológia szakos tanár, kémia szakos tanár, természetvédelmi szakmérnök,
egyetem ének-zenetanár, karvezető, okleveles ének-zene tanár, okleveles magyartanár
egyetem földrajz szakos tanár, földrajz szakos tanár, testnevelés szakos tanár
egyetem kémia szakos tanár, család- és gyermekvédelem pedagógiája szakirányú szakos pedagógus, fizika szakos tanár
egyetem könyvtáros, okleveles etika, ember- és társadalomismeret szakos tanár, történelem szakos tanár
egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár
egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár
egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles ember és társadalom muveltségterületi tanár, német nyelv és irodalom szakos tanár, orosz nyelv és irodalom szakos tanár
egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár, spanyol nyelv és irodalom szakos tanár
egyetem matematika szakos tanár, fizika szakos tanár
egyetem matematika szakos tanár, fizika szakos tanár
egyetem matematika szakos tanár, fizika szakos tanár
egyetem matematika szakos tanár, fizika szakos tanár
egyetem matematika szakos tanár, fizika szakos tanár
egyetem matematika szakos tanár, fizika szakos tanár
egyetem matematika szakos tanár, okleveles ábrázológeometria szakos tanár, fizika szakos tanár
egyetem matematika szakos tanár, okleveles ábrázológeometria szakos tanár, számítástechnika szakos tanár
egyetem matematika szakos tanár, programozó matematikus, okleveles informatika szakos tanár
egyetem matematika szakos tanár, számítástechnika szakos tanár
egyetem matematika szakos tanár, számítástechnika szakos tanár, fizika szakos tanár
egyetem matematika szakos tanár, számítástechnika szakos tanár, kémia szakos tanár
egyetem mozgókép- és médiakultúra pedagógus, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles művészettörténész,
egyetem művészeti rajz szakos középiskolai tanár, művészettörténet szakos középiskolai tanár, szerkesztő és ábrázoló geometria szakos középiskolai tanár
egyetem német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos tanár, ének-zenetanár, karvezető
egyetem német nyelv és irodalom szakos tanár, drámapedagógus, okleveles informatika szakos tanár
egyetem német nyelv és irodalom szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, orosz nyelv és irodalom szakos tanár
egyetem német nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles angoltanár
egyetem német nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles franciatanár, orosz nyelv és irodalom szakos tanár
egyetem német nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles pszichológus,
egyetem német nyelv és irodalom szakos tanár, orosz nyelv és irodalom szakos tanár
egyetem német nyelv és irodalom szakos tanár, orosz nyelv és irodalom szakos tanár
egyetem okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, német nyelv és irodalom szakos tanár
egyetem okleveles angoltanár, kémia szakos tanár
egyetem okleveles angoltanár, kémia szakos tanár
egyetem okleveles angoltanár, kémia szakos tanár
egyetem okleveles ember és társadalom műveltségterületi tanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles esztétika szakos bölcsész,
egyetem okleveles ember és társadalom műveltségterületi tanár, történelem szakos középiskolai tanár
egyetem okleveles informatika szakos tanár, fizika szakos tanár, matematika szakos tanár
egyetem okleveles matematika szakos tanár, okleveles ábrázológeometria szakos tanár, okleveles fizika szakos tanár
egyetem tantervfejlesztő tanár, orosz nyelv és irodalom szakos tanár, német nyelv és irodalom szakos tanár
egyetem technika szakos tanár, matematika szakos tanár, fizika szakos tanár
egyetem testnevelés szakos tanár
egyetem testnevelés szakos tanár
egyetem testnevelés szakos tanár
egyetem testnevelés szakos tanár
egyetem történelem szakos középiskolai tanár, német nyelv és irodalom szakos tanár
egyetem történelem szakos középiskolai tanár, okleveles ember és társadalom műveltségterületi tanár, német nyelv és irodalom szakos tanár, orosz szakos tanár
egyetem történelem szakos középiskolai tanár, társadalom- és állampolgári ismeret szakirányú szakos tanár, földrajz szakos tanár
egyetem történelem szakos tanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles ember és társadalom műveltségterületi tanár
egyetem angol nyelv és irodalom szakos tanár, francia nyelv és irodalom szakos tanár
főiskola német szakos nyelvtanár

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége:

Iskolai végzettség Szakképzettség Feladatkör
szakközépiskola általános vegyész laboráns
gimnázium gimnáziumi érettségi laboráns
gimnázium számítástechnikai szoftverüzemeltető rendszergazda
gimnázium gimnáziumi érettségi iskolatitkár
gimnázium társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó iskolatitkár

3. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredménye:

2018. évi kompetenciamérés – 10. osztály

2018. évi kompetenciamérés – Telephelyi jelentés

2018. évi kompetenciamérés – Intézményi jelentés

2017. évi kompetenciamérés – 10. osztály

2017. évi kompetenciamérés – Telephelyi jelentés

2017. évi kompetenciamérés – Intézményi jelentés

2016. évi kompetenciamérés – 10. osztály

2016. évi kompetenciamérés – Telephelyi jelentés

2016. évi kompetenciamérés – Intézményi jelentés

2015. évi kompetenciamérés – 10. osztály

2015. évi kompetenciamérés – Telephelyi jelentés

2015. évi kompetenciamérés – Intézményi jelentés

2014. évi kompetenciamérés – 10. osztály

2014. évi kompetenciamérés – Telephelyi jelentés

2014. évi kompetenciamérés – Intézményi jelentés

2013. évi kompetenciamérés – 10. osztály

2013. évi kompetenciamérés – Telephelyi jelentés

2013. évi kompetenciamérés – Intézményi jelentés

2012. évi kompetenciamérés – 10. osztály

2012. évi kompetenciamérés – Telephelyi jelentés

2012. évi kompetenciamérés – Intézményi jelentés

2011. évi kompetenciamérés – 10. osztály

2011. évi kompetenciamérés – Telephelyi jelentés

2011. évi kompetenciamérés – Intézményi jelentés

2010. évi kompetenciamérés – 10. osztály

2010. évi kompetenciamérés – Telephelyi jelentés

2010. évi kompetenciamérés – Intézményi jelentés

2009. évi kompetenciamérés – 10. osztály

2009. évi kompetenciamérés – Telephelyi jelentés

2009. évi kompetenciamérés – Intézményi jelentés

2008. évi kompetenciamérés – 10. osztály

2007. évi kompetenciamérés – 10. osztály – szövegértés

2007. évi kompetenciamérés – 10. osztály – matematika

2006. évi kompetenciamérés – 10. osztály – szövegértés

2006. évi kompetenciamérés – 10. osztály – matematika

2006. évi kompetenciamérés – 8. osztály – szövegértés

2006. évi kompetenciamérés – 8. osztály – matematika

4. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

Év Évismétlő tanulók száma
2019. 1 fő
2018. 2 fő
2017. 2 fő
2016. 1 fő
2015. 1 fő
2014. 1 fő
2013. 2 fő
2012. 5 fő
2011. 6 fő
2010. 2 fő
2009. 0 fő
2008. 1 fő
2007. 2 fő

5. Az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve:

2006

4,53

6. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

A tanórán kívüli kínálatunkról a Pedagógiai Program 3.3 pontja nyilatkozik, mely ide kattintva olvasható el.

A tanórán kívüli kínálatunk szervezésének módját pedig a Házirend 14-es pontja határozza meg, mely itt olvasható.

7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai:

Az iskolai dolgozatok iratásának, kijavításának rendjét az iskolai Házirend 8. Az iskola működési rendje pontja szabályozza, mely itt olvasható.

Iskolánk külön nem szabályozza a hétvégi házi feladatokat.

8. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

Az osztályozóvizsgák tantárgyi, évfolyamonkénti követelményeit az iskola Tantárgyi programjai tartalmazzák, melyek ide kattintva érhetők el, míg a lebonyolítás rendjét és az értékelés szabályait a Tanulmányok alatti vizsgák részei és értékelése dokumentum (a Pedagógiai Program melléklete) tartalmazza, mely itt olvasható.

9. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

Az iskolai osztályok számáról, típusáról és az egyes osztályokban tanulókról információ megtalálható a Iskolapolgárok menü Osztálynévsorok almenüjében, avagy ide kattintva.

10. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:

Az iskola által meghirdetett képzési formákról a Felvételi menü Képzési formáink almenüjében, avagy ide kattintva olvashat információkat.

11. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Az iskolánkba csak felvételi vizsgával lehet bekerülni, melynek részleteit a Felvételi menü A felvételi vizsgáról almenüjében, avagy ide kattintva olvashatja el. Beiratkozás a felvétel nyert diákoknak 2020. június 23-án (kedden) lesz 8.00-11.00 és 13.00-16.00 között az iskolában.

12. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények:

A díjak meghatározásakor a 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet III. fejezetében rögzítettek szerint és a fenntartó utasításai szerint járunk el.

13. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és azok ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, azoknak ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:

Nincs tudomásunk ilyen nyilvános megállapításokról.

14. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának a rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, mely itt olvasható.

Az iskola aktuális rendezvénynaptára megtalálható Az iskola jelene menü Rendezvénynaptár almenüjében, avagy ide kattintva.

15. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai:

Nincs tudomásunk ilyen nyilvános megállapításokról.

16. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program:

Az iskola aktuális Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje és Pedagógiai Programja megtalálható az Az iskola jelene menü Dokumentumok almenüjében, melyek innen is megnyithatók.

Share This