Képzési formáink – a 2020/2021-es tanévre

2020/2021-es tanévben a Lovassy László Gimnáziumban a következő tanulmányi területek kerülnek meghirdetésre: 

1. Matematika emelt szintű képzés nyelvi előkészítő évvel – 0001-es kódszám

0001

Ezt a képzési formát azoknak a diákoknak ajánljuk, akik fokozottan érdeklődnek a matematika iránt, és magas szinten kívánnak ezzel a tárggyal foglalkozni.

Mit kell tudni a képzésről?

52 éve van a Lovassy Gimnáziumban speciális matematika képzés. Ebbe az osztályba mindig csak felvételi vizsgával lehetett bekerülni. A tagozatról szinte mindenki első lépésben jut be egyetemre, főiskolára és nem csak a matematika felvételi esetén. A matematika, fizika tanári, matematikus, fizikus, műszaki és közgazdasági, pénzügyi pályára készülőknek javasolható, hogy ebbe az osztályba jelentkezzenek. A továbbtanulásra való felkészítés minden irányban biztosított (pl.: orvostudományi egyetemekre is).
A nyelvi előkészítő évben a diákok magas óraszámban tanulják az idegen nyelveket és az informatikát. A biztos alapok megszerzésével lehetővé válik az első idegen nyelv emelt szintű elsajátítása. Diákjaink nagy számban szereznek két nyelvvizsgát, melyek közül az egyik felsőfokú. A második idegen nyelv a német, angol, francia, spanyol és orosz nyelvek közül választható. A diákok csoportokba sorolását a második idegen nyelv esetén az intézményi lehetőségek figyelembevételével tesszük meg.
Az erre a képzésre jelentkező diákoknak a központi anyanyelvi és matematika felvételi feladatsort kell megírniuk.
A 2020/2021-es tanévben 32 tanuló felvételét tervezzük.

Mik az óraszámok a képzés során?
9/Ny 9. 10. 11. 12.
Osztályfőnöki 1 1 1 1 1
Magyar nyelv és irodalom 1 4 4 4 4
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 3 3
Matematika 3 5 5 7 7
Fizika 2 2 2
Informatika 4 1 1
Kémia 2 2
Biológia – egészségtan 2 2 2
Vizuális kultúra 1 1
Ének-zene 1 1
Földrajz 2 2
Testnevelés és sport 5 5 5 5 5
1. idegen nyelv 10 5 5 3 3
2. idegen nyelv 8 3 3 3 3
Dráma és tánc 1
Etika 1
Művészetek – Vizuális kultúra 1* 1
Művészetek – Ének-zene 1* 1
Művészetek – Mozgóképkultúra és médiaismeret 1
Életvitel és gyakorlat 1
Fakultáció 2 2
Alap nélküli fakultáció 2
Összesen 31+1 35 36 35 35

* 11. évfolyamon a Művészetek – Vizuális kultúra és a Művészetek – Ének-zene tantárgyak közül a diák az egyiket tanulja.

Bővebben intézményünk oktatási struktúrájáról az iskola Pedagógiai Programjában olvashat, melyet ide kattintva érhet el.

2. Német nemzetiségi képzés nyelvi előkészítő évvel – 0002-es kódszám

0002

Ezt a képzési formát azoknak a diákoknak ajánljuk, akik fokozottan érdeklődnek a német nyelv iránt, és magas szinten kívánnak ezzel a nyelvvel és a nyelvet beszélő népek kultúrájával foglalkozni.

Mit kell tudni a képzésről?

A tagozat létrehozását a Magyarországi Németek Szövetsége kezdeményezte. Azok a diákok is bátran jelentkezhetnek erre a tagozatra, akik nem nemzetiségi tagozatú általános iskolában végzik tanulmányaikat, nem nemzetiségi származásúak, de szeretnének kiemelkedő szinten megismerkedni az EU legerősebb gazdaságú országának nyelvével, és a felvételi szintnek megfelelő német nyelvismerettel rendelkeznek. A német nyelv mellett német irodalmat is tanulnak a diákok, amely kötelező érettségi tantárgy, német nyelven tanulják a történelmet, a földrajzot, az etikát, az ének-zenét, a népismeretet valamint a dráma és táncot is. Az itt tanulók megismerik a magyarországi német nemzetiség szokásait, kultúráját, amire a nemzetiségi énekkar is kiváló alkalmat nyújt. 
Minden segítséget megadunk, hogy a tanulók kijussanak német nyelvterületre. Ehhez ösztöndíjak is lehetőséget biztosítanak.
Szinte minden jelentkező sikeresen szerepel a DSD-vizsgán, amely nyelvi felvételi mentességet biztosít német egyetemeken. A tanulók továbbtanulási lehetősége minden irányban biztosított.
A nyelvi előkészítő évben a diákok magas óraszámban tanulják az idegen nyelveket és az informatikát. A biztos alapok megszerzésével lehetővé válik a német nyelv emelt szintű elsajátítása. Diákjaink nagy számban szereznek két nyelvvizsgát, melyek közül az egyik (általában a német) felsőfokú. A második idegen nyelv az angol, francia, spanyol és orosz nyelvek közül választható. A diákok csoportokba sorolását a második idegen nyelv esetén az intézményi lehetőségek figyelembevételével tesszük meg.
Az erre a képzésre jelentkező diákoknak a központi matematika felvételi feladatsort, valamint az iskola által összeállított német nyelvi felvételi feladatsort kell megírniuk és német nyelvből szóbeli vizsgát kell tenniük.
A 2020/2021-es tanévben 30 tanuló felvételét tervezzük.

Mik az óraszámok a képzés során?
9/Ny 9. 10. 11. 12.
Osztályfőnöki 1 1 N 1 N 1 N 1 N
Magyar nyelv és irodalom 1 4 4 4 4
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 N 2 N 3 N 3 N
Matematika 2 4 4 3 3
Fizika 2 2 2
Informatika 4 1 1
Kémia 2 2
Biológia – egészségtan 2 2 2
Vizuális kultúra 1 1
Ének-zene 1 N 1 N
Földrajz 2 N 2 N
Testnevelés és sport 5 5 5 5 5
Német nyelv és irodalom 10 5 N 5 N 5 N 5 N
Német nemzetiségi népismeret 1 N 1 N 1 N 1 N
2. idegen nyelv 8 3 3 3 3
Dráma és tánc 1 N
Etika 1 N
Művészetek – Vizuális kultúra 1
Művészetek – Ének-zene 1 N 1 N
Művészetek – Mozgóképkultúra és médiaismeret 1
Életvitel és gyakorlat 1
Tanulásmódszertan 1
Fakultáció 4 (N) 4 (N)
Alap nélküli fakultáció 2
Összesen 31+1 35 36 36 36
N: német nyelven oktatott

Bővebben intézményünk oktatási struktúrájáról az iskola Pedagógiai Programjában olvashat, melyet ide kattintva érhet el.

3. Kiemelt angol nyelvi képzés nyelvi előkészítővel – 0003-as kódszám

0003

Ezt a képzési formát azoknak a diákoknak ajánljuk, akik fokozottan érdeklődnek az angol nyelv iránt, és magas szinten kívánnak ezzel a nyelvvel foglalkozni.

Mit kell tudni a képzésről?

Ez a képzési forma is nyelvi előkészítő évvel indul, azzal a megkötéssel, hogy az ide jelentkező diákok első idegen nyelve az angol nyelv lesz. Az angol nyelv mellett megismertetjük a tanulókkal az adott nyelvterület történelmi és kulturális értékeit is.
Ezen a képzési formánkon is lehetőség nyílik arra – a biztos nyelvismeret megszerzése mellett -, hogy bármelyik felsőfokú oktatási intézménybe való bejutáshoz eredményesen készüljenek fel tanulóink.
A nyelvi előkészítő évben a diákok magas óraszámban tanulják az idegen nyelveket és az informatikát. A biztos alapok megszerzésével lehetővé válik az angol nyelv emelt szintű elsajátítása. Diákjaink nagy számban szereznek két nyelvvizsgát, melyek közül az egyik (általában az angol) felsőfokú. A második idegen nyelv a német, francia, spanyol és orosz nyelvek közül választható. A diákok csoportokba sorolását a második idegen nyelv esetén az intézményi lehetőségek figyelembevételével tesszük meg.
Az erre a képzésre jelentkező diákoknak a központi anyanyelvi és matematika felvételi feladatsort kell megírniuk és angol nyelvből szóbeli vizsgát kell tenniük.
A 2020/2021-es tanévben 16 tanuló felvételét tervezzük.

Mik az óraszámok a képzés során?
9/Ny 9. 10. 11. 12.
Osztályfőnöki 1 1 1 1 1
Magyar nyelv és irodalom 1 4 4 4 4
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 3 3
Matematika 2 4 4 3 3
Fizika 2 2 2
Informatika 4 2 1
Kémia 2 2
Biológia – egészségtan 2 2 2
Vizuális kultúra 1 1
Ének-zene 1 1
Földrajz 2 2
Testnevelés és sport 5 5 5 5 5
Angol nyelv 10 5 6 5 5
2. idegen nyelv 8 3 3 3 3
Dráma és tánc 1
Etika 1
Művészetek – Vizuális kultúra 1* 1
Művészetek – Ének-zene 1* 1
Művészetek – Mozgóképkultúra és médiaismeret 1
Életvitel és gyakorlat 1
Tanulásmódszertan 1
Fakultáció 4 4
Alap nélküli fakultáció 2
Összesen 31+1 35 36 35 35

* 11. évfolyamon a Művészetek – Vizuális kultúra és a Művészetek – Ének-zene tantárgyak közül a diák az egyiket tanulja.

Bővebben intézményünk oktatási struktúrájáról az iskola Pedagógiai Programjában olvashat, melyet ide kattintva érhet el.

4. Informatika emelt szintű képzés nyelvi előkészítő évvel – 0004-es kódszám

0004

Ezt a képzési formát azoknak a diákoknak ajánljuk, akik fokozottan érdeklődnek az informatika iránt, és magas szinten kívánnak ezzel és a hozzá kapcsolódó tudományterülettel foglalkozni.

Mit kell tudni a képzésről?

Az informatika specializáció célja, hogy az érdeklődő, és elsősorban műszaki vagy gazdasági pályákhoz vonzódó fiatalokat felkészítse az informatika szakszerű alkalmazására, kortársaikkal szemben ezen a téren előnyt biztosítva számukra.
Informatikából elsajátítják a hardver és a programozás alapjait, megismerik az elterjedt operációs rendszereket, hálózatokat és az alapvető alkalmazói programok használatát. Ehhez az iskola a legkorszerűbb technikai feltételeket biztosítja.
Tanulóink évek óta kiemelkedő eredményeket érnek el az informatika versenyeken, és a végzett diákok ma kivétel nélkül valamelyik felsőoktatási intézményben tanulnak – nagy számban informatika vagy programozó matematikus szakon.
A képzésre járó diákok informatikából közép- és emelt szintű érettségi vizsgát tehetnek. A továbbtanulás elősegítése érdekében külön csoportban, illetve 11. és 12. évfolyamon magasabb óraszámban tanulják a matematikát.
A nyelvi előkészítő évben a diákok magas óraszámban tanulják az idegen nyelveket és az informatikát. A biztos alapok megszerzésével lehetővé válik az első idegen nyelv emelt szintű elsajátítása. Diákjaink nagy számban szereznek két nyelvvizsgát, melyek közül az egyik felsőfokú. A második idegen nyelv a német, angol, francia, spanyol és orosz nyelvek közül választható. A diákok csoportokba sorolását a második idegen nyelv esetén az intézményi lehetőségek figyelembevételével tesszük meg.
Az erre a képzésre jelentkező diákoknak a központi anyanyelvi és matematika felvételi feladatsort kell megírniuk.
A 2020/2021-es tanévben 30 tanuló felvételét tervezzük.

Mik az óraszámok a képzés során?
9/Ny 9. 10. 11. 12.
Osztályfőnöki 1 1 1 1 1
Magyar nyelv és irodalom 1 4 4 4 4
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 3 3
Matematika 3 3 3 5 5
Fizika 2 2 2
Informatika 4 3 3 2 4
Kémia 2 2
Biológia – egészségtan 2 2 2
Vizuális kultúra 1 1
Ének-zene 1 1
Földrajz 2 2
Testnevelés és sport 5 5 5 5 5
1. idegen nyelv 10 5 5 3 3
2. idegen nyelv 8 3 3 3 3
Dráma és tánc 1
Etika 1
Művészetek – Vizuális kultúra 1* 1
Művészetek – Ének-zene 1* 1
Művészetek – Mozgóképkultúra és médiaismeret 1
Életvitel és gyakorlat 1
Fakultáció 2 2
Összesen 31+1 35 36 35 35

* 11. évfolyamon a Művészetek – Vizuális kultúra és a Művészetek – Ének-zene tantárgyak közül a diák az egyiket tanulja.

Bővebben intézményünk oktatási struktúrájáról az iskola Pedagógiai Programjában olvashat, melyet ide kattintva érhet el.

5. Általános gimnáziumi képzés – 0005-ös kódszám

0005

Ezt a képzési formát azoknak a diákoknak ajánljuk, akik az általános iskolai tanulmányaik végére még nem rendelkeznek határozott elképzeléssel a választott specializáció tekintetében.

Mit kell tudni a képzésről?

Erre a képzési formára azon diákok jelentkezését várjuk, akik az általános iskolai tanulmányaik végére még nem rendelkeznek határozott elképzeléssel a választott specializáció tekintetében. 
A nyelvi előkészítő évben a diákok magas óraszámban tanulják az idegen nyelveket és az informatikát. A biztos alapok megszerzésével lehetővé válik az első idegen nyelv emelt szintű elsajátítása. A második idegen nyelv a német, angol, francia, spanyol és orosz nyelvek közül választható. A diákok csoportokba sorolását a második idegen nyelv esetén az intézményi lehetőségek figyelembevételével tesszük meg. 
A nyelvi előkészítő évet követően, az általános gimnáziumi kerettantervi tananyagra építetten folytatják tanulmányaikat. 
A diákoknak lehetőségük van a 11. és 12. évfolyamon a fakultációválasztással élve az emelt szintű érettségire felkészülni legalább két tantárgyból. 
Az erre a képzésre jelentkező diákoknak a központi anyanyelvi és matematika felvételi feladatsort kell megírniuk. 
Erre a képzési formánkra a 2020/2021-es tanévben 16 tanuló felvételét tervezzük.

Mik az óraszámok a képzés során?
9/Ny 9. 10. 11. 12.
Osztályfőnöki 1 1 1 1 1
Magyar nyelv és irodalom 1 4 4 4 4
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 3 3
Matematika 2 4 4 3 3
Fizika 2 2 2
Informatika 4 2 1
Kémia 2 2
Biológia – egészségtan 2 2 2
Vizuális kultúra 1 1
Ének-zene 1 1
Földrajz 2 2
Testnevelés és sport 5 5 5 5 5
1. idegen nyelv 10 5 5 3 3
2. idegen nyelv 8 3 3 3 3
Dráma és tánc 1
Etika 1
Művészetek – Vizuális kultúra 1* 1
Művészetek – Ének-zene 1* 1
Művészetek – Mozgóképkultúra és médiaismeret 1
Életvitel és gyakorlat 1
Tanulásmódszertan 1
Fakultáció 4 4
Alap nélküli fakultáció 2
Összesen 31+1 35 35 33 33

* 11. évfolyamon a Művészetek – Vizuális kultúra és a Művészetek – Ének-zene tantárgyak közül a diák az egyiket tanulja.

Bővebben intézményünk oktatási struktúrájáról az iskola Pedagógiai Programjában olvashat, melyet ide kattintva érhet el.

Share This