Oldal kiválasztása

Képzési formáink – a 2024/2025-ös tanévre

2024/2025-ös tanévben a Lovassy László Gimnáziumban a következő tanulmányi területek kerülnek meghirdetésre: 

1. Matematika emelt szintű képzés nyelvi előkészítő évvel – 0001-es kódszám

0001

Ezt a képzési formát azoknak a diákoknak ajánljuk, akik fokozottan érdeklődnek a matematika iránt, és magas szinten kívánnak ezzel a tárggyal foglalkozni.

Mit kell tudni a képzésről?

55 éve van a Lovassy Gimnáziumban speciális matematika képzés. Ebbe az osztályba mindig csak felvételi vizsgával lehetett bekerülni. A tagozatról szinte mindenki első lépésben jut be egyetemre, főiskolára és nem csak a matematika felvételi esetén. A matematika, fizika tanári, matematikus, fizikus, műszaki és közgazdasági, pénzügyi pályára készülőknek javasolható, hogy ebbe az osztályba jelentkezzenek. A továbbtanulásra való felkészítés minden irányban biztosított (pl.: orvostudományi egyetemekre is).
A nyelvi előkészítő évben a diákok magas óraszámban tanulják az idegen nyelveket és a digitális kultúrát. A biztos alapok megszerzésével lehetővé válik az első idegen nyelv emelt szintű elsajátítása. Diákjaink nagy számban szereznek két nyelvvizsgát, melyek közül az egyik felsőfokú. A második idegen nyelv a német, angol, francia, és spanyol nyelvek közül választható. A diákok csoportokba sorolását a második idegen nyelv esetén az intézményi lehetőségek figyelembevételével tesszük meg.
Az erre a képzésre jelentkező diákoknak a központi anyanyelvi és matematika felvételi feladatsort kell megírniuk.
A 2023/2024-es tanévben 32 tanuló felvételét tervezzük.

Mik az óraszámok a képzés során?
9/Ny 9. 10. 11. 12.
Osztályfőnöki 1 1 1 1 1
Magyar nyelv és irodalom 1 3 4 5 4
Történelem 2 2 3 3
Állampolgári ismeretek 1
Matematika 4 5 5 7 7
Fizika 2 3
Digitális kultúra 3 2 1 2
Kémia 1 2
Biológia 3 2
Vizuális kultúra 1 1
Ének-zene 1 1
Földrajz 2 1
Természettudomány 2*
Testnevelés 5 5 5 5 5
1. idegen nyelv 10 4 4 3 3
2. idegen nyelv 8 3 3 4 4
Művészetek 1
Mozgóképkultúra és médiaismeret 1
Választandó órakeret (fakultáció) 2*
Összesen 32 35 35 33 29
Választható órakeret (fakultáció) 2 5
Maximális óraszám 32 35 35 35 34

2* órák közül az egyiket kell választani (természettudományos fakultáció vagy természettudomány).

Bővebben intézményünk oktatási struktúrájáról az iskola Pedagógiai Programjában olvashat, melyet ide kattintva érhet el.

2. Német nemzetiségi képzés nyelvi előkészítő évvel – 0002-es kódszám

0002

Ezt a képzési formát azoknak a diákoknak ajánljuk, akik fokozottan érdeklődnek a német nyelv iránt, és magas szinten kívánnak ezzel a nyelvvel és a nyelvet beszélő népek kultúrájával foglalkozni.

Mit kell tudni a képzésről?

A tagozat létrehozását a Magyarországi Németek Szövetsége kezdeményezte. Azok a diákok is bátran jelentkezhetnek erre a tagozatra, akik nem nemzetiségi tagozatú általános iskolában végzik tanulmányaikat, nem nemzetiségi származásúak, de szeretnének kiemelkedő szinten megismerkedni az EU legerősebb gazdaságú országának nyelvével, és a felvételi szintnek megfelelő német nyelvismerettel rendelkeznek. A német nyelv mellett német irodalmat is tanulnak a diákok, amely kötelező érettségi tantárgy, német nyelven tanulják a történelmet, a földrajzot, az ének-zenét valamint a népismeretet is. Az itt tanulók megismerik a magyarországi német nemzetiség szokásait, kultúráját, amire a nemzetiségi énekkar is kiváló alkalmat nyújt. 
Minden segítséget megadunk, hogy a tanulók kijussanak német nyelvterületre. Ehhez ösztöndíjak is lehetőséget biztosítanak.
Szinte minden jelentkező sikeresen szerepel a DSD-vizsgán, amely nyelvi felvételi mentességet biztosít német egyetemeken. A tanulók továbbtanulási lehetősége minden irányban biztosított.
A nyelvi előkészítő évben a diákok magas óraszámban tanulják az idegen nyelveket és a digitális kultúrát. A biztos alapok megszerzésével lehetővé válik a német nyelv emelt szintű elsajátítása. Diákjaink nagy számban szereznek két nyelvvizsgát, melyek közül az egyik (általában a német) felsőfokú. A második idegen nyelvként az angol nyelvet tanulják.
Az erre a képzésre jelentkező diákoknak a központi matematika felvételi feladatsort, valamint az iskola által összeállított német nyelvi felvételi feladatsort kell megírniuk és német nyelvből szóbeli vizsgát kell tenniük.
A 2023/2024-es tanévben 30 tanuló felvételét tervezzük.

Mik az óraszámok a képzés során?
9/Ny 9. 10. 11. 12.
Osztályfőnöki 1 1 (N) 1 (N) 1 (N) 1 (N)
Magyar nyelv és irodalom 1 3 4 5 4
Történelem 2 (N) 2 (N) 3 (N) 3 (N)
Állampolgári ismeretek 1 (N)
Matematika 3 3 3 3 4
Fizika 2 3
Digitális kultúra 3 2 1 2
Kémia 1 2
Biológia 3 2
Vizuális kultúra 1 1
Ének-zene 1 (N) 1 (N)
Földrajz 2 (N) 1 (N)
Természettudomány 2*
Testnevelés 5 5 5 5 5
Német nyelv és irodalom 10 5 (N) 5 (N) 5 (N) 5 (N)
Angol nyelv 8 3 3 3 3
Heimatkunde 1 (N) 1 (N) 1 (N) 1 (N)
Művészetek – ének-zene 1 (N)
Mozgóképkultúra és médiaismeret 1
Tanulásmódszer 1
Választandó órakeret (fakultáció) 2* 1
Összesen 32 35 35 31 29
Választható órakeret (fakultáció) 4 6
Maximális óraszám 32 35 35 35 35

2* órák közül az egyiket kell választani (természettudományos fakultáció vagy természettudomány).
(N): német nyelven tanított tantárgy

Bővebben intézményünk oktatási struktúrájáról az iskola Pedagógiai Programjában olvashat, melyet ide kattintva érhet el.

3. Kiemelt angol nyelvi képzés nyelvi előkészítővel – 0003-as kódszám

0003

Ezt a képzési formát azoknak a diákoknak ajánljuk, akik fokozottan érdeklődnek az angol nyelv iránt, és magas szinten kívánnak ezzel a nyelvvel foglalkozni.

Mit kell tudni a képzésről?

Ez a képzési forma is nyelvi előkészítő évvel indul, azzal a megkötéssel, hogy az ide jelentkező diákok első idegen nyelve az angol nyelv lesz. Az angol nyelv mellett megismertetjük a tanulókkal az adott nyelvterület történelmi és kulturális értékeit is.
Ezen a képzési formánkon is lehetőség nyílik arra – a biztos nyelvismeret megszerzése mellett -, hogy bármelyik felsőfokú oktatási intézménybe való bejutáshoz eredményesen készüljenek fel tanulóink.
A nyelvi előkészítő évben a diákok magas óraszámban tanulják az idegen nyelveket és a digitális kultúrát. A biztos alapok megszerzésével lehetővé válik az angol nyelv emelt szintű elsajátítása. Diákjaink nagy számban szereznek két nyelvvizsgát, melyek közül az egyik (általában az angol) felsőfokú. A második idegen nyelv a német, francia és spanyol nyelvek közül választható. A diákok csoportokba sorolását a második idegen nyelv esetén az intézményi lehetőségek figyelembevételével tesszük meg.
Az erre a képzésre jelentkező diákoknak a központi anyanyelvi és matematika felvételi feladatsort kell megírniuk és angol nyelvből szóbeli vizsgát kell tenniük.
A 2023/2024-es tanévben 16 tanuló felvételét tervezzük.

Mik az óraszámok a képzés során?
9/Ny 9. 10. 11. 12.
Osztályfőnöki 1 1 1 1 1
Magyar nyelv és irodalom 1 3 4 5 4
Történelem 2 2 3 3
Állampolgári ismeretek 1
Matematika 3 3 3 3 4
Fizika 2 3
Digitális kultúra 3 2 1 2
Kémia 1 2
Biológia 3 2
Vizuális kultúra 1 1
Ének-zene 1 1
Földrajz 2 1
Természettudomány 2*
Testnevelés 5 5 5 5 5
Angol nyelv 10 5 5 5 5
2. idegen nyelv 8 3 3 4 4
Művészetek 1
Mozgóképkultúra és médiaismeret 1
Tanulásmódszertan 1
Választandó órakeret (fakultáció) 2* 1
Összesen 32 34 34 31 29
Választható órakeret (fakultáció) 4 6
Maximális óraszám 32 34 34 35 35

2* órák közül az egyiket kell választani (természettudományos fakultáció vagy természettudomány).

Bővebben intézményünk oktatási struktúrájáról az iskola Pedagógiai Programjában olvashat, melyet ide kattintva érhet el.

4. Informatika emelt szintű képzés nyelvi előkészítő évvel – 0004-es kódszám

0004

Ezt a képzési formát azoknak a diákoknak ajánljuk, akik fokozottan érdeklődnek az informatika iránt, és magas szinten kívánnak ezzel és a hozzá kapcsolódó tudományterülettel foglalkozni.

Mit kell tudni a képzésről?

Az informatika specializáció célja, hogy az érdeklődő, és elsősorban műszaki vagy gazdasági pályákhoz vonzódó fiatalokat felkészítse az informatika szakszerű alkalmazására, kortársaikkal szemben ezen a téren előnyt biztosítva számukra.
Informatikából elsajátítják a hardver és a programozás alapjait, megismerik az elterjedt operációs rendszereket, hálózatokat és az alapvető alkalmazói programok használatát. Ehhez az iskola a legkorszerűbb technikai feltételeket biztosítja.
Tanulóink évek óta kiemelkedő eredményeket érnek el az informatika versenyeken, és a végzett diákok ma kivétel nélkül valamelyik felsőoktatási intézményben tanulnak – nagy számban informatika vagy programozó matematikus szakon.
A képzésre járó diákok digitális kultúrából közép- és emelt szintű érettségi vizsgát tehetnek. A továbbtanulás elősegítése érdekében külön csoportban, illetve 11. és 12. évfolyamon magasabb óraszámban tanulják a matematikát.
A nyelvi előkészítő évben a diákok magas óraszámban tanulják az idegen nyelveket és az informatikát. A biztos alapok megszerzésével lehetővé válik az első idegen nyelv emelt szintű elsajátítása. Diákjaink nagy számban szereznek két nyelvvizsgát, melyek közül az egyik felsőfokú. A második idegen nyelv a német, angol, francia és spanyol nyelvek közül választható. A diákok csoportokba sorolását a második idegen nyelv esetén az intézményi lehetőségek figyelembevételével tesszük meg.
Az erre a képzésre jelentkező diákoknak a központi anyanyelvi és matematika felvételi feladatsort kell megírniuk.
A 2023/2024-es tanévben 30 tanuló felvételét tervezzük.

Mik az óraszámok a képzés során?
9/Ny 9. 10. 11. 12.
Osztályfőnöki 1 1 1 1 1
Magyar nyelv és irodalom 1 3 4 5 4
Történelem 2 2 3 3
Állampolgári ismeretek 1
Matematika 4 3 3 5 6
Fizika 2 3
Digitális kultúra 3 4 2 4 3
Kémia 1 2
Biológia 3 2
Vizuális kultúra 1 1
Ének-zene 1 1
Földrajz 2 1
Természettudomány 2*
Testnevelés 5 5 5 5 5
1. idegen nyelv 10 4 4 3 3
2. idegen nyelv 8 3 3 4 4
Művészetek 1
Mozgóképkultúra és médiaismeret 1
Választandó órakeret (fakultáció) 2*
Összesen 32 35 35 33 31
Választható órakeret (fakultáció) 2 4
Maximális óraszám 32 35 35 35 35

2* órák közül az egyiket kell választani (természettudományos fakultáció vagy természettudomány).

Bővebben intézményünk oktatási struktúrájáról az iskola Pedagógiai Programjában olvashat, melyet ide kattintva érhet el.

5. Általános gimnáziumi képzés – 0005-ös kódszám

0005

Ezt a képzési formát azoknak a diákoknak ajánljuk, akik az általános iskolai tanulmányaik végére még nem rendelkeznek határozott elképzeléssel a választott specializáció tekintetében.

Mit kell tudni a képzésről?

Erre a képzési formára azon diákok jelentkezését várjuk, akik az általános iskolai tanulmányaik végére még nem rendelkeznek határozott elképzeléssel a választott specializáció tekintetében. 
A nyelvi előkészítő évben a diákok magas óraszámban tanulják az idegen nyelveket és a digitális kultúrát. A biztos alapok megszerzésével lehetővé válik az első idegen nyelv emelt szintű elsajátítása. A második idegen nyelv a német, angol, francia és spanyol nyelvek közül választható. A diákok csoportokba sorolását a második idegen nyelv esetén az intézményi lehetőségek figyelembevételével tesszük meg. 
A nyelvi előkészítő évet követően, az általános gimnáziumi kerettantervi tananyagra építetten folytatják tanulmányaikat. 
A diákoknak lehetőségük van a 11. és 12. évfolyamon a fakultációválasztással élve az emelt szintű érettségire felkészülni legalább két tantárgyból. 
Az erre a képzésre jelentkező diákoknak a központi anyanyelvi és matematika felvételi feladatsort kell megírniuk. 
Erre a képzési formánkra a 2023/2024-es tanévben 16 tanuló felvételét tervezzük.

Mik az óraszámok a képzés során?
9/Ny 9. 10. 11. 12.
Osztályfőnöki 1 1 1 1 1
Magyar nyelv és irodalom 1 3 4 5 4
Történelem 2 2 3 3
Állampolgári ismeretek 1
Matematika 3 3 3 3 4
Fizika 2 3
Digitális kultúra 3 2 1 2
Kémia 1 2
Biológia 3 2
Vizuális kultúra 1 1
Ének-zene 1 1
Földrajz 2 1
Természettudomány 2*
Testnevelés 5 5 5 5 5
1. idegen nyelv 10 4 4 3 3
2. idegen nyelv 8 3 3 4 4
Művészetek 1
Mozgóképkultúra és médiaismeret 1
Tanulásmódszertan 1
Választandó órakeret (fakultáció) 2+2* 3
Összesen 32 33 33 31 29
Választható órakeret (fakultáció) 4 6
Maximális óraszám 32 34 34 35 35

2* órák közül az egyiket kell választani (természettudományos fakultáció vagy természettudomány).

Bővebben intézményünk oktatási struktúrájáról az iskola Pedagógiai Programjában olvashat, melyet ide kattintva érhet el.

Share This