Ifjúságvédelem az iskolában

Ifjúságvédelmi felelős

Bereginé Simon Ágnes

Bereginé Simon Ágnes

ifjúságvédelmi felelős

Az ifjúságvédelmi felelős feladatai

 • Közreműködik a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.

 • A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, szükség esetén a támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtása érdekében.

 • Az iskola nevelési programjában, az egészségnevelési, ennek részeként kábítószer-ellenes program kidolgozásában segít, végrehajtását figyelemmel kíséri; szükség esetén intézkedés megtételét kezdeményezi az iskola igazgatójánál, tájékoztatást nyújt a tanulók, a szülők és a pedagógusok részére.

 • „Szülői körök” szervezése.

Kedves lovassys diák! Amivel hozzám fordulhatsz:

A/ Tanulási hatékonyság növelése:

 • Különféle tanulási módszerek megismerése, elsajátítása, egyéni stratégiák kialakítása.

 • Tanulásból és a mindennapokból adódó stressz, lámpaláz felismerése és megszüntetése.

 • Hosszú/rövidtávú memória fejlesztése.

 • Hiperaktivitás, halogatás, figyelemzavar csökkentése.

B/ Veszélyeztetettség, bántalmazás:

 • Testi- lelki bántalmazás, sérelem esetén.
 • Anyagi, vagy más okból keletkező veszélyeztetettséggel kapcsolatos problémák.
 • Függőségek észlelése.

C/ Tanulásmódszertannal, illetve az iskola nevelési programjához kapcsolódóan egészségnevelési témákban tájékoztatás/ foglalkozás tartása a tanulók, a szülők és a pedagógusok részére.

D/ Szülői körrel kapcsolatos kérdések, javaslatok. (Szülői körök ideje és témái a rendezvénynaptárban található.)

Ha úgy gondolod, hogy ezekhez hasonló vagy más gondjaidat szívesen megosztanád velem, fordulj hozzám bizalommal. A személyes tanácsadás mindig négyszemközt zajlik, titoktartás mellett.

Kedves Szülő!

Amennyiben úgy érzi, hogy szívesen beszélgetne velem gyermeke kapcsán, úgy kérem, forduljon hozzám bizalommal!

Személyes tanácsadás diákoknak: (előzetes időpont egyeztetés szükséges)
Szerda 3. óra, valamint előzetes egyeztetés szerinti más időpontban. 

Telefon: 06-88/566-360

Bemutatkozás

Történelem- földrajz- társadalom- és állampolgári ismeretek szakos középiskolai tanár vagyok. 
Pedagógusi és gyermekvédelmi munkaköröm ellátásához kapcsolódóan több végzettséggel is rendelkezem: (a legfontosabbak) tanulásmódszertan, “Mozgásterápia a tanulási, tanítási nehézségek oldására”, “Technikák a tanulással, tanítással kapcsolatos pszichés gátlások oldására” , „A kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása” tanfolyamok, valamint kineziológia (One Brain).
Főképp a tanulási motiváció, a hatékonyság növelése, tanulásból származó stresszhelyzetek oldása érdekel. 
Ifjúságvédelmi tevékenységem másik fontos céljának tartom, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok iskolai és társadalmi beilleszkedését segítsem, kapcsolatot tartsak az iskola és a segítő hálózat tagjai között.

Szociális segítő

Máthé Zsanett

Máthé Zsanett

szociális segítő

A szociális segítőként a feladataim

 • Iskolai szociális segítőként azoknak a személyeknek, ill. családoknak tudok segítséget nyújtani, akik valamilyen problémával találják szemben magukat, akiknek valamilyen elakadásuk következett be az életükben.
 • Információt nyújtok az elérhető szolgáltatásokról, (szociális, pedagógiai, pszichés) jogokról, a szociális rendszer működéséről.
 • Szükség esetén tájékoztatást nyújtok a szociális ellátásokról és intézményekről, ill. közvetítő szerepet vállalok az adott szakemberhez, ill. intézményhez történő eljutásban.
 • A tanulók számára az egyéni tanácsadás mellett prevenciós jelleggel, élménypedagógiai módszerekkel (különböző témakörökben) csoportfoglalkozást tartunk a kollégáimmal.

Kedves lovassys diák! Miben is tudok segíteni?

 • Szívesen beszélgetek Veled, ha úgy érzed, hogy jó lenne valakivel megosztani a benned lévő érzéseket, gondolatokat, kérdéseket.
 • Keress nyugodtan, ha konfliktushelyzetbe kerültél az iskolatársaddal, és éppen nem találsz megoldást a helyzetre, vagy segítségre van szükséged az oktatásban való beilleszkedésben, az akadályozó tényezők feltárásában és megoldásában.

Ha úgy gondolod, hogy ezekhez hasonló vagy más gondjaidat szívesen megosztanád velem, fordulj hozzám bizalommal. A személyes tanácsadás mindig négyszemközt zajlik, titoktartás mellett.

Személyes tanácsadás diákoknak: 
csütörtöki napokon 15h-17h között a földszinten az orvosi szoba mellett

E-mail cím: mate.zsanettiskolai@gmail.com

Share This