Oldal kiválasztása

Ifjúságvédelem az iskolában

Ifjúságvédelmi felelős

Bereginé Simon Ágnes

Bereginé Simon Ágnes

ifjúságvédelmi felelős

Az ifjúságvédelmi felelős feladatai

 • Közreműködik a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.

 • A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, szükség esetén a támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtása érdekében.

 • Az iskola nevelési programjában, az egészségnevelési, ennek részeként kábítószer-ellenes program kidolgozásában segít, végrehajtását figyelemmel kíséri; szükség esetén intézkedés megtételét kezdeményezi az iskola igazgatójánál, tájékoztatást nyújt a tanulók, a szülők és a pedagógusok részére.

 • „Szülői körök” szervezése.

Kedves lovassys diák! Amivel hozzám fordulhatsz:

A/ Tanulási hatékonyság növelése:

 • Különféle tanulási módszerek megismerése, elsajátítása, egyéni stratégiák kialakítása.

 • Tanulásból és a mindennapokból adódó stressz, lámpaláz felismerése és megszüntetése.

 • Hosszú/rövidtávú memória fejlesztése.

 • Hiperaktivitás, halogatás, figyelemzavar csökkentése.

B/ Veszélyeztetettség, bántalmazás:

 • Testi- lelki bántalmazás, sérelem esetén.
 • Anyagi, vagy más okból keletkező veszélyeztetettséggel kapcsolatos problémák.
 • Függőségek észlelése.

C/ Tanulásmódszertannal, illetve az iskola nevelési programjához kapcsolódóan egészségnevelési témákban tájékoztatás/ foglalkozás tartása a tanulók, a szülők és a pedagógusok részére.

D/ Szülői körrel kapcsolatos kérdések, javaslatok. (Szülői körök ideje és témái a rendezvénynaptárban található.)

Ha úgy gondolod, hogy ezekhez hasonló vagy más gondjaidat szívesen megosztanád velem, fordulj hozzám bizalommal. A személyes tanácsadás mindig négyszemközt zajlik, titoktartás mellett.

Kedves Szülő!

Amennyiben úgy érzi, hogy szívesen beszélgetne velem gyermeke kapcsán, úgy kérem, forduljon hozzám bizalommal!

Személyes tanácsadás diákoknak: (előzetes időpont egyeztetés szükséges)
Kedd 4. óra, valamint előzetes egyeztetés szerinti más időpontban. 

Telefon: 06-88/566-360

Bemutatkozás

Történelem- földrajz- társadalom- és állampolgári ismeretek szakos középiskolai tanár vagyok. 
Pedagógusi és gyermekvédelmi munkaköröm ellátásához kapcsolódóan több végzettséggel is rendelkezem: (a legfontosabbak) tanulásmódszertan, „Mozgásterápia a tanulási, tanítási nehézségek oldására”, „Technikák a tanulással, tanítással kapcsolatos pszichés gátlások oldására” , „A kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása” tanfolyamok, valamint kineziológia (One Brain).
Főképp a tanulási motiváció, a hatékonyság növelése, tanulásból származó stresszhelyzetek oldása érdekel. 
Ifjúságvédelmi tevékenységem másik fontos céljának tartom, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok iskolai és társadalmi beilleszkedését segítsem, kapcsolatot tartsak az iskola és a segítő hálózat tagjai között.

Szociális segítő

Máté Zsanett

Máté Zsanett

szociális segítő

Bemutatkozás

Máté Zsanett vagyok, a Lovassy László Gimnázium iskolai szociális segítője. Végzettségem szerint szociálpedagógus vagyok. A jelenlegi munkámat megelőzően tíz évig családgondozóként tevékenykedtem a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézményben. Ebben a munkakörben nehéz élethelyzetbe került családoknak nyújtottam segítséget.

Eddigi tapasztalataim alapján úgy gondolom, hogy a másokra való odafigyelésre, értő figyelemre egyre nagyobb szükségük van az embereknek. Meggyőződésem, hogy egy jól irányított segítő beszélgetés „csodákra” képes, ami komoly alapot szolgáltat egy adott probléma feltárásában, ill. a megoldáshoz vezető úthoz.  Örömmel tölt el, ha a segítő folyamat során sikerül megoldást találni egy adott problémára.

Az iskolai szociális segítő tevékenységről röviden:

Az iskolai szociális segítő olyan felsőfokú szociális végzettséggel rendelkező szakember, aki a szociális munka eszközeivel dolgozik. Munkája három szintéren (egyéni, csoportos, közösségi) valósul meg.  Az egyéni színtéren segítő beszélgetés keretében segíti a hozzá forduló diákokat, szülőket, ill. pedagógusokat, segítve ezáltal az adott intézményben zajló nevelő-oktató munkát. Csoportos munkaforma keretében, többnyire élménypedagógiai módszerekkel különböző témakörű csoportfoglalkozásokat tart. Közösségi színtéren pedig igyekszik részt venni az intézmény közösségi életében.  Jelzőrendszeri tagként kiemelt figyelemmel kíséri a veszélyeztetett helyzetben lévő diákokat, ill. családokat.

Kedves Lovassys diák!

Pár példát felsorolva az alábbiakban felsorolt problémákkal kereshetsz meg:

 • Ha úgy érzed, hogy jó lenne megosztani valakivel a benned lévő érzéseket, gondolatokat, kérdéseket,
 • Ha úgy érzed, hogy nem találsz megoldást egy problémádra,
 • Ha netán konfliktushelyzetbe kerültél egy diáktársaddal, vagy tanároddal, és nem látod a megoldást,
 • Ha beilleszkedési, vagy az ismerkedés terén jelentkező problémáid vannak,
 • Ha esetleg családi dolgaidban lenne szükséged segítségre,
 • Ha olyan veszteség ért, amiben úgy érzed nem kaptál támaszt, segítséget.

És most néhány példa arra, hogy hogyan és milyen formában tudok a segítségedre lenni:

 • Ha felkeresel, akkor zavartalan körülmények között meghallgatlak, és együtt átgondolva megbeszéljük a lehetséges utakat a problémád megoldására. Akár több alkalmat is szánhatunk arra, hogy beszéljünk arról, ami nyomaszt, problémát okoz számodra.
 • Lehet, hogy az említett néhány alkalom elég lesz ahhoz, hogy meglásd a lehetőséget a nehézséged megoldására, és megtaláld a kérdéseidre a válaszokat. Ha ez még sem lenne elegendő, akkor segítek abban, hogy kit kereshetsz fel, ki az a segítő szakember, szolgáltatás vagy más fórum, ami megfelelő lesz a számodra (pszichológus, mentálhigiénés szakember, önsegítő csoport stb.)

Szeretettel várlak!

Telefonos elérhetőség: 06-20 / 406- 0671

Elektronikus levélcím: mate.zsanettiskolai@gmail.com

Személyes találkozásra időpont egyeztetés: telefonon, vagy e-mailben

Tisztelt Szülő!

Szülőként magam is tudom, hogy mennyi nehézséggel kell megküzdenünk addig, amíg elengedhetjük  gyermekünk kezét. Saját eddigi életemből és szakmai munkámból adódóan azt is tudom, hogy sok esetben mennyire nehéz segítséget kérni, problémával egy idegen embert felkeresni. Az életünk elakadásait nem mindenkivel vagyunk képesek megosztani.

A családokkal folytatott segítő munkám során mindig is fontos volt számomra, hogy a felmerülő problémákat bizalommal kezeljem, és olyan megoldást keressünk együtt a hozzám fordulókkal, ami számukra is elfogadható.

Kérem, hogy Önök is forduljanak hozzám bizalommal, és keressenek fel a megadott elérhetőségeim valamelyikén, ha úgy érzik, hogy a gyermekükkel, családi életükkel kapcsolatban valamilyen kérdésben elakadtak, ill. ha nem látnak kiutat a problémájuk megoldásában.

Share This