Ifjúságvédelmi felelős

Bereginé Simon Ágnes

Bereginé Simon Ágnes

ifjúságvédelmi felelős

Az ifjúságvédelmi felelős feladatai

  • Közreműködik a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.

  • A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, szükség esetén a támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtása érdekében.

  • Az iskola nevelési programjában, az egészségnevelési, ennek részeként kábítószer-ellenes program kidolgozásában segít, végrehajtását figyelemmel kíséri; szükség esetén intézkedés megtételét kezdeményezi az iskola igazgatójánál, tájékoztatást nyújt a tanulók, a szülők és a pedagógusok részére.

Kedves lovassys diák! Amivel hozzám fordulhatsz:

A/ Tanulási hatékonyság növelése:

  • Különféle tanulási módszerek megismerése, elsajátítása, egyéni stratégiák kialakítása.

  • Tanulásból és a mindennapokból adódó stressz, lámpaláz felismerése és megszüntetése.

  • Hosszú/rövidtávú memória fejlesztése.

  • Hiperaktivitás, halogatás, figyelemzavar csökkentése.

B/ Veszélyeztetettség, bántalmazás esete:

  • Bántalmazás, sérelem ért.

  • Anyagi problémák, vagy más okból keletkező veszélyeztetettséggel kapcsolatos esetekben.

  • Függőségek észlelése környezetedben.

Ha úgy gondolod, hogy ezekhez hasonló vagy más gondjaidat szívesen megosztanád velem, fordulj hozzám bizalommal. A személyes tanácsadás mindig négyszemközt zajlik, titoktartás mellett.

Kedves Szülő!

Amennyiben úgy érzi, hogy szívesen beszélgetne velem gyermeke kapcsán, úgy kérem, forduljon hozzám bizalommal!

Személyes tanácsadás diákoknak: (előzetes időpont egyeztetés szükséges)
Hétfő 2. óra, valamint előzetes egyeztetés szerinti más időpontban. 

Telefon: 06-88/566-360

Bemutatkozás

Történelem- földrajz- társadalom- és állampolgári ismeretek szakos középiskolai tanár vagyok. 
Pedagógusi és gyermekvédelmi munkaköröm ellátásához kapcsolódóan több végzettséggel is rendelkezem: (a legfontosabbak) tanulásmódszertan, “Mozgásterápia a tanulási, tanítási nehézségek oldására”, “Technikák a tanulással, tanítással kapcsolatos pszichés gátlások oldására” , „A kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása” tanfolyamok, valamint kineziológia (One Brain).
Főképp a tanulási motiváció, a hatékonyság növelése, tanulásból származó stresszhelyzetek oldása érdekel. 
Ifjúságvédelmi tevékenységem másik fontos céljának tartom, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok iskolai és társadalmi beilleszkedését segítsem, kapcsolatot tartsak az iskola és a segítő hálózat tagjai között.

Share This