Oldal kiválasztása

Középiskolai Oratóriumkórus – Veszprém

A kezdet

A középiskolai énekkarok műsorválasztási lehetőségei többnyire az a capella kórusirodalom bemutatására korlátozódnak. Ritkán adódik alkalom arra, hogy gimnáziumi kórus nagyszabású oratórikus művet énekeljen. 
1995 őszén Tóth Zsuzsanna, a Vetési Albert Gimnázium kórusának karnagya felhívással fordult Veszprém középiskolás kórusaihoz: egyesítsük a város valamennyi énekelni szerető középiskolását egy koncertre, tanuljuk meg és adjuk elő a nagy barokk mester, Antonio Vivaldi: Gloria című 12 tételes művét! A kezdeményezést a Brusznyai Árpád Alapítvány karolta fel.
Az 1996. évi bemutató aktualitását a Brusznyai-díjak átadása adta. Brusznyai Árpád a veszprémi Lovassy László Gimnázium kiemelkedő tanáregyénisége volt, ’56-os mártír. Emlékére minden év januárjában egy arra érdemes veszprémi tanár és egy diák kapja meg az elismerő kitüntetést. A kitüntetések átadása után a díszhangversenyen 300 tagú egyesített diákkórus, a Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola zenekara kiegészülve a méltán elismert Mendelssohn Kamarazenekar tagjaival és neves veszprémi szólisták előadásában felcsendült Vivaldi népszerű műve Zámbó István Liszt-díjas karnagy vezényletével.

A hagyomány folytatódik

Az alkalminak indult próbálkozás hatalmas sikert aratott mind a közönség, mind az előadó diákok körében. A következő években a felhívást kiterjesztettük azokra a középiskolákra, szakiskolákra is, ahol sohasem működött kórus, vagy (különböző okok miatt) sajnos megszűnt az énekkar, de énekelni szerető tanulók szerencsére maradtak. Így legalább évente egyszer azok a középiskolások is maradandó zenei élményhez juthatnak, akiknek a szervezett kóruséneklés öröme egyébként kimaradna az életéből.
Az előadandó darabot a középiskolai kórusok karnagyai közös megegyezéssel választják ki, igazodva az együttes speciális adottságaihoz, de ragaszkodva az élményt adó minőséghez. A karmester személyét is igyekszünk úgy kiválasztani, hogy a próbák hangulata, a közös munka maradandó élményt nyújtson a diákok számára.
A művek tanulmányozása már szeptember végén megkezdődik, először „kórus-kereteken belül”. Ilyenkor a működő énekkarok próbái nyitottak más (kórus nélküli) iskolákból érkező diákok számára is. Hagyományosan november végén van az első közös próba. Ezen az egész napos szombati próbán egy-egy kórusvezető irányításával külön szólamonként ismerkednek a gyerekek a darabbal. Decemberben újabb egész napos szólampróba és kórus összpróba következik korrepetitorral, január első hetében pedig intenzív kórustábor készíti elő az általában január második szombatjára eső bemutatót. (Brusznyai Árpád 1958. január 9-én halt hősi halált) A kórustábor rendkívüli erőfeszítést igényel minden résztvevőtől, hiszen a délelőtti iskolai elfoglaltság után minden délután 4-5 órás zenekaros összpróbák következnek.

Az eddig bemutatott művek

1997.  Mozart: Ave verum corpus
Mozart: Latin Litánia
vezényel: Párkai István Liszt-díjas karnagy
 
1998.  Antonio Vivaldi: Beatus vir
vezényel: Gillay András
 
1999.  Charpentier: Te Deum
vezényel: Keselyák Gergely
 
2000.  Franz Schubert: G-dúr mise
vezényel: Andorka Róbert
 
2001.  Henry Purcell: Come ye Sons of Art
Mozart: Regina caeli
vezényel: Roy Wales
 
2002.  Mozart: C-dúr Koronázási mise
vezényel: Roy Wales
 
2003.  Vivaldi: Magnificat
vezényel: Zámbó István
 
2004.  Beethoven: C-dúr mise
vezényel: Gary Schneider
 
2005.  Pergolesi: Laudate pueri (112. zsoltár)
vezényel: Szabó Sipos Máté
 
2006.  Mozart: C-dúr Credo-mise
vezényel: Antal Mátyás
 
2007.  Mozart: Missa solemnis (C-dúr)
vezényel: Záborszky Kálmán
 
2008.  Vivaldi: Gloria
vezényel: Kováts Péter
 
2009.  Dvorak: Te Deum
vezényel: Kováts Péter
 
2010.  Haydn: Missa Sancti Nicolai
vezényel: Kováts Péter
 
2011.  Antonio Vivaldi: Dixit Dominus (RV 595)
vezényel: Kováts Péter
 
2012.  Bizet: Te Deum
vezényel: Kováts Péter
 
2013.  Mendelssohn: Lauda Sion
vezényel: Kováts Péter
 
2014.  Antonio Vivaldi: Dixit Dominus (RV 594)
vezényel: Kováts Péter
 
2015.  Mozart: Missa Brevis (KV 194) 
vezényel: Kováts Péter
 
2016.  John Rutter: Gloria
vezényel: Kováts Péter
 
2017.  S. Bach: Jesus bleibet meine Freude (korál)
G.F. Händel: The King shall rejoice (koronázási anthem) 

vezényel: Kováts Péter
 
2018.  Schubert: B-dúr mise 
vezényel: Kováts Péter
 
2019.  Felix Mendelssohn-Bartoldy: 42. zsoltár 
vezényel: Kováts Péter
   
2020. J.S. Bach: Ruht wohl (János passió – zárókórus) 
Pergolesi: Confitebor tibi
vezényel: Kováts Péter
 
2023. Antonio Vivaldi: Gloria
vezényel: Csillag Béni (Hollandia)

A Középiskolai Oratóriumkórus létrehozásának célja

Veszprém városa méltán híres kóruskultúrájáról. Két kiemelkedő, nemzetközi szinten is elismert kórusának – Veszprém Város Vegyeskarának és a Liszt Ferenc Kórustársaságnak – a mai ifjúsági kórusok nevelik az utánpótlást. Sajnálatos módon az utóbbi 10-15 évben mind az általános iskolákban, mind a középiskolákban jelentősen csökkent a működő énekkarok száma. Az énekórák számának drasztikus csökkentése, és az iskolák ellehetetlenítő anyagi korlátai miatt már csak néhány megszállott kolléga lelkesedése és lelkesítése tartja a lelket a 20 éve még virágzó kóruskultúrában. 
Ezért tartottuk és tartjuk különösen fontosnak, hogy (ha nem is a szokásos iskolai kórus-keretek között) minél több, az igényes klasszikus zene iránt még fogékony fiatalt vonjunk be egy nagyszabású, lelkesítő, ösztönző zenei élménybe.
Célunk szélesíteni a kóruséneklés, énekkari koncertek, az amatőr kórusmozgalom táborát, erősíteni társadalmi presztízsét. A próbák és az előadás zenei és kulturális ismeretterjesztő funkciója révén mind az előadó fiatalok, mind a hallgatóság ízlését formálja, fejleszti, oly módon, hogy a teljesen laikus számára is érthető, élvezhető üzeneteket közvetít. 
A megismerés – elfogadás – megszeretés hármasságával ez az együttes és maga a koncert a kulturális tolerancia terepe.

A Középiskolai Oratóriumkórus tagjai

A kórus gerincét a négy működő középiskolai kórus tagsága alkotja. (Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola énekkara, Lovassy László Gimnázium énekkara, Vetési Albert Gimnázium énekkara és a Csermák Antal Zeneiskola ifjúsági kórusa) Hozzájuk csatlakoznak azoknak a középiskoláknak a diákjai, ahol énekórák és lelkes kollégák ugyan vannak, de önálló énekkarral nem rendelkeznek. (Ipari Szakközépiskola és Gimnázium, Táncsics Szakközépiskola és Szakiskola, Közgazdasági Szakközépiskola) Kezdettől fogva lelkes „Brusznyaisok” a Simonyi Zsigmond Általános Iskola ének-zene tagozatának kórusából azok a hetedikes és nyolcadikos énekesek, akiket karnagyuk, Mike Veronika méltónak tart arra, hogy a „nagyok” között énekeljenek. Ők a leglelkesebbek, sokan középiskolás korukban is visszatérnek. 
A kórushangzás stabilitásához jelentősen hozzájárulnak azok a lelkes felnőttek, akik évek óta csatlakoznak a felhíváshoz. Ők egyrészt a részvevő iskolák énekelni szerető tanárai (nekik is szól a meghívás), másrészt a felnőtt kórusok egykori „Brusznyaisai”. Így a kórus létszáma általában 250-300 fõ.

A zenekar tagjai

A zenekar vázát két együttes alkotja: A Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola hangszereseiből alakult Auer Szimfonikusok és a Mendelssohn Kamarazenekar. Ha az előadandó darab megkívánja, kisegítő hangszereseket (általában fúvósokat) is hívunk.

Share This