Oldal kiválasztása

Kedves Érettségizők!

Az alábbi információk, kérések azt a célt szolgálják, hogy az írásbeli érettségik alatt, a saját, a diáktársaitok, a tanáraitok és az iskola minden dolgozója egészségének védelme érdekében a járványhelyzetnek megfelelő kötelező, elvárt viselkedést mindannyian tartsátok be.

Tudjuk, hogy az elvárások betartása, a védőeszközök használata okoz kényelmetlenséget, de szeretnénk, ha az egészség védelme kiemelt figyelmet kapna.

Nagyon fontos, hogy együttműködően, további feszültséget nem keltve tudjuk lebonyolítani ezt a különleges eljárásrendben megtartott érettségit.

Az írásbeli érettségik esetében a jelen helyzetben eltekintünk a matrózblúz illetve az öltöny és nyakkendő viselésétől.

A lenti információk a Lovassy László Gimnázium épületében megtartott írásbeli érettségikre vonatkoznak. A más helyszínen megtartott emelt szintű vizsgák esetében a KH megszabhat ettől eltérő elvárásokat.

Belépés az iskola épületébe – helyek elfoglalása a tantermekben

 • Az iskola épületébe történő beléptetést négy bejáraton keresztül terveztük meg. A beléptetés helyét minden napra vonatkozóan, külön közöljük (melléklet). Az április 26-i héten mindenki kap egyéni behívót a vizsgákra, amely a tantermek beosztását személyre szabottan tartalmazza. Kérem, úgy érkezzetek a vizsgára, hogy tudjátok a tanteremszámot, a kijelölt bejáratot, és oda menjetek a beléptetéshez.
 • Az érettségiző diákoknak a vizsga megkezdése előtt legkésőbb 30 perccel el kell foglalni a helyüket a vizsgateremben. Így kérjük, mindenki legkésőbb 40 perccel a vizsga megkezdése előtt érjen az iskola számára kijelölt bejáratához/kijáratához.
 • A belépés előtt az utcán is ügyeljetek a távolságtartásra.
 • A beléptetést koordináló kollégáktól  tudtok információkat kérni a helyszínen, de ezt a tájékoztató elolvasásával csökkentsétek minimálisra. (A tájékoztatót, a teremszámot, bejáratot érdemes a telefonotokra lementeni.)
 • Aki igényli, a bejáratoknál minden vizsganapon kaphat egy-egy egyszer használatos maszkot. A vizsgák megkezdéséig a maszk viselése kötelező.
 • Az épületben a mellékhelyiségekben és a tantermekben kézfertőtlenítő folyadékot/gélt helyezünk el. Fokozottan ügyelünk a mindennapi fertőtlenítő takarításra.
 • Az intézmény által biztosított védőeszközökön, fertőtlenítőkön kívül saját védőeszközök is használhatók.
 • A belépés után mindenkinek a legrövidebb úton a számára kijelölt tanterembe kell mennie, ott a helyét elfoglalnia. Kérjük, a kijelölt tantermet a vizsga kezdetéig csak a mellékhelyiség használatának idejére hagyjátok el.
 • A 1,5 méteres távolságot az épületen belüli mozgás során, a WC-re várakozás közben is tartsátok be.
 • A folyosói diákszekrények nem lesznek használhatók, azokat zárva tartjuk, jelenleg üresek, a bennük hagyott holmik az írásbelik alatt nem vihetők el. A magatokkal hozott felszereléseket, táskákat a vizsgatermekbe be kell vinni.

Dolgozatok átvétele, írása, leadása

 • A tantermekben az előre kijelölt helyeket foglaljátok el. Az asztalra készítsétek ki a vizsga ideje alatt szükséges, használható felszereléseket (íróeszközök, függvénytábla, számológép, vonalzó stb.) ételt, italt.
 • Az írásbeli kezdete előtt a mobiltelefonokat kapcsoljátok ki (ténylegesen) és a táskátokban helyezzétek el.
 • A táskákat a vizsga megkezdése előtt a pad mellé kívülre helyezzétek el.
 • A dolgozatírással, az érettségi menetével kapcsolatos információkat a magyar nyelv és irodalom vizsga előtt mindenkinek elhelyezzük előzetesen az asztalára, azt legyen szíves elolvasni, a vizsga végén magával vinni.
 • Az írásbeli dolgozatokat mindenki maszkban vegye át az ügyelőtanártól.
 • A dolgozatírás alatt a maszk viselését ajánljuk.
 • Amennyiben a teremben lévő, az iskola által biztosított helyesírási szótárt (magyar nyelv és irodalom, történelem, német nyelv és irodalom) használni kívánjátok, akkor azt kesztyűben vegyétek el (ezt biztosítjuk a tantermekben), és abban is használjátok, tegyétek vissza.
 • A történelem középszintű érettségi vizsgán az atlaszokat a termekben előre elhelyezzük a tanulói asztalokra, kérjük, azokat használjátok. A vizsga végén hagyjátok az asztalokon.
 • A nyelvi érettségik esetén kérjük, a hallott szöveg értése előtti 15 perces szünetben is maradjatok a tanteremben, a mellékhelyiség használatát kivéve.
 • Ügyeljetek arra, hogy minden az írásbeli megoldásához szükséges eszköz rendelkezésetekre álljon, egymástól semmilyen eszközt nem kérhettek (nemcsak a járvány miatt), erre most fokozottan kell ügyelni.
 • Az írásbelik alatt az étkezésre és ivásra van lehetőség. Kérjük, ezt a jelen helyzetben minimálisra igyekezzetek csökkenteni. Az asztalokat minden vizsganap előtt fertőtlenítjük, így azon előzetesen csomagolva nyilván elhelyezhetők.
 • A több részből álló dolgozatok esetében az egyes részekhez tartozó megoldásokat a borítékba helyezzétek el, hagyjátok az asztalon. Ugyanezt tegyétek a dolgozatírás befejezése után is.

Mellékhelyiségek használata

 • A mellékhelyiségeket beosztjuk a beléptetésnek és az írásbeli tantermek elhelyezkedésének megfelelően. A beosztást a beléptetés beosztásával együtt nyilvánosságra hozzuk minden vizsganapra vonatkozóan.
 • Egy-egy mellékhelyiséget (női illetve férfimosdó, mozgáskorlátozott mosdó) egyszerre csak egy diák használhatja. A férfi WC-kben is kérjük, hogy a fülkéket használjátok. A WC-ket, azok kilincseit a használat után a takarítók fertőtlenítővel letörlik. Ahhoz, hogy tudják, melyiket kell letörölniük, kérjük, az általatok használt fülke ajtaját a használat után hagyjátok nyitva.
 • Kérjük, a mellékhelyiségeket a vizsga előtt, közben és utána is maszkban keressétek fel. Használjátok a kézfertőtlenítő folyadékokat.

Vizsga befejezése, távozás az iskolából

 • Amikor az írásbeli vizsgát befejeztétek, akkor nézzétek át a dolgozatot. Ellenőrizzétek alaposan, hogy a feladatlap minden oldalára, általatok használt pótlapra felírtátok-e a neveteket (középszint), illetve az azonosító kódot (emelt szint). Minden esetben jelöljétek, hogy tisztázatról, vagy piszkozatról van szó. Az üresen maradt részeket húzzátok ki. Amelyik vizsgánál arra szükség van (pl. matematika, történelem), ne feledkezzetek meg a nem választott/választott feladat megjelöléséről. Tüntessétek fel a dolgozat elején lévő táblázatban, hány tisztázati és piszkozati pótlapot használtatok.
 • Az így átnézett dolgozatot tegyétek a borítékba, azt ne zárjátok le. Jelezzétek az ügyelő tanárnak, ha végeztetek. Ő a dolgozatot átveszi, átnézi. Ha rendben találja, akkor el kell hagynotok a vizsgatermet. Minden felszerelést (az iskola által biztosítotton kívül) vigyetek magatokkal.
 • A vizsgaterem elhagyásakor a terem ajtajánál lévő első padon elhelyezett jegyzőkönyvet a vizsgadolgozat leadásáról mindenkinek a saját tollával alá kell írnia.
 • Amíg a dolgozatok ellenőrzése zajlik, addig annak, akire nem került sor a helyén kell maradnia. Tudjuk, hogy nem könnyű, de kérjük, ekkor se beszélgessetek egymással. Ezzel megkönnyítitek az ügyelő tanár dolgát, gyorsítjátok a dolgozatok beszedését.
 • A dolgozatírás utáni WC használat esetében legyetek tekintettel azokra, akik még írják a dolgozatukat.
 • Az iskola épületét azon a kijáraton hagyjátok el, ahol a vizsgára bejöttetek. Az épület elhagyása után is feltétlenül tartsátok be a járványügyi előírásokat.
 • Tudjuk, hogy a vizsgák után a megoldások, eredmények megbeszélése, egyeztetése mindenkit izgat, de ezt ne személyesen, vagy az egészségügyi szabályok maximális betartásával tegyétek meg. A tanáraitokkal való konzultációnak is az elektronikus formáját válasszátok.

Mindenkinek jó felkészülést, a vizsgákon türelmet kívánok, másokkal és önmagatokkal szemben is!

Biztos vagyok benne, hogy ha mindenki törekszik a szabályok betartására, tekintettel van a környezetében lévőkre is, akkor az érettségi vizsgát közösen, jó hangulatban meg tudjuk tartani!

Üdvözlettel:

Schultz Zoltán
intézményvezető


Az írásbeli érettségi vizsgahelyszín megközelítése,mellékhelyiség használata

Lovassy László Gimnázium
2021. tavasza

2021. május 3. (hétfő) – magyar nyelv és irodalom

12.A
(206, 207, 209., 213, 214 terem)
Lovassy parkoló 1. bejárataEmeleti mellékhelyiségek
12.B
(101, 103, 104. terem)
Lovassy főbejáratFöldszinti mellékhelyiségek
12.C
(108, 109, Biológia terem, Ének terem)
Lovassy parkoló ének termi bejárataÉnek terem feletti mellékhelyiségek
12.D
(Fizika, rajz, kémia terem)
Lovassy tornacsarnok parkolóAlagsori zsibongó mellékhelyiségei

2021. május 4. (kedd) – matematika

107, 108, 109, ének, biológia, kémia teremLovassy parkoló ének termi bejárataÉnek terem feletti mellékhelyiségek
Rajz, dráma, informatika, fizika teremLovassy tornacsarnok parkolóAlagsori zsibongó mellékhelyiségei
101, 103, 106, 111, 113, 115, 116. teremben vizsgázókLovassy főbejáratFöldszinti mellékhelyiségek
201, 203, 206, 207, 209,
213. terem
Lovassy parkoló 1. bejárataEmeleti mellékhelyiségek

2021. május 5. (szerda) – történelem

12.A
(204, 206, 207, 209, 213. terem)
Lovassy parkoló 1. bejárataEmeleti mellékhelyiségek
12.B
(107, 108, 109, 110. terem)
Lovassy parkoló ének termi bejárataÉnek terem feletti mellékhelyiségek
12.C
(101, 103, 104 terem)
Lovassy főbejáratFöldszinti mellékhelyiségek
12.D
(Fizika, rajz, kémia terem)
Lovassy tornacsarnok parkolóAlagsori zsibongó mellékhelyiségei

2021. május 6. (csütörtök) – angol nyelv

Középszinten vizsgázók
(Kémia, biológia, rajz, 107, 108, 109, 110)
Lovassy tornacsarnok parkolóÉnek terem feletti és a könyvtár előtti mellékhelyiségek
101, 102, 103, 104, 105, 106, 111, 112, 113, 114, 115, 116. teremLovassy főbejáratFöldszinti mellékhelyiségek
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209. teremLovassy parkoló 1. bejárataEmeleti mellékhelyiségek

2021. május 7. (péntek) – német nyelv

Középszinten vizsgázók
(108, 109, Kémia terem)
Lovassy parkoló ének termi bejárataÉnek terem feletti mellékhelyiségek

2021. május 10. (hétfő) d.e. –      német nemzetiségi nyelv és irodalom

Középszinten vizsgázók
(Könyvtár)
Lovassy főbejárat,
majd alagsor
Alagsori zsibongó mellékhelyiségei

2021. május 11. (kedd) d.e. –      kémia

Középszinten vizsgázók
(Könyvtár)
Lovassy főbejárat
majd alagsor
Alagsori zsibongó mellékhelyiségei

2021. május 11. (kedd) d.u. –      földrajz

Minden vizsgázó
(108, 109, ének, biológia terem)
Lovassy parkoló ének termi bejárataÉnek terem feletti mellékhelyiségek

2021. május 12. (szerda) – szakmai tárgyak

201, 202, 203, 204, 205, 206. teremLovassy főbejáratEmeleti mellékhelyiségek
Informatika termekben és a fizikában vizsgázókLovassy parkoló 1. bejárataAlagsori zsibongó mellékhelyiségei

2021. május 13. (csütörtök) d.e. – biológia

Középszinten vizsgázók
(Könyvtár)
Lovassy főbejárat
majd alagsor
Alagsori zsibongó mellékhelyiségei

2021. május 14. (péntek) d.e. – informatika középszint

Minden vizsgázó
(Info I., II. terem és Fizika előadó)
Lovassy parkoló 1. bejárataAlagsori zsibongó mellékhelyiségei

2021. május 14. (péntek) d.u. – ének-zene és belügyi rendészet

Minden vizsgázó
(108, 109. terem)
Lovassy parkoló ének termi bejárataÉnek terem feletti mellékhelyiségek

2021. május 17. (hétfő) – informatika emelt szint

Minden vizsgázó
(Info I., II., III., IV. Fizika, dráma terem és könyvtár)
Lovassy parkoló 1. bejárataAlagsori zsibongó mellékhelyiségei

2021. május 18. (kedd) d.e. – fizika

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 terembenLovassy parkoló 1. bejárataEmeleti mellékhelyiségek

2021. május 18. (kedd) d.u. – vizuális kultúra

109. teremLovassy parkoló ének termi bejárataÉnek terem feletti mellékhelyiségek

2021. május 19. (szerda) – francia nyelv

Minden vizsgázó
(107, 108, 109, 110, ének terem)
Lovassy parkoló ének termi bejárataÉnek terem feletti mellékhelyiségek
KönyvtárLovassy főbejárat
majd alagsor
Alagsori zsibongó mellékhelyiségei

2021. május 20. (csütörtök) – spanyol nyelv

Minden vizsgázó
(107., 108., 109., ének terem)
Lovassy parkoló ének termi bejárataÉnek terem feletti mellékhelyiségek

2021. május 21. (péntek) d.e. – orosz nyelv

Minden vizsgázó
(Könyvtár)
Lovassy főbejárat
majd alagsor
Alagsori zsibongó mellékhelyiségei

2021. május 21. (péntek) d.u. –katonai alapismeret, gazdasági ismeretek

Minden vizsgázó
(109. terem)
Lovassy parkoló ének termi bejárataÉnek terem feletti mellékhelyiségek
Share This