Oldal kiválasztása

Kedves Érettségizők!

Az alábbi információk, kérések azt a célt szolgálják, hogy az írásbeli érettségik alatt, a saját, a diáktársaitok, a tanáraitok és az iskola minden dolgozója egészségének védelme érdekében a járványhelyzetnek megfelelő kötelező, elvárt viselkedést mindannyian tartsátok be. Remélem, a vizsgák napján ezekre senkit nem kell figyelmeztetni.

Tudjuk, hogy az elvárások betartása, a védőeszközök használata okoz kényelmetlenséget, de szeretnénk, ha az egészség védelme most kiemelt figyelmet kapna.

Nagyon fontos, hogy együttműködően, további feszültséget nem keltve tudjuk lebonyolítani ezt a különleges eljárásrendben megtartott érettségit.

Az írásbeli érettségik esetében a jelen helyzetben eltekintünk a matrózblúz illetve az öltöny és nyakkendő viselésétől.

A lenti információk a Lovassy László Gimnázium épületében megtartott írásbeli érettségikre vonatkoznak. Az emelt szintű vizsgák esetében a KH megszabhat ettől eltérő elvárásokat.

1. Belépés az iskola épületébe – helyek elfoglalása a tantermekben

 • Az iskola épületébe történő beléptetést négy bejáraton keresztül terveztük meg. A beléptetés helyét minden napra vonatkozóan, külön közöljük (melléklet). Az április 27-i héten mindenki kap egyéni behívót a vizsgákra, amely a tantermek beosztását személyre szabottan tartalmazza. Kérem, úgy érkezzetek a vizsgára, hogy tudjátok a tanteremszámot, a kijelölt bejáratot, és oda menjetek a beléptetéshez.
 • Az érettségiző diákoknak a vizsga megkezdése előtt legkésőbb 30 perccel el kell foglalni a helyüket a vizsgateremben. Így kérjük, mindenki legkésőbb 40 perccel a vizsga megkezdése előtt érjen az iskola, számára kijelölt bejáratához/kijáratához.
 • A belépés előtt az utcán egymás között minimálisan 1,5 méteres távolságot tartsatok, és egy sorban várakozzatok. Ennek betartását ügyelő kollegák is ellenőrizni fogják. Tőlük a belépéssel kapcsolatosan  tudtok információkat kérni a helyszínen, de ezt a tájékoztató elolvasásával csökkentsétek minimálisra. (A tájékoztatót, a teremszámot, bejáratot érdemes a telefonotokra lementeni.)
 • A belépéskor a magyar nyelv és irodalom vizsga előtt mindenki számára biztosítunk a szülői munkaközösség segítségével egy FFP2 KN95-ös maszkot az írásbelik teljes időtartamára. Mindenki, minden vizsganapon kap egy-egy egyszer használatos maszkot. Kérjük, a belépés előtt a maszkot (elsősorban az erősebb szűrést biztosító KN95-öst) vegyétek fel, erre a beléptetést irányító kollégák is felhívják a figyelmet.
 • A fenti védőfelszereléseken kívül az épületben a mellékhelyiségekben és a tantermekben kézfertőtlenítő folyadékot/gélt helyezünk el. Fokozottan ügyelünk a mindennapi fertőtlenítő takarításra.
 • Az intézmény által biztosított védőeszközökön, fertőtlenítőkön kívül saját védőeszközök is használhatók. Különösen ajánljuk a védőkesztyű használatát a dolgozatírás megkezdéséig. (Amennyiben ennek intézményi szintű beszerzését meg tudjuk oldani, jelezni fogjuk.)
 • A belépés után mindenkinek a legrövidebb úton a számára kijelölt tanterembe kell mennie, ott a helyét elfoglalnia, amit a vizsga kezdetéig csak a mellékhelyiség használatának idejére hagyhat el.
 • A 1,5 méteres távolságot az épületen belüli mozgás során, a WC-re várakozás közben is tartsátok be.
 • A folyosói diákszekrények nem lesznek használhatók, azokat zárva tartjuk, jelenleg üresek, a bennük hagyott holmik az írásbelik alatt nem vihetők el. A magatokkal hozott felszereléseket, táskákat a vizsgatermekbe be kell vinni.
 • A közösségi terekben nem lesznek bútorok (padok, diákszigetek, kanapék), csak a folyosón ügyelő tanárok számára kihelyezett egy-egy pad és szék. Azokat kérjük, ne használjátok.

2. Dolgozatok átvétele, írása, leadása

 • A tantermekben az előre kijelölt helyeket foglaljátok el. Az asztalra készítsétek ki a vizsga ideje alatt szükséges, használható felszereléseket (íróeszközök, függvénytábla, számológép, vonalzó stb.) ételt, italt.
 • Az írásbeli kezdete előtt a mobiltelefonokat kapcsoljátok ki (ténylegesen) és a táskátokban helyezzétek el.
 • A táskákat a vizsga megkezdése előtt a pad mellé kívülre helyezzétek el.
 • A dolgozatírással, az érettségi menetével kapcsolatos információkat a magyar nyelv és irodalom vizsga előtt mindenkinek elhelyezzük előzetesen az asztalára, azt legyen szíves elolvasni, a vizsga végén magával vinni.
 • Az írásbeli dolgozatokat mindenki maszkban vegye át az ügyelőtanártól.
 • A dolgozatírás alatt a maszk viselését ajánljuk. (A dolgozatírás megkezdése előtt érdemes kipróbálni, hogy melyik maszk biztosít jobb levegővételt.)
 • Amennyiben a teremben lévő, az iskola által biztosított helyesírási szótárt (magyar nyelv és irodalom, történelem) használni kívánjátok, akkor azt kesztyűben vegyétek el (ezt biztosítjuk a tantermekben), és abban is használjátok, tegyétek vissza.
 • A történelem középszintű érettségi vizsgán az atlaszokat a termekben előre elhelyezzük a tanulói asztalokra, kérjük, azokat használjátok.
 • A nyelvi érettségik esetén kérjük, a hallott szöveg értése előtti 15 perces szünetben is maradjatok a tanteremben, a mellékhelyiség használatát kivéve.
 • Ügyeljetek arra, hogy minden az írásbeli megoldásához szükséges eszköz rendelkezésetekre álljon, egymástól semmilyen eszközt nem kérhettek (nemcsak a járvány miatt), erre most fokozottan kell ügyelni.
 • Az írásbelik alatt az étkezésre és ivásra van lehetőség. Kérjük, ezt a jelen helyzetben minimálisra igyekezzetek csökkenteni. Az asztalokat minden vizsganap előtt fertőtlenítjük, így azon előzetesen csomagolva nyilván elhelyezhetők.
 • A több részből álló dolgozatok esetében az egyes részekhez tartozó megoldásokat a borítékba helyezzétek el, hagyjátok az asztalon. Ugyanezt tegyétek a dolgozatírás befejezése után is.

3. Mellékhelyiségek használata

 • A mellékhelyiségeket beosztjuk a beléptetésnek és az írásbeli tantermek elhelyezkedésének megfelelően. A beosztást a beléptetés beosztásával együtt nyilvánosságra hozzuk minden vizsganapra vonatkozóan.
 • Egy-egy mellékhelyiséget (női illetve férfimosdó, mozgáskorlátozott mosdó) egyszerre csak egy diák használhatja. A férfi WC-kben is kérjük, hogy a fülkéket használjátok. A WC-ket, azok kilincseit a használat után a takarítók fertőtlenítővel letörlik. Ahhoz, hogy tudják, melyiket kell letörölniük, kérjük, az általatok használt fülke ajtaját hagyjátok nyitva.
 • Kérjük, a mellékhelyiségeket a vizsga előtt, közben és utána is maszkban keressétek fel. Használjátok a kézfertőtlenítő folyadékokat.

4. Vizsga befejezése, távozás az iskolából

 • Amikor az írásbeli vizsgát befejeztétek, akkor nézzétek át a dolgozatot. Ellenőrizzétek alaposan, hogy a feladatlap minden oldalára, általatok használt pótlapra felírtátok-e a neveteket (középszint), illetve az azonosító kódot (emelt szint). Minden esetben jelöljétek, hogy tisztázatról, vagy piszkozatról van szó. Az üresen maradt részeket húzzátok ki. Amelyik vizsgánál arra szükség van (pl. matematika, történelem), ne feledkezzetek meg a nem választott/választott feladat megjelöléséről. Tüntessétek fel a dolgozat elején lévő táblázatban, hány tisztázati és piszkozati pótlapot használtatok.
 • Az így átnézett dolgozatot tegyétek a borítékba, azt ne zárjátok le. Jelezzétek az ügyelő tanárnak, ha végeztetek. Ő a dolgozatot átveszi, átnézi. Ha rendben találja, akkor el kell hagynotok a vizsgatermet. Minden felszerelést (az iskola által biztosítotton kívül) vigyetek magatokkal.
 • A vizsgaterem elhagyásakor a terem ajtajánál lévő első padon elhelyezett jegyzőkönyvet a vizsgadolgozat leadásáról mindenkinek a saját tollával alá kell írnia.
 • Amíg a dolgozatok ellenőrzése zajlik, addig annak, akire nem került sor a helyén kell maradnia. Tudjuk, hogy nem könnyű, de kérjük, ekkor se beszélgessetek egymással. Ezzel megkönnyítitek az ügyelő tanár dolgát, gyorsítjátok a dolgozatok beszedését.
 • Kérjük, a szemetet, a védőfelszereléseket vigyétek magatokkal. A szemetet, a sebészeti maszkot, védőkesztyűt otthon dobjátok ki. Az FFP2 KN95-ös maszkból nem, de a sebészeti maszkból és védőkesztyűből minden vizsganapon újat biztosítunk.
 • A dolgozatírás utáni WC használat esetében legyetek tekintettel azokra, akik még írják a dolgozatukat.
 • Az iskola épületét azon a kijáraton hagyjátok el, ahol a vizsgára bejöttetek. Az épület elhagyása után feltétlenül tartsátok be a kijárási korlátozásra vonatkozó előírásokat. A vizsgát követően induljatok el haza.
 • Tudjuk, hogy a vizsgák után a megoldások, eredmények megbeszélése, egyeztetése mindenkit izgat, de ezt ne személyesen, vagy az egészségügyi szabályok maximális betartásával tegyétek meg. A tanáraitokkal való konzultációnak is az elektronikus formáját válasszátok.

Mindenkinek jó felkészülést, a vizsgákon türelmet kívánok másokkal és önmagatokkal szemben is!

Biztos vagyok benne, hogy ha mindenki törekszik a szabályok betartására, tekintettel van a környezetében lévőkre is, akkor az érettségi vizsgát közösen, jó hangulatban meg tudjuk tartani!

Üdvözlettel:

Schultz Zoltán
intézményvezető


Az írásbeli érettségi vizsgahelyszín megközelítése,mellékhelyiség használata

Lovassy László Gimnázium
2020. tavasza

2020. május 4. (hétfő) – magyar nyelv és irodalom

12.A
(206, 207, 209. terem)
Lovassy parkoló 1. bejárataEmeleti mellékhelyiségek
12.B
(101, 103, 104. terem)
Lovassy főbejáratFöldszinti mellékhelyiségek
12.C
(108, 109, Biológia terem)
Lovassy parkoló ének termi bejárataÉnek terem feletti mellékhelyiségek
12.D
(Fizika, rajz, kémia terem)
Lovassy tornacsarnok parkolóAlagsori zsibongó mellékhelyiségei

2020. május 5. (kedd) – matematika

108, 109, ének, biológia, kémia teremLovassy parkoló ének termi bejárataÉnek terem feletti mellékhelyiségek
Rajz, dráma, informatika, fizika teremLovassy tornacsarnok parkolóAlagsori zsibongó mellékhelyiségei
101, 103, 113, 115
teremben vizsgázók
Lovassy főbejáratFöldszinti mellékhelyiségek
201, 203, 206, 207, 209
terem
Lovassy parkoló 1. bejárataEmeleti mellékhelyiségek

2020. május 6. (szerda) – történelem

12.A
(206, 207, 209. terem)
Lovassy parkoló 1. bejárataEmeleti mellékhelyiségek
12.B
(108, 109, Biológia terem)
Lovassy parkoló ének termi bejárataÉnek terem feletti mellékhelyiségek
12.C
(101, 103, 104 terem)
Lovassy főbejáratFöldszinti mellékhelyiségek
12.D
(Fizika, rajz, kémia terem)
Lovassy tornacsarnok parkolóAlagsori zsibongó mellékhelyiségei

2020. május 7. (csütörtök) – angol nyelv

Középszinten vizsgázók
(Kémia, biológia, ének, 108, 109, 107)
Lovassy tornacsarnok parkolóÉnek terem feletti mellékhelyiségek
101, 103, 104, 106, 111, 113, 115 teremLovassy főbejáratFöldszinti mellékhelyiségek
201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 213 teremLovassy parkoló 1. bejárataEmeleti mellékhelyiségek

2020. május 8. (péntek) – német nyelv

Középszinten vizsgázók
(108, 109, ének terem)
Lovassy főbejárat,
majd zöld folyosó
Ének terem feletti mellékhelyiségek

2020. május 11. (hétfő) d.e. – német nemzetiségi nyelv és irodalom

Középszinten vizsgázók
(108)
Lovassy főbejárat,
majd zöld folyosó
Ének terem feletti mellékhelyiségek

2020. május 11. (hétfő) d.u. –      francia nyelv

Minden vizsgázó
(108, 109, 110, ének terem)
Lovassy főbejárat,
majd zöld folyosó
Ének terem feletti mellékhelyiségek

2020. május 12. (kedd) d.e. –  kémia

Minden vizsgázó
(Könyvtár)
Lovassy főbejáratAlagsori zsibongó mellékhelyiségei

2020. május 12. (kedd) d.u. – földrajz

Minden vizsgázó
(108, 109, ének, biológia terem)
Lovassy főbejárat,
majd zöld folyosó
Ének terem feletti mellékhelyiségek

2020. május 13. (szerda) d.e. – biológia

Minden vizsgázó
(108 terem)
Lovassy főbejárat,
majd zöld folyosó
Ének terem feletti mellékhelyiségek

2020. május 14. (csütörtök) – szakmai tárgyak

101, 103, 104, 105, 106
teremben
Lovassy főbejáratFöldszinti mellékhelyiségek
112, 113, 114, 115
teremben vizsgázók
Lovassy parkoló 1. bejárataEmeleti mellékhelyiségek
Informatika termekben vizsgázókLovassy tornacsarnok parkolóAlagsori zsibongó mellékhelyiségei

2020. május 15. (péntek) d.e. – informatika középszint

Minden vizsgázó
(Info I. terem)
Lovassy főbejáratAlagsori zsibongó mellékhelyiségei

2020. május 15. (péntek) d.u. – ének-zene és belügyi rendészet

Minden vizsgázó
(108, 109. terem)
Lovassy főbejárat,
majd zöld folyosó
Ének terem feletti mellékhelyiségek

2020. május 18. (hétfő) – informatika emelt szint

Minden vizsgázó
(Info I., II., III., IV. terem)
Lovassy főbejáratAlagsori zsibongó mellékhelyiségei

2020. május 19. (kedd) – fizika

101, 103, 104, 113, 115
teremben
Lovassy főbejáratFöldszinti mellékhelyiségek

2020. május 20. (szerda) d.e. – orosz nyelv

Minden vizsgázó
(Könyvtár)
Lovassy főbejáratAlagsori zsibongó mellékhelyiségei

2020. május 20. (szerda) d.u. – katonai alapismeret, gazdasági ismeretek

Minden vizsgázó
(109. terem)
Lovassy főbejárat,
majd zöld folyosó
Ének terem feletti mellékhelyiségek

2020. május 21. (csütörtök) – spanyol nyelv

Minden vizsgázó
(108., 109., ének terem)
Lovassy főbejárat,
majd zöld folyosó
Ének terem feletti mellékhelyiségek

A bejegyzés kiemelt képe a PixaBay-ről származik.

Share This