Oldal kiválasztása

Nem az a fontos,
hogy a madár hányszor csap a szárnyával,
hanem, hogy íveljen.

/Pilinszky János/

A 2021/2022-es tanév ballagási ünnepségén nevelőtestületi díjazásban részesült diákok:

1., Jubileumi emlékplakettet kapott:

Az iskolánk legmagasabb, tanulóknak adható kitüntetése a Lovassy László Gimnázium Jubileumi emlékplakettje. Ezt azok a végzős tanulók kaphatják, akik tanulmányi téren, egyéni kulturális vagy sport teljesítményben gimnáziumi tanulmányaik során országos szintű eredményt értek el, és a tanulóközösség elé minden tekintetben példaként állíthatók.

Az elismerésben részesített diákok, az iskola emlékplakettje mellett átvehetik a Herendi Porcelánmanufaktúra által felajánlott és elkészített Lovassy mellszobrot is. A Jubileumi emlékplakettel jutalmazott tanulók közül a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó diák megkapja a manufaktúra által felajánlott emléktárgyat is.

GELENCSÉR ANDRÁS
12.A 
osztályos tanuló

példamutató magatartásáért és kötelességteljesítéséért, kitűnő tanulmányi munkájáért, a gimnáziumi tanulmányai alatt a  fizika, francia nyelv, angol nyelv, történelem, magyar nyelv és kémia tantárgyakból nyújtott kiemelkedő teljesítményéért, eredményeiért. A Savaria történelem versenyen a 2. helyen végzett, ő volt a 4. tagja a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen több éven át eredményes 12.A-s csapatnak, a fizika OKTV-n és a francia nyelv OKTV-n egyaránt a 7. helyen, az angol nyelv OKTV-n a 12. helyen végzett.

A nevelőtestület döntése alapján András vehette át a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó végzős tanulónak a porcelánmanufaktúra által felajánlott Lovassy mellszobrot (is).

ILLÉS MÁTÉ 12.C osztályos tanuló

példamutató magatartásáért és kötelességteljesítéséért, kitűnő tanulmányi eredményéért, az angol nyelv tantárgyból a középiskolai tanulmányai alatt elért kiemelkedő eredményeiért. Az angol nyelv OKTV-n 2021-ben a 18. helyen végzett, míg 2022-ben a 8. helyet szerezte meg. Kiváló tanulmányi munkája mellett példamutató közösségi tevékenységet is végzett az osztályban, a diákönkormányzatban és az informatika valamint idegen nyelvi önképzőkörökben.

BÁLINT JÁZMIN 12.B osztályos tanuló

példamutató magatartásáért és kötelességteljesítéséért, a német nyelv tantárgyból elért eredményeiért. A német nyelv OKTV-n 2021-ben a 26. helyen, 2022-ben a 8. helyen végzett. A kiváló tanulmányi munkája mellett az iskolai diákönkormányzat munkájában is aktívan vett részt.

VÁRNAI JADRANKA 12.B osztályos tanuló

példamutató magatartásáért és kötelességteljesítéséért, kitűnő tanulmányi munkájáért, a német nemzetiségi nyelv és irodalom illetve a német nyelv tantárgyakból elért eredményeiért. A német nemzetiségi OKTV-n 2021-ben a 6. helyen, 2022-ben a 4. helyen végzett, a német nyelv OKTV-n 2022-ben a 10. helyezést érte el. Öt éven át tagja volt az iskola vegyeskarának Helikoni sikerekkel.

2., Nevelõtestületi jegyzõkönyvi dicséretet kapott:

Iskolánkban nevelõtestületi jegyzõkönyvi dicséretben részesíthetõ az a tanuló, aki kötelességét példamutatóan teljesítette, és valamely területen, országos szinten is öregbítette iskolánk hírnevét.

ENGI VIKTÓRIA ÉVA 12.A osztályos tanuló

példamutató magatartásáért és kötelességteljesítéséért, kitűnő tanulmányi munkájáért, valamint a történelem tantárgyból elért kiemelkedő eredményéért. Az országos középiskolai tanulmányi versenyen, az OKTV-n a 2. helyen végzett

BAUMANN KRISTÓF PÉTER 12.A osztályos tanuló

példamutató magatartásáért és kötelességteljesítéséért, kitűnő tanulmányi munkájáért, valamint a magyar nyelv tantárgyból elért kiemelkedő eredményéért. A Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen az idei évben a 3. helyezett csapat tagja volt, az előző években pedig kétszer is a 2. helyen végeztek. Emellett az asztalitenisz diákolimpián kezdő lovassys korában a 3. helyen végzett.

CZAUN DÓRA 12.A osztályos tanuló

példamutató magatartásáért és kötelességteljesítéséért, valamint a magyar nyelv tantárgyból elért kiemelkedő eredményéért. Mindegyik alkalommal az anyanyelvi versenyen kiválóan szerepelt csapat tagja volt, Baumann Kristóffal együtt.

TÁRNOKI ÁGNES KATARINA 12.A osztályos tanuló

példamutató magatartásáért és kötelességteljesítéséért, kitűnő tanulmányi munkájáért, valamint a magyar nyelv és irodalom tantárgyakból elért kiemelkedő eredményeiért. A Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen Baumann Kristóf és Czaun Dóra csapattársa volt, míg országos középiskolai tanulmányi versenyen, az OKTV-n magyar irodalomból a 22. helyen végzett.

SOÓS BOGLÁRKA 12.B osztályos tanuló

példamutató magatartásáért és kötelességteljesítéséért, kitűnő tanulmányi munkájáért, valamint a német nyelv és irodalom tantárgyból elért kiemelkedő eredményéért. A német nemzetiségi nyelv és irodalom OKTV-n a 6. helyen végzett.

TÓTH BOGLÁRKA 12.B osztályos tanuló

példamutató magatartásáért és kötelességteljesítéséért, kitűnő tanulmányi munkájáért, valamint a német nyelv és irodalom tantárgyból elért kiemelkedő eredményéért. A német nemzetiségi nyelv és irodalom OKTV-n az 5. helyen végzett.

CSÁKÁNY OLIVÉR 12.D osztályos tanuló

példamutató magatartásáért és kötelességteljesítéséért, kitűnő tanulmányi munkájáért, valamint a francia és latin nyelvekből az OKTV-n elért eredményeiért. Francia nyelvből 2021-ben a 2. helyen, míg latin nyelvből az ELTE Apáczai Csere János Gimnáziumának vendégtanulójaként idén a 3. helyen végzett. Az idei tanévben az oxfordi Mary Renault esszéverseny első helyezettje.

MAGYAR JÁZMIN BEATRIX 12.D osztályos tanuló

példamutató magatartásáért és kötelességteljesítéséért, valamint a magyar irodalom tantárgyból elért kiemelkedő eredményéért. Az OKTV-n a 17. helyen végzett. Vezette a diákönkormányzatot, az énekkarok  (vegyes és nőikar) tagja volt 5 éven keresztül.

3., Nevelõtestületi elismerés mûvészeti tevékenységért kapott:

Nevelõtestületi elismerés mûvészeti tevékenységért díjban részesülhet az a diákunk, aki gimnáziumi tanulmányai során folyamatosan kiemelkedõ tevékenységet végzett valamely mûvészeti területen, vagy egyéni, közösségi, országos szintû eredményt ért el.

PIPÓ FANNI 12.A, HORÁNYI-NAGY LILI és LACZA BOGLÁRKA 12.B osztályos tanulók

Ők a Lovassy Színpad tagjaiként több éven át képviselték nagy sikerrel az iskolát az országos és regionális diákszínjátszófesztiválokon, hoztak el aranyminősítést, különdíjakat. A Lovassy Színpad 2018-ban és 2022-ben is arany minősítést kapott a Helikoni Ünnepségeken, idén elnyerték a színjátszás kategória fődíját.

SIMONYAI LUJZA 12.B osztályos tanuló

5 éven át az iskola vegyeskarának és német nemzetiségi kamarakórusának is tagja volt. Részese volt a kórusok 2018-as és 2022-es Helikoni sikereinek, a vegyeskarral arany minősítést, a női karral 2018-ban fődíjat nyertek, a nemzetiségi kórussal bronz és ezüst minősítést értek el. Képviselte az iskolát vers és prózamondás kategóriában. Az iskolai rendezvények fellépőjeként és műsorvezetőjeként egyaránt láthattuk.

PÁLFY LIZA JÚLIA 12.B osztályos tanuló

aki 5 éven át az iskola vegyeskarának és német nemzetiségi kamarakórusának is tagja volt. Részese volt a vegyeskar és a nemzetiségi kórus sikereinek, míg modern tánc kategóriában duóban és csapatban is bronz minősítéseket szerzett a Helikonon.

KEDVES LŐRINC ANRÁS és NÁDAS ANDRÁS 12.C osztályos tanulók

akik 5 éven át az iskola vegyeskarának tagjai voltak. A Helikoni Ünnepségeken így 2018-ban és 2022-ben is részesei voltak a sikereknek. Az iskolai rendezvények (Alma mater, karácsonyi koncert) rendszeres zongorista fellépői, az ExAnimo Énekegyüttes tagjai. Mindketten kitűnő tanulók.

NAGY NÓRA 12.D osztályos tanuló

az iskola zenei életében betöltött  kiemelkedő szerepéért, az intézmény művészeti rendezvényein, valamint a Helikoni Ünnepségeken való sokoldalú részvételéért, sikereiért. Tagja volt a vegyes  és a nőikarnak, amelyekkel a már felsorolt arany minősítéseket, fődíjat nyertek. Az idei Helikonon a könnyűzene-ének kategóriában is arany minősítést kapott. Ő is tagja az ExAnimo Énekegyüttesnek 

NASZER HANNA 12.D osztályos tanuló

az iskola zenei életében betöltött meghatározó szerepéért, művészeti rendezvényein, valamint a Helikoni Ünnepségeken való sokoldalú részvételéért, sikereiért. Tagja, majd koncertmestere is volt a Lovassy zenekarnak, mellyel arany minősítéseket és különdíjakat vehettek át a Helikoni Ünnepségeken, a hegedűtrió tagjaként szintén arany minősítést nyert. Tagja volt a vegyes  és a nőikarnak, amelyekkel arany minősítést, fődíjat nyertek.

4., Nevelõtestületi elismerés sport tevékenységért kapott:

Nevelõtestületi elismerés sport tevékenységért díjban részesülhet az a diákunk, aki gimnáziumi tanulmányai során folyamatosan kiemelkedõ sporttevékenységet végzett, vagy a sport területén országos szinten dobogós helyezést ért el.

LANTAI ANNA BORÓKA 12.C osztályos tanuló

a tájékozódási futás sportágban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért. Az országos diákolimpiai döntőn 2018-ban 3., 2019-ben és 2021-ben a 2. helyen végzett.

5., Közösségért-díjat kapott:

A Lovassy és volt Piarista Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre Közösségért díjat alapított, azon végzős diák jutalmazására, aki képességeihez mérten jó tanulmányi eredménye mellett a legtöbbet tett az iskolaközösségért.

TAKÁCS LEVENTE 12.C osztályos tanuló

a közösség szervezésében és alakításában tanúsított példaértékű, pozitív hozzáállásáért, kezdeményező közösségi tevékenységéért osztályszinten, önképzőkörökben és a diákönkormányzatban.  

A ballagók elköszönése itt olvasható el.
A ballagtatók beszéde itt tekinthető meg.

Fényképek

A fényképeket Gyüre Sarolta készítette.

A ballagás videója

A videót Ali Ábel, Weisz Ádám és Cziráki Péter készítette.

Share This