Oldal kiválasztása

Tisztelt Szülők!
Kedves Felvételizők!

A központi magyar nyelvi és matematika felvételi valamint az iskola saját német nyelvi felvételi feladatlapjai és megoldókulcsai itt megtekinthetők.

Betekintéssel kapcsolatos információk

A január 23-án, 25-én és 28-án megírt, kijavított dolgozatokat az iskolában január 29-én pénteken lehet megtekinteni 8.00 és 16.00 között, az oktatási azonosítóval a következő szakaszban lekérdezhető beosztás szerint. Amennyiben a megadott időpontban semmiképpen nem tudják megoldani a betekintést, jelezzék az old@mail.lovassy.hu címen.

  • Kérjük, a betekintésre a vizsgázók lehetőség szerint egyedül érkezzenek, vagy legfeljebb egy szülővel. A bejáratnál a testhőmérséklet mérése után használják a kézfertőtlenítőt, és belépés után a kijelölt tanteremben tartózkodjanak.
  • Kérjük, a dolgozatokat fényképezzék le, majd hagyják el az iskola épületét. A feladatlapokat és a javítókulcsokat az iskola honlapján nyilvánosságra hozzuk.
  • A javítással kapcsolatos észrevételek benyújtására február 1-jén 16.00 óráig van lehetőség írásos formában, az iskola portáján leadva, vagy szkennelve (aláírva) az old@mail.lovassy.hu címre beküldve.
  • A betekintéskor adjuk át az értékelő lapokat is.

Az észrevételhez formatnyomtatvány szerkeszthető formátumban innen letölthető.

A., Központi írásbeli felvételi vizsga esetén a betekintés időpontjának lekérdezése

B., Német nyelvi felvételi vizsga esetén a betekintés időpontjának lekérdezése

Fontos felvételi információk 2021. – a központi felvételi írásbeli megírása után

1., Az írásbeli felvételivel kapcsolatos további határidők:

Betekintés az írásbeli dolgozatok javításába
(mind a központi, mind pedig a német nyelvi dolgozatokba)

2021. január 29. (péntek) 
8-16 óráig

Értékelőlap átvétele

2021. január 29. (péntek) 
8-16 óráig

Észrevétel benyújtása az írásbeli dolgozatok javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelésével kapcsolatosan

2021. február 1. (hétfő) 
16 óráig

2., A jelentkezéssel kapcsolatos további határidő:

A jelentkezési lapok postára adása az általános iskolákkal együttműködve
(szükséges csatolásokkal együtt)

2021. február 19. (péntek) 

3., A felvételi eljárás további idõpontjai pedig a következõk:

Szóbeli felvételi időpontok publikálása az iskola honlapján

2021. február 18. (csütörtöktől) a jelentkezési lapok beérkezése után folyamatosan

Hozott pontok kontrollprogramjának közzététele az iskola honlapján

2021. február 18. (csütörtöktől) a jelentkezési lapok beérkezése után folyamatosan

Angol és német nyelvi szóbeli felvételi a német nemzetiségi és a kiemelt angol nyelvi képzésre jelentkezők számára

2021. február 23. (kedd) 14 órától, február 24. (szerda) 14 órától és február 25. (csütörtök) 15 órától az iskola honlapján publikált beosztás szerint folyamatosan

Az angol és a német szóbeli felvételi eredmények publikálása (az iskola honlapján lekérdezhető módon)

2021. február 26. (péntek)

Észrevétel benyújtása az angol és a német szóbeli eljárással valamint a hozott pontok kiszámításával kapcsolatban

2021. március 1. (hétfő) 
16 óráig

Felvételi jegyzékek közzététele (ideiglenes)

2021. március 5. (péntek)

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a felvételi időpontokról külön postai értesítest NEM küldünk!

Tájékoztatás a kiértékelt feladatlapok megtekintéséről, észrevétel benyújtásáról

 A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton (pl. fényképezőgéppel, telefonnal) másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. (Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. Ezt az intézményünk 2021-ben biztosítani nem tudja.) Kérjük, a járványügyi helyzetre való tekintettel az elektronikus úton történő másolat készítésének a lehetőségével éljenek, és annak elkészítése után hagyják el az iskola területét.

 A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

 Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

 Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, tanuló, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, a vizsgát szervező iskolában, az Oktatási Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak. A Hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek. A fellebbezés benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.

 A kép forrása a Pixabay.

Share This