Oldal kiválasztása

Tisztelt Szülők!
Kedves Felvételizők!

A központi magyar nyelvi és matematika felvételi valamint az iskola saját német nyelvi felvételi feladatlapjai és megoldókulcsai itt megtekinthetők.

Betekintéssel kapcsolatos információk

A 2023. január 21-én és 2023. január 24-én megírt, kijavított dolgozatokat az iskolában 2023. január 27-én pénteken lehet megtekinteni 8.00 és 16.00 között az oktatási azonosítóval lekérdezhető beosztás szerint. Amennyiben a megadott időpontban nem tudják megoldani a betekintést, jelezzék az old@mail.lovassy.hu címen, ebben az esetben új időpontot egyeztetünk Önökkel.

  • A betekintésre a vizsgázó diáknak és a szülőjének van lehetősége.
  • Javasoljuk, hogy a dolgozatokról elektronikus úton (fényképezés, mobil szkennelés) készítsenek másolatot, a részletes áttekintést otthon tegyék meg. A feladatlapokat és a javítókulcsokat az iskola honlapján is nyilvánosságra hozzuk.
  • A javítással kapcsolatos észrevételek benyújtására 2023. január 30-án (hétfőn) 16.00 óráig van lehetőség írásos formában, az iskolatitkárnál leadva.
  • A betekintéskor adjuk át az értékelő lapokat is.

Az észrevételhez formatnyomtatvány szerkeszthető formátumban innen letölthető.

Kérjük az itt következő 2 lekérdező űrlapon az oktatási azonosító segítségével keressék meg a betekintés időpontját.

A., Központi írásbeli felvételi vizsga esetén

B., Német nyelvi felvételi vizsga esetén

Fontos felvételi információk 2023. – a központi felvételi írásbeli megírása után

1., Az írásbeli felvételivel kapcsolatos további határidők:

Betekintés az írásbeli dolgozatok javításába
(mind a központi, mind pedig a német nyelvi dolgozatokba)

2023. január 27. (péntek) 
8-16 óráig

Értékelőlap átvétele

2023. január 27. (péntek) 
8-16 óráig

Észrevétel benyújtása az írásbeli dolgozatok javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelésével kapcsolatosan

2023. január 30. (hétfő) 
16 óráig

2., A jelentkezéssel kapcsolatos további határidő:

A jelentkezési lapok postára adása az általános iskolákkal együttműködve
(szükséges csatolásokkal együtt)

2023. február 22. (szerda) 

3., A felvételi eljárás további idõpontjai pedig a következõk:

Szóbeli felvételi időpontok publikálása az iskola honlapján

2023. február 20. (hétfőtől) a jelentkezési lapok beérkezése után folyamatosan

Hozott pontok kontrollprogramjának közzététele az iskola honlapján

2023. február 20. (hétfőtől) a jelentkezési lapok beérkezése után folyamatosan

Angol és német nyelvi szóbeli felvételi a német nemzetiségi és a kiemelt angol nyelvi képzésre jelentkezők számára

2023. február 27. (hétfő) 14 órától, február 28. (kedd) 14 órától és március 1. (szerda) 15 órától az iskola honlapján publikált beosztás szerint folyamatosan

Az angol és a német szóbeli felvételi eredmények publikálása (az iskola honlapján lekérdezhető módon)

2023. március 2. (csütörtök)

Észrevétel benyújtása az angol és a német szóbeli eljárással valamint a hozott pontok kiszámításával kapcsolatban

2023. március 3. (péntek) 
16 óráig

Felvételi jegyzékek közzététele (ideiglenes)

2023. március 10. (péntek)

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a felvételi időpontokról külön postai értesítest NEM küldünk!

Tájékoztatás a kiértékelt feladatlapok megtekintéséről, észrevétel benyújtásáról

 A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton (pl. fényképezőgéppel, telefonnal) másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. 

 A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

 Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

 Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, tanuló, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, a vizsgát szervező iskolában, az Oktatási Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak. A Hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek. 

 A kép forrása a Pixabay.

Share This