Oldal kiválasztása

Tisztelt Szülők!
Kedves Felvételizők!

A központi magyar nyelvi és matematika felvételi valamint az iskola saját német nyelvi felvételi feladatlapjai és megoldókulcsai itt megtekinthetők.

Betekintéssel kapcsolatos információk

A 2024. január 20-án és 2024. január 22-én megírt, kijavított dolgozatokat az iskolában 2024. január 26-án pénteken lehet megtekinteni 8.00 és 16.00 között az oktatási azonosítóval lekérdezhető beosztás szerint. Amennyiben a megadott időpontban nem tudják megoldani a betekintést, jelezzék az old@mail.lovassy.hu címen, ebben az esetben új időpontot egyeztetünk Önökkel.

  • A betekintésre a vizsgázó diáknak és a szülőjének van lehetősége.
  • Javasoljuk, hogy a dolgozatokról elektronikus úton (fényképezés, mobil szkennelés) készítsenek másolatot, a részletes áttekintést otthon tegyék meg. A feladatlapokat és a javítókulcsokat az iskola honlapján is nyilvánosságra hozzuk.
  • A javítással kapcsolatos észrevételek benyújtására 2024. január 29-én (hétfőn) 16.00 óráig van lehetőség.
  • A központi felvételi feladatok javítására észrevételt írásos formában vagy elektronikus úton adhatnak be. Az írásos formát csak személyesen az iskolatitkárnál lehet leadni a megadott időpontig. Elektronikus  úton a https://ejel.kozfelvir.hu van lehetőségük beadni az észrevételt azoknak, akik elektronikusan jelentkeztek a központi vizsgára.
  • A német nyelvű írásbeli vizsgára észrevétel csak írásos formában adható be személyesen leadva az iskolatitkárnál.
  • A betekintéskor adjuk át az értékelő lapokat is.

Az észrevételhez formatnyomtatvány szerkeszthető formátumban innen letölthető.

Kérjük az itt következő 2 lekérdező űrlapon az oktatási azonosító segítségével keressék meg a betekintés időpontját.

A., Központi írásbeli felvételi vizsga esetén

B., Német nyelvi felvételi vizsga esetén

Fontos felvételi információk 2024. – a központi felvételi írásbeli megírása után

1., Az írásbeli felvételivel kapcsolatos további határidők:

Betekintés az írásbeli dolgozatok javításába
(mind a központi, mind pedig a német nyelvi dolgozatokba)

2024. január 26. (péntek) 
8-16 óráig

Értékelőlap átvétele

2024. január 26. (péntek) 
8-16 óráig

Észrevétel benyújtása az írásbeli dolgozatok javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelésével kapcsolatosan

2024. január 29. (hétfő) 
16 óráig

2., A jelentkezéssel kapcsolatos további határidő:

A jelentkezési lapok postára adása az általános iskolákkal együttműködve
(szükséges csatolásokkal együtt)

2024. február 21. (szerda) 

3., A felvételi eljárás további idõpontjai pedig a következõk:

Szóbeli felvételi időpontok publikálása az iskola honlapján

2024. február 19. (hétfőtől) a jelentkezési lapok beérkezése után folyamatosan

Hozott pontok kontrollprogramjának közzététele az iskola honlapján

2024. február 19. (hétfőtől) a jelentkezési lapok beérkezése után folyamatosan

Angol és német nyelvi szóbeli felvételi a német nemzetiségi és a kiemelt angol nyelvi képzésre jelentkezők számára

2023. március 4. (hétfő) 14 órától, március 5. (kedd) 14 órától és március 6. (szerda) 15 órától az iskola honlapján publikált beosztás szerint folyamatosan

Az angol és a német szóbeli felvételi eredmények publikálása (az iskola honlapján lekérdezhető módon)

2024. március 7. (csütörtök)

Észrevétel benyújtása az angol és a német szóbeli eljárással valamint a hozott pontok kiszámításával kapcsolatban

2024. március 8. (péntek) 
16 óráig

Felvételi jegyzékek közzététele (ideiglenes)

2024. március 14. (csütörtök)

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a felvételi időpontokról külön postai értesítest NEM küldünk!

Tájékoztatás a kiértékelt feladatlapok megtekintéséről, észrevétel benyújtásáról

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton (pl. fényképezőgéppel, telefonnal) másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. A leadásra a következő két formában kerülhet sor:

  • Írásos formában, az iskolatitkárnál személyesen leadva. (Német nyelvi dolgozattal kapcsolatos észrevétel esetén csak ez választható.)
  • Amennyiben a központi írásbelire történő jelentkezéskor az elektronikus űrlapkitöltést választották, a magyar nyelvi és a matematika dolgozatokkal kapcsolatos észrevételt a programfelületen keresztül (https://ejel.kozfelvir.hu) elektronikusan közvetlenül továbbítva az intézmény számára. (Ha megtehetik, válasszák ezt a lehetőséget.)

Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, tanuló, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, a vizsgát szervező iskolában, az Oktatási Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be. Az észrevételt az elektronikus űrlapkitöltő program használatával továbbítók számára a programfelület a fellebbezés benyújtására is igénybe vehető.

 A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak. A Hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül közli elektronikus úton az iskolával, illetve elektronikus úton benyújtott fellebbezés esetén elektronikusan, papír alapon benyújtott fellebbezés esetén postai úton a fellebbezővel. A fellebbezés benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.

A kép forrása a Pixabay.

Share This