Oldal kiválasztása

A Pro Progressio Alapítvány a kiemelkedő természettudományi oktató-nevelő munka elismeréseként

Pécsi Eszter tanári díjban

részesítette

Csizmaziáné Fazekas Beáta
tanárnőt,

a Lovassy László Gimnázium fizika és matematika szakos mestertanárát.

A kitüntetéshez gratulálunk!

Share This