Oldal kiválasztása

Kedves Diákok!

2020. április 16-án megjelent a 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről.

A rendelet teljes szövege elérhető itt: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=219064.381873

A jogszabályból kiemeljük a következőket

 • az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei nem kerülnek megszervezésre (a testnevelésről külön rendelkeznek);
 • az írásbeli érettségiket május 4. és május 21. között kell megszervezni;
 • az érettségi vizsga eredményét a megszervezett vizsgarészeken nyújtott teljesítmény alapján, százalékos formában kell megállapítani;
 • az így teljesített érettségi vizsga teljes értékű, sikeres vizsga;
 • az érettségi vizsga nyelvvizsga egyenértékűségét (emelt szint, illetve nemzetiségi képzés) a szóbeli teljesítése nélkül meg kell állapítani;
 • ha a vizsgázó nem jelenik meg, akkor a javító vagy pótló vizsgára utalásától el kell tekinteni, a vizsgajelentkezését törölni kell.

Vizsgajelentkezés változtatási lehetőség

A vizsgázó kérheti a vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását, ha

 • a törlést a vizsgázó a középiskolánál kérelmezi;
 • emelt szintről középszintre módosítását kérelmezi;
 • kizárólag idegen nyelvből középszintről emelt szintre módosítását kérelmezi.

A kérelmet az Oktatási Hivatal honlapján közzétett formanyomtatványon lehet benyújtani az iskolában.

Határidő: 2020. április 21. (kedd) – elmulasztása jogvesztő

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a felvételi eljárás rendje nem változott meg, azaz a magyarországi felsőoktatási intézményekbe a bekerülés feltételeként továbbra is megmaradt egy emelt szintű érettségi teljesítése.

A vizsgák lebonyolítása

 • az írásbeli vizsgák időpontjait a rendelet részletesen tartalmazza, de lent is megtalálható;
 • az írásbeliken való részvétellel kapcsolatos magatartási elvárásokat (belépés az iskolába, teremrend, fertőtlenítés, maszk, kesztyű stb.) külön dokumentumban fogjuk megküldeni;
 • Veszprémben a közterületi parkolás ingyenes, így annak, aki meg tudja oldani, már most érdemes úgy tervezni, hogy saját közlekedési eszközt vegyen igénybe a tömegközlekedés helyett, természetesen egyéni (vagy szülői) használattal;
 • a kollégiumi ellátás az írásbeli érettségik alatt igénybe vehető, ezt kérjük az iskolának és a kollégiumnak egyidejűleg április 21-ig jelezni, a napok megjelölésével.
 • az érettségiig hátralévő időben mindenkitől kérjük a kijárási korlátozással kapcsolatos intézkedések maximális betartását, saját maga, diáktársai, tanárai és hozzátartozói egészségének védelme érdekében;

Veszprém, 2020. április 17. 

Schultz Zoltán
igazgató

Írásbeli időpontok (változás kiemelve)

Emelt szintű vizsgaKözépszintű vizsgaIdőpont – napóra
magyar nyelv és irodalommagyar nyelv és irodalommájus 4.9.00
matematikamatematikamájus 5.9.00
történelemtörténelemmájus 6.9.00
angol nyelvangol nyelvmájus 7.9.00
német nyelvnémet nyelvmájus 8.9.00
nemzetiségi nyelv és irodalomnemzetiségi nyelv és irodalommájus 11.8.00
francia nyelvfrancia nyelvmájus 11.14.00
kémiakémiamájus 12.8.00
földrajzföldrajzmájus 12.14.00
biológiabiológiamájus 13.8.00
informatikamájus 15.8.00
ének-zeneének-zenemájus 15.14.00
informatikamájus 18.8.00
fizikafizikamájus 19.8.00
spanyol nyelvspanyol nyelvmájus 21.8.00

A bejegyzés kiemelt képe a PixaBay-ről származik.

Share This