Oldal kiválasztása
  • A tantermen kívüli oktatás nem tanítási szünet. A tanítási napokon az órarend szerinti munkarend kötelező, azzal az eltéréssel, hogy a munkanap 9.00-kor kezdődik, és 15.25-kor ér véget.
  • A diákok és a tanárok közötti kapcsolattartás a G-Suite szoftveren keresztül történik. A szoftverrendszer használata minden diák számára kötelező, ami magában foglalja az oktatáshoz biztosított email cím használatát.
  • A tanárok és diákok közötti kommunikáció hivatalos csatornája a G-Suite. Kérjük, a kommunikáció esetében vegyétek figyelembe, hogy a pedagógusoknak is van munkaideje, így a 17 óra után, valamint a munkaszüneti napokon küldött üzenetekre a következő munkanapig nem kötelesek reagálni.
  • A G-Suite szoftverről minden diák írásbeli tájékoztatást kap szeptember első hetében. Szükség esetén a tantermi oktatás alatt segítséget kérhet informatika tanárától, szaktanáraitól.
  • A Google Tanteremben lévő kurzusokhoz 2020. szeptember 11-ig minden diáknak csatlakoznia kell. Az ezt követő tanítási héttől a rendszert normál oktatás mellett is használhatják a tanárok a tanítási folyamatban.
  • A 9.00 és 15.25 közötti időszakban tarthatnak a pedagógusok online órákat, az órarend szerinti időpontokban (1. óra – 7. óra).
  • Az online órák legkésőbb az előző tanítási hét utolsó tanítási napjának végéig rögzítésre kerülnek. Az előzetesen rögzített online órákon való részvétel kötelező. A hiányzást a normál tanítási rendhez hasonlóan igazolni kell.
  • A kitűzött feladatok határidőre történő beadása kötelező. A határidő után beadott feladatokat a tanárok javítás nélkül elégtelenre értékelhetik.

A G Suite diák fiók beállításához a diákok számára készített leírás innen tölthető le.

A bejegyzés kiemelt képe innen származik: https://tryshift.com/blog/news/make-switch-g-suite/

Share This