Oldal kiválasztása

Tisztelt Szülők!
Kedves Felvételizők!

A központi magyar nyelvi és matematika dolgozatok megírására január 23-án (szombaton) 10.00-kor illetve 11.00-kor kerül sor, míg az iskola által szervezett német nyelvi írásbelire január 25-én (hétfőn) 10.00-kor. A járványügyi helyzet miatt az iskolánkba több bejáraton keresztül történik a beléptetés. Kérjük az itt következő 2 lekérdező űrlapon az oktatási azonosító segítségével keressék meg, melyik bejáraton keresztül kell bejönni a vizsgázónak az épületbe, és melyik tanteremben írja meg a dolgozatot. Ugyanitt megtalálják a betekintés időpontját is.

A., Központi írásbeli felvételi vizsga esetén

B., Német nyelvi felvételi vizsga esetén

Információk az írásbelivel kapcsolatosan

 • Kérjük, a diákok úgy érkezzenek, hogy 9.30-ig el tudják foglalni a helyüket a kijelölt tantermekben.
 • Csak a dolgozatot író diák tartózkodhat az épületben, a szülőket az idei évben nem tudjuk fogadni. Kérjük, a diákok lehetőleg egyedül érkezzenek, az épületen kívül is kerüljék a csoportosulást. A kísérők a kapunk kívül köszönjenek el a felvételizőtől.
 • A belépésnél testhőmérséklet ellenőrzést tartunk, mindenkinek használni kell a kézfertőtlenítőt. A felvételin csak olyan diák vehet részt, akinek a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott értéket (37,8 °C).
 • Az iskola közösségi tereiben, mosdóiban kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése. A mosdókban, a folyosókon és a tantermekben is rendelkezésre áll kézfertőtlenítő, ezeket kérjük használják. A tantermekben a padok felületét előzetesen fertőtlenítjük. Ha valaki szeretne, természetesen használhat saját fertőtlenítőt. A tantermekben a maszk viselését a dolgozatok megírásának idejére ajánljuk (nem kötelező), a dolgozatírás idejét kivéve kérjük.
 • Az épületbe történő belépés után a diákok a számura kijelölt helyet foglalják el a tantermekben, a dolgozatírás előtt és a két dolgozat közötti szünetben is csak indokolt esetben (mosdó) hagyják el a tantermet. Ekkor a maszk viselése kötelező. A tantermekben tartsák a javasolt távolságot (1,5 méter).
 • Amennyiben valaki betegség miatt nem tud részt venni az írásbeli vizsgán, azt legyenek szívesek jelezni legkésőbb a vizsga napján az old@mail.lovassy.hu címen, ahol adják meg a telefonos elérhetőségüket is. Az írásbeli dolgozat megírásának pótnapja a tanév rendje rendelet szerint általános esetben 2021. január 28. (csütörtök).
 • A központi írásbeli vizsga pótlására az intézmény 2021. február 5-én (péntek) második pótnapot is biztosít. Ezen a pótnapon kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá aki egyéb, rendkívüli, önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán (január 23.), sem annak pótnapján (január 28.) nem tudott megjelenni. Ez utóbbi (elháríthatatlan) ok megítélése az intézményvezető mérlegelési jogkörébe tartozik. Az elháríthatatlan okot mindkét előző vizsganapra, a benyújtott kérelemben igazolni kell. A kérelem benyújtásának határideje január 29. (péntek) 16.00 óra.
 • Az írásbeli felvételire a diákok hozzanak magukkal a személyazonosságuk igazolására alkalmas fényképes igazolványt (diákigazolvány, személyi igazolvány).
 • A dolgozatok megírásához a következő segédeszközök használhatók:
  • magyar nyelv: kék toll
  • matematika: kék toll, ceruza, körző, szögmérő és vonalzó
  • német nyelv: kék toll

Betekintéssel kapcsolatos információk

A január 23-án, 25-én és 28-án megírt, kijavított dolgozatokat az iskolában január 29-én pénteken lehet megtekinteni 8.00 és 16.00 között, az oktatási azonosítóval lekérdezhető beosztás szerint. Amennyiben a megadott időpontban semmiképpen nem tudják megoldani a betekintést, jelezzék az old@mail.lovassy.hu címen.

 • Kérjük, a betekintésre a vizsgázók lehetőség szerint egyedül érkezzenek, vagy legfeljebb egy szülővel. A bejáratnál a testhőmérséklet mérése után használják a kézfertőtlenítőt, és belépés után a kijelölt tanteremben tartózkodjanak.
 • Kérjük, a dolgozatokat fényképezzék le, majd hagyják el az iskola épületét. A feladatlapokat és a javítókulcsokat az iskola honlapján nyilvánosságra hozzuk.
 • A javítással kapcsolatos észrevételek benyújtására február 1-jén 16.00 óráig van lehetőség írásos formában, az iskola portáján leadva, vagy szkennelve (aláírva) az old@mail.lovassy.hu címre beküldve.
 • A betekintéskor adjuk át az értékelő lapokat is.

 

A felvételivel kapcsolatos kérdésekkel – amennyiben a honlapunkon a Felvételi menüpontban nem találnak választ -, keressék az iskolánkat az old@mail.lovassy.hu email címen, vagy a 88-566 360-as telefonon.

Jó egészséget és eredményes felkészülést!

Veszprém, 2021. január 11.

                                                                                                                                         Schultz Zoltán
                                                                                                                                      intézményvezető

Fontos felvételi információk 2021. – a központi felvételi írásbeli megírása után

1., Az írásbeli felvételivel kapcsolatos további határidők:

Betekintés az írásbeli dolgozatok javításába
(mind a központi, mind pedig a német nyelvi dolgozatokba)

2021. január 29. (péntek) 
8-16 óráig

Értékelőlap átvétele

2021. január 29. (péntek) 
8-16 óráig

Észrevétel benyújtása az írásbeli dolgozatok javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelésével kapcsolatosan

2021. február 1. (hétfő) 
16 óráig

2., A jelentkezéssel kapcsolatos további határidő:

A jelentkezési lapok postára adása az általános iskolákkal együttműködve
(szükséges csatolásokkal együtt)

2021. február 19. (péntek) 

3., A felvételi eljárás további idõpontjai pedig a következõk:

Szóbeli felvételi időpontok publikálása az iskola honlapján

2021. február 18. (csütörtöktől) a jelentkezési lapok beérkezése után folyamatosan

Hozott pontok kontrollprogramjának közzététele az iskola honlapján

2021. február 18. (csütörtöktől) a jelentkezési lapok beérkezése után folyamatosan

Angol és német nyelvi szóbeli felvételi a német nemzetiségi és a kiemelt angol nyelvi képzésre jelentkezők számára

2021. február 23. (kedd) 14 órától, február 24. (szerda) 14 órától és február 25. (csütörtök) 15 órától az iskola honlapján publikált beosztás szerint folyamatosan

Az angol és a német szóbeli felvételi eredmények publikálása (az iskola honlapján lekérdezhető módon)

2021. február 26. (péntek)

Észrevétel benyújtása az angol és a német szóbeli eljárással valamint a hozott pontok kiszámításával kapcsolatban

2021. március 1. (hétfő) 
16 óráig

Felvételi jegyzékek közzététele (ideiglenes)

2021. március 5. (péntek)

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a felvételi időpontokról külön postai értesítest NEM küldünk!

Tájékoztatás a kiértékelt feladatlapok megtekintéséről, észrevétel benyújtásáról

 A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton (pl. fényképezőgéppel, telefonnal) másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. (Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. Ezt az intézményünk 2021-ben biztosítani nem tudja.) Kérjük, a járványügyi helyzetre való tekintettel az elektronikus úton történő másolat készítésének a lehetőségével éljenek, és annak elkészítése után hagyják el az iskola területét.

 A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

 Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

 Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, tanuló, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, a vizsgát szervező iskolában, az Oktatási Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak. A Hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek. A fellebbezés benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.

 A kép forrása a Pixabay.

Share This