Oldal kiválasztása

Tanáraink a 2019/2020-as tanévben

Asztalos István

Asztalos István

magyar nyelv és irodalom - népművelés szakos tanár

Báder Anikó

Báder Anikó

matematika - informatika szakos tanár

Bagi Péter

Bagi Péter

testnevelés szakos tanár

Az Arany János Tehetséggondozó Program programfelelőse.

Bana Márta

Bana Márta

magyar nyelv és irodalom - angol nyelv szakos tanár

Bankó Mónika

Bankó Mónika

német nyelv - ének-zene szakos tanár

Barabás Szilvia

Barabás Szilvia

német nyelv - angol nyelv szakos tanár

Bereginé Simon Ágnes

Bereginé Simon Ágnes

történelem - földrajz - társadalom- és állampolgári ismeretek szakos tanár

Ifjúságvédelmi felelős

Bertha Ágnes Mónika

Bertha Ágnes Mónika

angol nyelv - kémia szakos tanár

Bertha Orsolya Anna

Bertha Orsolya Anna

német nyelv - orosz nyelv szakos tanár

Borossné Hodák Ágnes

Borossné Hodák Ágnes

magyar nyelv és irodalom - német nyelv - orosz nyelv szakos tanár

Böcskei Ákos

Böcskei Ákos

matematika - fizika szakos tanár

Buglák Anita

Buglák Anita

angol nyelv - német nyelv szakos tanár

Csizmaziáné Fazekas Beáta

Csizmaziáné Fazekas Beáta

matematika - fizika szakos tanár

Csonka Anikó

Csonka Anikó

történelem - könyvtár - ember és társadalomismeret - etika szakos tanár

Eich Mária

Eich Mária

német nyelv - német népismeret szakos tanár

Ériné Kismárton Renáta

Ériné Kismárton Renáta

angol nyelv - kémia szakos tanár

dr. Ertli Tímea

dr. Ertli Tímea

biológia - kémia szakos tanár

dr. Füléné Pió Gabriella

dr. Füléné Pió Gabriella

német nyelv - francia nyelv - orosz nyelv szakos tanár

Fürj Katalin

Fürj Katalin

magyar nyelv és irodalom - angol nyelv - tánc és dráma szakos tanár

György-Gyarmathy Andrea

György-Gyarmathy Andrea

angol nyelv - francia nyelv szakos tanár

Holubné Szita Zsuzsanna

Holubné Szita Zsuzsanna

történelem - angol nyelv szakos tanár

Horváth Katalin

Horváth Katalin

történelem-német szakos középiskolai tanár

Isztl János

Isztl János

történelem - társadalomismeret szakos tanár

dr. Kántorné Kovács Csilla

dr. Kántorné Kovács Csilla

matematika - fizika szakos tanár

Katanics Sándor

Katanics Sándor

matematika - fizika szakos tanár

Katanics Sándorné

Katanics Sándorné

matematika - fizika szakos tanár

Király Viktor

Király Viktor

magyar nyelv és irodalom - etika szakos tanár

Korbacsics Ildikó

Korbacsics Ildikó

történelem - angol nyelv szakos tanár

Lendvai László

Lendvai László

történelem - német nyelv - orosz nyelv szakos tanár

Márffy Katalin

Márffy Katalin

matematika - fizika szakos tanár

Márkus Csaba

Márkus Csaba

német nyelv - orosz nyelv szakos tanár

Merencsics Tibor

Merencsics Tibor

rajz és művészettörténet szakos tanár

Molnárné Bácskai Rita

Molnárné Bácskai Rita

testnevelés szakos tanár

Molnár Veronika

Molnár Veronika

informatika - angol nyelv szakos tanár

Mucsy Petra

Mucsy Petra

testnevelés - gyógytestnevelés szakos tanár

Nagy Cecilia

Nagy Cecilia

testnevelés - gyógytestnevelés szakos tanár

Nagy Erika

Nagy Erika

német nyelv - orosz nyelv szakos tanár

Németh Gabriella

Németh Gabriella

matematika - fizika szakos tanár

Az iskola intézményvezető-helyettese.

dr. Oroszné dr. Takács Katalin

dr. Oroszné dr. Takács Katalin

történelem - német nyelv szakos tanár

Pálffy Zoltán

Pálffy Zoltán

matematika - kémia - informatika szakos tanár

Az iskola intézményvezető-helyettese.

Pozsgainé Becze Boglárka

Pozsgainé Becze Boglárka

matematika - informatika szakos tanár

Réti Anikó

Réti Anikó

magyar nyelv és irodalom - angol nyelv szakos tanár

dr. Réti Balázs

dr. Réti Balázs

történelem - földrajz szakos tanár

Schindler László

Schindler László

történelem - német nyelv szakos tanár

Az iskola intézményegység-vezetője.

Schultz Zoltán

Schultz Zoltán

matematika - fizika - informatika szakos tanár

Az iskola intézményvezetője.

Sebestyén Péter László

Sebestyén Péter László

matematika - informatika szakos tanár

Sipőcz Zoltán

Sipőcz Zoltán

testnevelés - földrajz szakos tanár

Stark Péterné Zöldvári Ildikó

Stark Péterné Zöldvári Ildikó

magyar nyelv és irodalom - spanyol nyelv szakos tanár

Szabó László

Szabó László

informatika szakos tanár

dr. Szalainé Tóth Tünde

dr. Szalainé Tóth Tünde

biológia - kémia szakos tanár

dr. Szladek Emese

dr. Szladek Emese

francia nyelv - spanyol nyelv szakos tanár

Szintay Gertrúd

Szintay Gertrúd

angol nyelv - kémia szakos tanár

Tátrainé Radics Rita

Tátrainé Radics Rita

angol nyelv szakos tanár

Tolnerné Csörgő Veronika

Tolnerné Csörgő Veronika

matematika - ábrázoló geometria - informatika szakos tanár

Tóth Mária

Tóth Mária

ének-zene karvezetés szakos tanár

Varga Vince

Varga Vince

matematika - fizika - technika szakos tanár

Vondervisztné Kapor Ágnes

Vondervisztné Kapor Ágnes

magyar nyelv és irodalom - mozgóképkultúra és médiaismeret szakos tanár

Wenczel Zsuzsanna

Wenczel Zsuzsanna

magyar nyelv és irodalom - német nyelv - orosz nyelv szakos tanár

Wrede Melanie

Wrede Melanie

német nyelv - francia nyelv szakos tanár

Óraadó tanáraink a 2019/2020-as tanévben

Balogh Andrea

Balogh Andrea

német nyelv - tánc és dráma szakos tanár

dr. Gőgh Ágnes

dr. Gőgh Ágnes

spanyol nyelv szakos tanár

Riz Barnabás

Riz Barnabás

spanyol nyelv szakos tanár

Share This