Oldal kiválasztása

Tisztelt Szülők! 

A jelenlegi járványügyi helyzetben mindannyiunk közös érdeke, hogy az iskolában a koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb legyen. Igyekezzünk helyben mindent megtenni azért, hogy a tanításra a hagyományos formában kerülhessen sor. 

Ehhez fogalmaztunk meg néhány kérést, amelyek betartását mindenkitől kérjük. Az iskolai honlapon megtalálják azt az eljárásrendet is, amelyet a diákokkal megismertetünk. Kérjük a segítségüket abban, hogy azokat ők is tartsák be. Tudjuk, hogy ez nem mindig könnyű, odafigyelést igényel diákok, dolgozók, szülők részéről is. 

Köszönöm a segítségüket, bízom benne, hogy sikerül a rendkívüli körülmények ellenére is eredményesen együtt dolgoznunk a diákok, kollégák, szülők megelégedésére.

Veszprém, 2020. szeptember 21.

Schultz Zoltán
intézményvezető

Kérések

 • Kérjük, csak egészséges diák látogassa az iskolát.
 • Biztosítsanak gyermekük számára a szájat és az orrot eltakaró maszkot, amelyet az iskolában a tantermeken kívül kell viselnie.
 • Kérjük, a gyermeküket tanító pedagógusokkal online tartsák a kapcsolatot, használják ki a KRÉTA biztosította lehetőségeket. Az iskola területére 2020. október 1-től nem léphetnek be.
 • Kérjük, a menzai díjak befizetésénél a csoportos beszedési megbízást válasszák.
 • Ha gyermekük nem egészséges, forduljanak a tanuló orvosához, ne engedjék iskolába.
 • Amennyiben a gyermeküknél tüneteket észlelnek, az NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak az orvosi vizsgálatról.
 • Ha a tanulónál koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn, akkor kötelesek az iskolát értesíteni. A COVID-19 fertőzéssel kapcsolatosan a háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult nyilatkozni.

Hiányzások igazolása

 • Hatósági házi karantén esetén, az iskolába történő visszatéréshez a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. (Amennyiben a hatóság ilyet nem állít ki, akkor a határozatban rögzített, a karantén végét megadó utolsó nap után térhettek vissza az iskolába.)
 • A tanuló az iskolába minden egyéb betegség esetén kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az iskola köteles elfogadni, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. Betegség miatti hiányzást a szülő nem igazolhat.
 • Kérjük, az orvosi igazolást azonnal töltsék fel a KRÉTA rendszerbe. Az alatt az időtartam alatt, amelyre az igazolás szól, a tanuló nem látogathatja az iskolát.
 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív és érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszuprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazoltnak kell tekinteni.
 • Ha tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára a hiányzása igazoltnak tekintendő. Kérjük, amennyiben ez lehetséges az ilyen helyzeteket kerüljék el (pl. utazások esetében).

További információk

 • Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt.
 • A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.
 • Az iskola a tantermen kívüli, digitális oktatáshoz egységesen a G-Suite for Education szoftvert használja, melyet a Google a köznevelési intézmények számára ingyenesen biztosít. Ezzel kapcsolatosan a tanulókat szeptember első hetében részletesen tájékoztatjuk, az alapvető ismeretek az iskola honlapján folyamatosan elérhetők.
 • Digitális oktatás esetén a G-Suite használata a tanulók számára kötelező.
 • A tanévvel indításával, a digitális oktatással kapcsolatosan itt találnak országos információkat: https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/tanevnyito_2020.
 • Az intézményi információk az iskolai honlapon érhetők el.

A bejegyzés kiemelt képes a PixaBay-ről származik.

Share This