Oldal kiválasztása

Tisztelt Szülők!

A jelenlegi helyzetben mindannyiunk közös érdeke, hogy az iskolában a koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb legyen. Igyekezzünk helyben mindent megtenni azért, hogy a tanításra a hagyományos formában kerülhessen sor.

A leírás végén megtalálják azt az eljárásrendet is, amelyet a diákokkal megismertetünk. Kérjük a segítségüket abban, hogy azokat ők is tartsák be. Tudjuk, hogy ez nem mindig könnyű, odafigyelést igényel diákok, dolgozók, szülők részéről is.

Köszönöm a segítségüket, bízom benne, hogy sikerül az idei tanévben is eredményesen együtt dolgoznunk a diákok, kollégák, szülők megelégedésére.

Veszprém, 2021. szeptember 1.

                                                                                                                           Schultz Zoltán

                                                                                                                        intézményvezető

Kérések

 • Kérjük, csak egészséges diák látogassa az iskolát.
 • Kérjük, a gyermeküket tanító pedagógusokkal lehetőség szerint online tartsák a kapcsolatot, használják ki a KRÉTA biztosította lehetőségeket.
 • Kérjük, a menzai díjak befizetésénél a készpénzfizetést elkerülő módokat, elsősorban a csoportos beszedési megbízást válasszák. Lehetőség van emellett bankkártyás fizetésre is.
 • Ha gyermekük nem egészséges, forduljanak a tanuló orvosához, ne engedjék iskolába.
 • Amennyiben a gyermeküknél tüneteket észlelnek, az NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak az orvosi vizsgálatról.
 • Ha a tanulónál koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn, akkor kérjük az iskolát értesíteni. A COVID-19 fertőzéssel kapcsolatosan a háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult nyilatkozni.

Hiányzások igazolása

 • Hatósági házi karantén esetén, az iskolába történő visszatéréshez a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. (Amennyiben a hatóság ilyet nem állít ki, akkor a határozatban rögzített, a karantén végét megadó utolsó nap után térhettek vissza az iskolába.)
 • A tanuló az iskolába minden betegség esetén kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az iskola köteles elfogadni, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. Betegség miatti hiányzást a jelenlegi időszakban szülő nem igazolhat.
 • Kérjük, az orvosi igazolást azonnal töltsék fel a KRÉTA rendszerbe. Az alatt az időtartam alatt, amelyre az igazolás szól, a tanuló nem látogathatja az iskolát.
 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív és érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszuprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazoltnak kell tekinteni.
 • A 20/2012. EMMI rendelet szerint az intézményvezetőnek alapos indok esetén a tanuló távolmaradását igazoltnak kell tekinteni, ugyanakkor a járványhelyzetre tekintettel, általánosan, előre meg nem határozott időtartamra szóló szülői igazolás nem tekintendő automatikusan alapos indoknak. Ezt kérjük, vegyék figyelembe.
 • Ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára a hiányzása igazoltnak tekintendő. Kérjük, amennyiben ez lehetséges az ilyen helyzeteket kerüljék el (pl. utazások esetében).

A bejegyzés kiemelt képe a Pixabay-ról származik.

Share This