Oldal kiválasztása

2022. június 30. és július 6. között Márianosztráról Mátraverebély-Szentkútra zarándokolt kis csapatunk. Útközben egy vidám, összetartó, örömet adó és reményt sugárzó közösséggé formálódtunk. Gyalogosan tettünk meg 110 kilométert, a következő településeken szálltunk meg: 

 1. éjszaka – Márianosztra
 2. éjszaka – Nógrád
 3. éjszaka – Horpács
 4. éjszaka – Szügy
 5. éjszaka – Szécsény
 6. éjszaka – Mátraverebély-Szentkút 

A ZARÁNDOKTÁBOR PROGRAMJA

Minden zarándoklat meghatározó programja maga az útonlét.  Ez részben abból adódik, hogy a napi távok hosszúak, s nemigen marad idő másra, másrészt abból, hogy a zarándoklat több mint túra vagy kirándulás, célja elsősorban nem a látnivalók felkeresése. A zarándok miközben fizikailag egy szent hely felé tart, belső utat jár be: élete elágazásait, kanyarjait, hegyeit, völgyeit, hosszú egyeneseit járja kicsiben. Úton van önmaga, mások és a Jóisten felé, keresi élete értelmét és célját. A lábával imádkozik, hol elcsendesedik, hol vidám dalra fakad, figyel és reflektál arra, amit a világban, a természetben és szívében tapasztal és érez. 

A zarándoktábor programja és napirendje elsősorban ezt a belső utazást, az önismeret, az istenkapcsolat és a közösség fejlődését, a testi-lelki felfrissülést, a Gondviselés által a szívünkbe épített belső iránytűnk leolvasását, azaz az életben való eligazodást, a helyes irány megtalálását kívánja segíteni. A zarándoklat minden napja egy-egy témához kapcsolódik, melynek feldolgozásához a csoport segítséget kap a zarándokfüzetben és a vezetők számára kidolgozott segédanyagban. Ezek kérdéseket, szentírási részleteket, imádságokat és énekeket, történeteket, verseket, gyakorlatokat és játékokat tartalmaznak.  A Márianosztra-Mátraverebély-Szentkút útvonal lelki ívét a napi témák mellett a zarándokút mentén található szent helyek és Szent Ferenc életének egy-egy állomása adja.   

A zarándoklat napi témái: 

 1. MEGHÍVÁS
 2. SZABADSÁG ÉS SZABADULÁS
 3. TEREMTÉS, DICSÉRET ÉS HÁLA
 4. KINCSEM ÉS KORDÁM
 5. KÖZÖSSÉG – KINN A FARKAS, BENN A FARKAS
 6. BÁTORSÁG
 7. VESD AZ ÚRRA GONDODAT!

 A zarándoktábor alatt Szent Ferenc vált útitársunkká, aki több ízben megtapasztalta a fogságot, s aki szabadságát abban találta meg, hogy Isten akaratát teljesítse. Himnuszával felnyitotta szemünket a teremtett világ szépségeire.  Felkötötte kordáját  és csomókkal emlékeztette magát értékes kincseinek megőrzésére. Testvéri közösségben élt azokkal, akik csatlakoztak hozzá. Megszelídítette a környezetét rettegésben tartó farkast. Istenbe vetett hite olyan erős volt, hogy a béke követeként szembe mert nézni az ellenséggel is, hirdette az evangéliumot és segítette az emberek kiengesztelődését egymással és Istennel. (Forrás:https://zarandoktabor.hu/utvonal/3/marianosztra-matraverebely-szentkut)

A záró beszélgetésből néhány gondolat:

A zarándoklat során megtanultam magamról, hogy:

 • szükségem van a csöndre
 • sok mindenre képes vagyok
 • rengeteg erőt adnak a mosolyok
 • nem vagyok allergiás a darázscsípésre
 • gyenge vagyok
 • mennyit bírok
 • makacs vagyok nemcsak jó értelemben, hanem sajnos rossz értelemben is
 • a hitnek van helye bennem, csak még keresnem kell ahhoz, hogy tiszta szívből jöjjön
 • nagyon tud motiválni egy jó közösség
 • ha valamit meg akarok tenni, akkor meg tudom tenni
 • ha másokra figyelek, elcsitul gondolataim tajtéka
 • mi az értékrendem, mi alapján döntsek
 • több erőm van, mint gondoltam
 • felül tudok emelkedni az egómon, a problémákon
 • a tudatosabb élethez, hithez fontosak számomra az ötletek és mésok gondolatai
 • milyen sokat kell még gondolkodnom mindenen és mindenről
 • képes vagyok változtatni magamon, annak ellenére, hogy félek a változásoktól
 • bátran rá lehet és kell is hagyatkozni Istenre.
 • nevem el van rejtve Krisztusban

 A videófelvételek a Szécsényi Ferences Kolostor Rákóczi-termében készültek. A hagyomány szerint ebben a teremben aludt az 1705-ös országgyűlés során II. Rákóczi Ferenc.

Egyik este Barnai Brigitta CJ szerzetesnővér is meglátogatott minket. 

A  kísérők Gerstmár Veronika, Nádas András és Tátrainé Radics Rita voltak.

Videók

Share This