Oldal kiválasztása

November 13-20. között a Lovassy László Gimnáziumban tartózkodik a Wanderschlüssel (Vándorkulcs) és az azt tartalmazó láda. Ebből az az alkalomból pályázatot hirdetünk. Célunk, hogy bemutassuk, milyen eredményekkel járultak hozzá az eltelt 300 esztendőben a Magyarországon élő német származású személyek, közösségek a közös haza fejlődéséhez.

A következő kategóriákban lehet pályázni.

  1. Képzőművészeti alkotás egy nemzetiségi témájú eseménnyel kapcsolatban. (Rövid kétnyelvű információt kérünk hozzá.)
  2. Fotó egy nemzetiségi tematikához tartozó eseménnyel, épített tárgyi örökséggel kapcsolatban. (Rövid, kétnyelvű információval kérjük ellátni az alkotást.)
  3. Irodalmi kategória: A témához kapcsolódó elbeszélés, jelenet írása. (Magyarul és/vagy németül)
  4. Történelmi kategória: Neves, nemzetiséghez köthető személyek bemutatása, életpályájuk rövid összefoglalása. A régióból származó személyek kétnyelvű bemutatása különös jelentőséggel bír.

Díj: Extrakimentés egy német nyelvi vagy német nyelvű tantárgyi óráról. (Felajánló: Németes munkaközösség)

A pályázatok beadási határideje: 2023. november 9. csütörtök. A pályamunkákból egy kiállítást tervezünk a kiállítótérben.

A jutalmukat az érintettek a sváb bálon vehetik át, 2023. november 17-én.

A pályázat nyitott, minden iskolapolgár részvételét várjuk és köszönjük!

Németes munkaközösség


Kerek 300 esztendeje annak, hogy az 1722-23-as pozsonyi országgyűlés megszavazta azt a CIII. számú törvénycikkelyt, amely annak idején megadta a jogi keretét a németek Magyarországra telepítésének a 18. században. Az ebben az időszakban betelepült németek a hazánkba érkezett külföldi telepesek egyik legnagyobb csoportját képezték, így az elmúlt 3 évszázad során felbecsülhetetlen kulturális és gazdasági értékekkel gazdagították Magyarországot. A történelemkönyvekben röviden összefoglalt események hátterében megannyi család és település története húzódik – azok jelentős része mindeddig feltáratlan maradt. Emellett leszármazottak milliói élnek hazánkban, akik csupán többé-kevésbé vannak tudatában annak, hogy a nemzedékekkel korábban élt elődeik kik voltak, hogyan teremtettek maguknak új életet egy új hazában, és miképp élték a mindennapjaikat az óhazából hozott hagyományok és értékrend szerint. 

– A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a 2023-as esztendőre kerek évfordulóként tekint, és nagyszabású, országos emlékező kampányt indít Wanderschlüssel néven, amelynek célja az ismeretterjesztés, a történelmi tudatosság erősítése, a közösségépítés, az összetartozás érzésének erősítése, a magyarországi német közösség tagjainak széles körű bevonása, és nem mellesleg a nemzetiségünk jó hírnevének erősítése – fogalmazott Englenderné Hock Ibolya elnök.

Az az elképzelésünk, hogy egy korabeli láda kicsinyített másában elhelyezett kulcs – amely a helyi múlt képzeletbeli ajtaját nyitja – iskoláról iskolára vándorol. Ahová megérkezik, ott a helyiek – gyermekek, fiatalok és felnőttek – kezdeményezésére és részvételével projektek valósulnak meg, amelyek a németek 300 évvel ezelőtti Magyarországra településéről és az általuk hazánkba került értékekről emlékeznek meg. A településeken a projekt keretében felkutatott történetekből, tárgyakból a kampány végén kiadvány, illetve kiállítás készül. 

További hírek: https://www.zentrum.hu/hu/2023/02/kulcs-a-300-eves-mult-kapujahoz/

Share This