Oldal kiválasztása

A Lovassy László Gimnázium nevelőtestülete 2020. szeptember 1-től módosította az iskola házirendjét.

A módosítást alapvetően a papír alapú ellenőrző megszűnése miatt történt, ahhoz igazítottuk a megfelelő pontokat (pl. hiányzások igazolása, kimentések kérése, kapcsolattartás a szülőkkel, iskola területének elhagyása stb.).

Az osztályozóvizsgák rendjét hozzáigazítottuk az új előrehozott érettségi rendszerhez, amelyet az iskola pedagógiai programja már tartalmaz.

Az előzőek mellett aktualizáltunk/pontosítottunk néhány  pontot (pl. intézményegységvezető elnevezése, közösségi felületek használata, adatvédelemmel kapcsolatos aktualitások, család és gyermekvédelemmel foglalkozó intézmények neve, kisebbségi/nemzetiségi elnevezés, tankönyvellátás rendje, hetesi teendők stb.).

Az iskolai házirend teljes szövege az Iskola jelene > Házirend almenüben olvasható, vagy ide kattintva: http://web.lovassy.hu/az-iskola-jelene/hazirend/

Share This