Oldal kiválasztása

Kérjük, hogy azok a nyolcadikos diákok, akik a Lovassy László Gimnáziumba adták be a jelentkezési lapjukat a központi felvételire, 2019. január 19-én (szombaton) 1/2 10-ig jelenjenek meg iskolánkban. Az anyanyelvi írásbeli 10 órakor, míg a matematika felmérő 11 órakor kezdődik. 
A diákigazolványon kívül mindenki hozzon magával
 kék tollat, ceruzát, körzőt, szögmérőt és vonalzót! Számológép a felvételin nem használható!
 
A vizsga terembeosztása a felvételi napján a bejáratnál lesz megtekinthető.

Fontos felvételi információk 2019. – a központi felvételi írásbeli megírása után 

1., Az írásbeli felvételivel kapcsolatos további határidők:
 

Betekintés az írásbeli dolgozatok javításába
(mind a központi, mind pedig a német nyelvi dolgozatokba)

2019. január 25. (péntek) 
8-16 óráig

Értékelőlap átvétele

2019. január 25. (péntek) 
8-16 óráig

Fénymásolat igénylése a kijavított írásbeli dolgozatokról (200 Ft/darab)

2019. január 25. (péntek) 
8-16 óráig

Jogorvoslati kérelem benyújtása

2019. január 28. (hétfő) 
16 óráig

Fénymásolat átvétele

2019. január 28. (hétfő) 
8-16 óráig

2., A jelentkezéssel kapcsolatos további határidő:

A jelentkezési lapok postára adása az általános iskolákkal együttműködve
(szükséges csatolásokkal együtt)

2019. január 25. (péntek) 
8-16 óráig

3., A felvételi eljárás további idõpontjai pedig a következõk:

Szóbeli felvételi időpontok publikálása az iskola honlapján

2019. február 13. (szerdától) a jelentkezési lapok beérkezése után folyamatosan

Hozott pontok kontrollprogramjának közzététele az iskola honlapján

2019. február 13. (szerdától) a jelentkezési lapok beérkezése után folyamatosan

Angol és német nyelvi szóbeli felvételi a német nemzetiségi és a kiemelt angol nyelvi képzésre jelentkezők számára

2019. február 25. (hétfő) 14 órától, február 26. (kedd) 14 órától és február 27. (szerda) 15 órától az iskola honlapján publikált beosztás szerint folyamatosan

Az angol és a német szóbeli felvételi eredmények publikálása (az iskola honlapján lekérdezhető módon)

2019. február 28. (csütörtök)

Észrevétel benyújtása az angol és a német szóbeli eljárással valamint a hozott pontok kiszámításával kapcsolatban

2019. március 1. (péntek) 
16 óráig

Felvételi jegyzékek közzététele (ideiglenes)

2019. március 8. (péntek)

Felhívjuk a jelentkezõk figyelmét, hogy a felvételi idõpontokról külön postai értesítest NEM küldünk!

Tájékoztatás a kiértékelt feladatlapok megtekintéséről, észrevétel benyújtásáról

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton (pl. fényképezőgéppel, telefonnal) másolatot készíthet , és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. (Az iskolánkban a másolatot azonnal elkészíteni nem tudjuk, így az csak a betekintést követő munkanapon vehető át.) A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérőértékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, tanuló, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, a vizsgát szervező iskolában, az Oktatási Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérőértékelés esetén fellebbezést nyújthat be. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak. A Hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek. A fellebbezés benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.

A kép forrása a Pixabay.

Share This