Oldal kiválasztása

Tanáraink a 2023/2024-es tanévben

Báder Anikó

Báder Anikó

matematika - informatika szakos tanár

Bagi Péter

Bagi Péter

testnevelés szakos tanár

Bana Márta

Bana Márta

magyar nyelv és irodalom - angol nyelv szakos tanár

Bankó Mónika

Bankó Mónika

német nyelv - ének-zene szakos tanár

Barabás Szilvia

Barabás Szilvia

német nyelv - angol nyelv szakos tanár

Bereginé Simon Ágnes

Bereginé Simon Ágnes

történelem - földrajz - társadalom- és állampolgári ismeretek szakos tanár

Ifjúságvédelmi felelős

Bertha Ágnes Mónika

Bertha Ágnes Mónika

angol nyelv - kémia szakos tanár

Bertha Orsolya Anna

Bertha Orsolya Anna

német nyelv - orosz nyelv szakos tanár

Borossné Hodák Ágnes

Borossné Hodák Ágnes

magyar nyelv és irodalom - német nyelv - orosz nyelv szakos tanár

Böcskei Ákos

Böcskei Ákos

matematika - fizika szakos tanár

Buglák Anita

Buglák Anita

angol nyelv - német nyelv szakos tanár

Csizmaziáné Fazekas Beáta

Csizmaziáné Fazekas Beáta

matematika - fizika szakos tanár

Csonka Anikó

Csonka Anikó

történelem - könyvtár - ember és társadalomismeret - etika szakos tanár

Ériné Kismárton Renáta

Ériné Kismárton Renáta

angol nyelv - kémia szakos tanár

dr. Ertli Tímea

dr. Ertli Tímea

biológia - kémia szakos tanár

dr. Füléné Pió Gabriella

dr. Füléné Pió Gabriella

német nyelv - francia nyelv - orosz nyelv szakos tanár

György-Gyarmathy Andrea

György-Gyarmathy Andrea

angol nyelv - francia nyelv szakos tanár

Hartmann Roland

Hartmann Roland

német nyelv - történelem szakos tanár - nyelvi lektor

Holubné Szita Zsuzsanna

Holubné Szita Zsuzsanna

történelem - angol nyelv szakos tanár

Horváth Katalin

Horváth Katalin

történelem-német szakos középiskolai tanár

Horváth Tamás

Horváth Tamás

matematika-informatika szakos középiskolai tanárjelölt

Isztl János

Isztl János

történelem - társadalomismeret szakos tanár

dr. Kántorné Kovács Csilla

dr. Kántorné Kovács Csilla

matematika - fizika szakos tanár

Katanics Sándor

Katanics Sándor

matematika - fizika szakos tanár

Katanics Sándorné

Katanics Sándorné

matematika - fizika szakos tanár

Király Viktor

Király Viktor

magyar nyelv és irodalom - etika szakos tanár

Korbacsics Ildikó

Korbacsics Ildikó

történelem - angol nyelv szakos tanár

Lendvai László

Lendvai László

történelem - német nyelv - orosz nyelv szakos tanár

Márffy Katalin

Márffy Katalin

matematika - fizika szakos tanár

Márkus Csaba

Márkus Csaba

német nyelv - orosz nyelv szakos tanár

Molnárné dr. Demény Orsolya

Molnárné dr. Demény Orsolya

matematika-fizika szakos tanár

Mucsy Petra

Mucsy Petra

testnevelés - gyógytestnevelés szakos tanár

Nagy Cecilia

Nagy Cecilia

testnevelés - gyógytestnevelés szakos tanár

Nagy-Peidl Éva

Nagy-Peidl Éva

német nyelv - ének-zene szakos tanár

Németh Gabriella

Németh Gabriella

matematika - fizika szakos tanár

Az iskola intézményvezető-helyettese.

Nyögéri Imre

Nyögéri Imre

matematika-informatika-technika szakos tanár

dr. Oroszné dr. Takács Katalin

dr. Oroszné dr. Takács Katalin

történelem - német nyelv szakos tanár

Pálffy Zoltán

Pálffy Zoltán

matematika - kémia - informatika szakos tanár

Az iskola intézményvezető-helyettese.

Pozsgainé Becze Boglárka

Pozsgainé Becze Boglárka

matematika - informatika szakos tanár

Réti Anikó

Réti Anikó

magyar nyelv és irodalom - angol nyelv szakos tanár

dr. Réti Balázs

dr. Réti Balázs

történelem - földrajz szakos tanár

Schindler László

Schindler László

történelem - német nyelv szakos tanár

Az iskola intézményegység-vezetője.

Schultz Zoltán

Schultz Zoltán

matematika - fizika - informatika szakos tanár

Az iskola intézményvezetője.

Sipőcz Zoltán

Sipőcz Zoltán

testnevelés - földrajz szakos tanár

Stark Péterné Zöldvári Ildikó

Stark Péterné Zöldvári Ildikó

magyar nyelv és irodalom - spanyol nyelv szakos tanár

Szabó László

Szabó László

informatika szakos tanár

dr. Szalainé Tóth Tünde

dr. Szalainé Tóth Tünde

biológia - kémia szakos tanár

Szintay Gertrúd

Szintay Gertrúd

angol nyelv - kémia szakos tanár

Szűcs Krisztina

Szűcs Krisztina

magyar nyelv és irodalom - angol nyelv szakos tanár

Tátrainé Radics Rita

Tátrainé Radics Rita

angol nyelv szakos tanár

Till Attiláné Bakonyi Judit

Till Attiláné Bakonyi Judit

német nyelv szakos tanár

Tóth Zsuzsa Veronika

Tóth Zsuzsa Veronika

matematika - spanyol nyelv szakos tanár

Vattai Sára

Vattai Sára

matematika - informatika szakos tanárjelölt

Vay Krisztina

Vay Krisztina

vizuális és környezetkultúra szakos tanár

Volf Adrienn

Volf Adrienn

testnevelés - gyógytestnevelés szakos tanár

Vondervisztné Kapor Ágnes

Vondervisztné Kapor Ágnes

magyar nyelv és irodalom - mozgóképkultúra és médiaismeret szakos tanár

Share This